ANLAŞMALI KURUMLAR

Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez

Diş Hekimi Dt. Erdem AZİM

HİZMETLERİMİZ

Ortodonti - Diş Teli

Ortodonti, baş boyun bölgesindeki iskeletsel ve dişsel sorunların teşhisi, önlenmesi ve düzeltilmesi ile ilgilenen tedavi dalıdır. Bu tedavi sırasında çok basit dil ve damak egzersizlerinden porselen tellere, iskeletsel destek sistemlerinden, dişlerin iç taraflarına takılan lingual braketlere kadar pek çok yöntem ve materyal kullanılabilir. Ortodontik tedavide kullanılan materyal ve yöntemler devamlı gelişse de, tedavi prensipleri değişmemektedir. Tüm tedavi dallarında olduğu gibi, erken teşhis, ortodontik bozuklukların önlenmesi ve düzeltilmesi için en önemli basamaktır. 

Ortodontinin en güzel yanı, her yaştaki insana yardım edebilmesidir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi; ağız içerisinde yer alan hem yumuşak ( yanak, damak, dil ,dudak ,kaslar vb..) hem de sert dokularda (dişler, kemikler) gelişen kistik veya tümöral patolojilerin tedavilerin yanı sıra diş ve çene kırıkları,sürmüş yada gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olmak amacıylaAğız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı yapılan düzeltmeleri içeren bir anabilim dalıdır. Çene-yüz bölgesi ağrıları, çene eklemi hastalıkları, tükürük bezi rahatsızlıkları çene-yüz deformitelerinin düzeltilmesi de çene cerrahisinin çalışma alanı içindedir. Bunlarla beraber bazı sistemik hastalıkların ağız içinde ki bulgularının teşhisi, tedavisi ve kontrolleri de yapılmaktadır.

Rutin oral cerrahi işlemlerin çoğu sınırlı uyuşturma altında yapılmaktadır.

Lokal anestezi operasyon yapılacak bölgeye anestezik madde enjekte edilerek sadece ilgili bölgenin uyuşturuldu anestezi tekniğidir.

Kliniğimizde uygulanan cerrahi işlemler ana başlıklarıyla şöyledir

Gömülü Dişlerin çıkarılması veya sürdürülmesi

İmplant cerrahisi

Kist-tümör çıkarılması

Çene eklemi (TME) tedavisi ve cerrahisi

Tükürük bezi hastalıkları ve cerrahisi

Çene yüz ağrılarının teşhis ve tedavisi

Ağız hastalıkları teşhis tedavisi

Augmentasyon ,rekonstrüksiyon operasyonları

Preprotetik cerrahi işlemler

Hasta kabul prosedürü:

Acil müdahale gerektiren travma hastalarında (diş-çene kırığı) başvuru yapılır yapılmaz tedavilerine başlanmaktadır. Yetiştirilemeyen hastalara ise en yakın zamana randevu verilmektedir.

Restoratif ve Estetik Diş Hekimliği

Restoratif ve Estetik Diş Hekimliği Nedir?

Restoratif ve Estetik Diş Hekimliği, kişilerin sağlıklı ve estetik bir ağıza kavuşmasını sağlar.

Restoratif ve Estetik Diş Hekimliği; diş çürüklerinin, aşınmış dişlerin, renkleşmiş dişlerin (Beyazlatma), hassas dişlerin, aralıklı dişlerin, kırık dişlerin, şekil, doku ve form bozukluğu olan dişlerin, hafif çapraşıklıkların tedavisini gerçekleştirir.

Bu tedaviler için ışıklı beyaz dolgulardan, porselen dolgular (inley-onley), fiber uygulamalarından, beyazlatma yöntemlerinden, hassasiyet gidericilerden, lazer teknolojisi ve lamina uygulamalarından faydalanılmaktadır.

(Detaylı bilgi için lütfen Dişhekiminize başvurunuz.)

Protetik Diş Tedavisi

Vücudun kaybedilen herhangi bir kısmını tamamlayan tüm yapay oluşumlara protez denir. Diş hekimliğinde ise; uygun yapay maddeler kullanılarak dişlerin eksilen kısımlarının veya bir ya da daha çok eksik dişin ve ilgili dokuların eksilen ve kaybolan işlev, estetik, rahatlık ve sağlığını yeniden kazandırmak amacıyla uygulanan yapay oluşumlara diş protezi denir.

Protez Çeşitleri Nelerdir?

1. Tam (Total) Protezler

2. Parsiyel Protezler

        a) Sabit Protezler

        b) Hareketli Protezler

3. İmplant Destekli Protezler

        a) Sabit Protezler

        b) Hareketli Protezler

4. Çene-Yüz Protezleri

Tam Protezler: Tüm dişlerin kaybı ile birlikte bazı önemli problemler gözlenebilir. Bu problemler destek alınacak kemiğin aşırı kaybı, çiğneme fonksiyonun düzgün bir şekilde yerine getirilememesi, yüz dokularının desteğini kaybetmesi, çene ve eklemde ağrı veya fonksiyon kaybı olarak sayılabilir. Tam protezler dişlerin tamamını kaybetmiş kişilere yapılan yapay dişlerin bir kaide plağı üzerine yerleştirildiği protez türüdür. Kaide plağı çiğneme kuvvetini alveol mukozası üzerinden çene kemiğine iletir.

Hareketli ve Sabit Parsiyel Protezler: Dişlerin bir kısmının kaybedildiği durumlarda yapılan protezlerdir. Sabit protezler kalan dişlerden destek alınan ve üzerilerine hekim tarafından yapıştırılan protezler olup, hasta istediğinde çıkartamaz. Hareketli protezler ise kalan dişlerden destek alan ama takılıp çıkartılabilen protezlerdir. Parsiyel dişsizlikte hangi tip protezin yapılacağı dikkatlice değerlendirilmesi gereken birkaç faktöre bağlıdır. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz; kalan dişlerin alveolar kemik desteği miktarı, kalan dişlerin durumu, kalan dişlerin fonksiyonlardaki konumu, hastanın genel ağız sağlığı.

İmplant Destekli Protezler: Yukarıdaki geleneksel protez tekniklerine bir alternatif olarak tercih edilen dental implant destekli protezler, hastalara özellikle fonksiyon adına güvenli avantaj sunuyor. Bu tip bir protez yapımının tercihi daha önce de belirttiğimiz faktörlere bağlıdır. Dolayısıyla hekiminizin sizin için uygun görmesi ve yönlendirmesiyle sağlıklı bir tedavi alabilirsiniz.

Çene-Yüz Protezleri: Çene yüz bölgesinde gözlenen eksikliklerin rehabilitasyonu adına yapılan protezlerdir.

Diş sıkmanın (gıcırdatma) tedavisi var mıdır?

Diş sıkmanın nedenleri ve mekanizmasıyla alakalı çeşitli hipotezler mevcuttur. Ancak bu hipotezlerden hareket edilerek diş sıkmanın tam ve kesin bir tedavisi hala bulunamamıştır. Bu yüzden diş hekimlerinin amacı dişlerde çene ekleminde oluşabilecek kalıcı zararları önlemek ve ağrıyı ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla kişiye özel hazırlanan okluzal splintler diş sıkmasının semptomatik tedavisinde kullanılan en önemli araçtır.

Ancak okluzal splintler çoğunlukla tek başlarına yeterli olamayabilmektedir. Bu nedenle hastalığın sergilediği tabloya göre okluzal splintlerin yanında bazı ek tedavilerinde uygulanması gerekmektedir:

        - Stres terapisi,

        - Rahat uyumayı sağlayıcı önlemler,

        - Kas gevşetici ilaç uygulaması,

        - Hatalı yapılmış diş dolgusu ve kaplamaların yenilenmesi,

        - Eksik olan dişlerin yerine koyulabilmesi için protez uygulamaları.

Dişeti Hastalıkları Tedavisi(Periodontoloji)

Periodontoloji Nedir?

Periodontoloji, dişler ve dişlerin etrafında bulunan dokuların sağlık ve hastalıktaki durumlarını inceleyen, bu dokularda meydana gelen hastalıkların teşhisi, tedavisi ve tedavi sonrasında elde edilen sağlığın korunmasını amaçlayan bir dişhekimliği dalıdır.

(Detaylı bilgi için lütfen Dişhekiminize başvurunuz.)

Kanal Tedavisi (Endodonti)

Endodonti Nedir?

Endodonti terimi , Yunanca endo ( iç) ve odons ( diş) kelmelerinden türemiştir. Bu tariflerden de anlaşılacağı üzere, endodonti dişlerin iç kısımlarıyla ilgili problemlere müdahele eden ve çözümleyen bilim dalıdır. Daha kesin bir deyişle, endodonti diş pulpası ( sinir dokusu) ve dişi çevreleyen dokularla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen dişhekimliği branşıdır.

Endodontik tedavi:

Kök kanal tedavisinin diğer bir adıdır.

Cerrahi olmayan kök kanal tedavisi;

Kök kanal tedavisinin en yaygın şeklidir. Cerrahi olmayan kanal tedavisi sırasında diş hekiminiz dişinizin iç kısmına ulaşabilmek için pulpa odasına bir giriş kavitesi açar.

Cerrahi endodontik tedavi:

Bu tedavi şeklinde dişin problemli olan kısmına ulaşmak için cerrahi bir girişim gerçekleştirilir. Bu işlemin en çok yapılan şekli “ apisektomi” ya da “kökucu rezeksiyonu” olarak adlandırılır. Bu işlem sırasında dişin etrafındaki dişeti dokusu cerrahi olarak kaldırılır ve gerek kökucu gerekse iltihaplı veya enfekte doku uzaklaştırılır. 

(Detaylı bilgi için lütfen Dişhekiminize başvurunuz.)

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti Nedir) ?

Doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar geçen sürede ağız-diş sağlığı ile ilgili problemleri inceleyen ve çözüm getiren bir bilim dalıdır.

Çocuklarda süt dişlerinin sürmesinden başlayarak kalıcı dişlenmeye giden süreç içerisinde diş sistemi de birçok dönemden geçer.

Bu dönemler içerisinde diş sürme bozukluklarının takipleri ve önlenmesi, süt dişlerine ve kalıcı dişlere çürükten koruyucu yöntemlerin uygulanması, süt dişlerinin ve kalıcı dişlerin çürüklerinin tedavisi, erken çekimler sonucu oluşabilecek dişsiz boşlukların ileride diş dizisini bozmaması için apareyler yapılarak korunması, hatta dişsiz doğan çocuklara çocuk protezlerinin uygulanması şeklinde birçok uygulamayı içeren bir bilim dalıdır.

(Detaylı bilgi için lütfen Dişhekiminize başvurunuz.)