SAĞLIK TURİZMİ BİRİMİ

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi

Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Müdürlüğümüz Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi Fiyatlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  tarafından belirlenen Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usül ve Esasları Doğrultusunda Sağlık Turizmi Fiyatları Listesi(EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ,(Güncellenme Tarihi 01 Şubat 2024. 2024 yılı için 23.01.2023 tarih ve E-23642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlükten kaldırılarak 25.01.2024 tarih ve E-23642684-407.03-234054962 sayılı Makam Oluru ile güncel tarife yürürlüğe konulmuştur.) yer alan fiyatlar kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için TABAN fiyattır.)nin “3 Katı “Olarak Belirlenmiştir. (Sağlık turizmi için belirlenen bu fiyatlar asgari fiyatlar olup, sağlık kuruluşları bu fiyatların altında olmamak koşuluyla kendi fiyatlarını belirleyebilirler.)

Bu sayfada görülen fiyat tarifesi kliniğimizde uygulanan TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİdir. Kliniğimizin normal fiyat tarifesi için lütfen burayı tıklayınız. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk-i Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalara, Türk soylu olduğuna dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve  uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişilere kliniğimizin normal fiyat tarifesi uygulanacaktır. (Bu listede veya Türk Dişhekimleri Birliği’nin geçerli yıl MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ’nde olmayan fiyatlar için de Turist olsun olmasın tüm hastalarımızda kliniğimizin aşağıda fiyatları yazılı olan TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ’ne bakılacaktır.)

Ülkemizde oturma izni almış ve geçici T.C kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalara sunulan sağlık hizmetleri kliniğimizde aşağıda fiyatları yazılı bulunan Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (Ek-2A) üzerinden ücretlendirilir. Ülkemizde bulunan yabancı temsilcilik ve elçiliklerde görev yapan yabancı uyruklu kişilerde bu madde kapsamında değerlendirilir.

Hastanın talebi doğrultusunda, Seyahat (geliş-gidiş uçak bileti), konaklama, rehberlik, şehir turu, ve aşağıda ki Fiyat listesinde yer alan işlemlerin fiyatları da ayrıca eklenerek toplu bir Turist fiyatı çıkarılabilir. Bu tarz işlemler için hastalardan tercümanlık, danışmanlık ve destek hizmetleri için hastanın almış olduğu sağlık hizmetleri haricinde bir ücret talep edebiliriz. Bu genelge kapsamındaki uluslararası hastalar için sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerini kendi vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde öncelikle bu hizmetleri mesai dışı saatlerde sunmaya yönelik düzenleme yapmaya çalışmakla beraber ancak mesai içi
hizmet sunumuyla ilgili kapasitelerimizin uygun olması halinde mesai saatlerinde de bu hizmetleri verebiliriz. Sağlık hizmet sunusu olarak Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’miz; yurt içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kuruluşlar, danışman ve aracı kurumlar vb. özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler ve özel kuruluşlarla hizmet protokolü yapabilir ve imzalanan protokol çerçevesinde sağlık hizmet satışında bulunabiliriz. Bu tarz şirketler ve kuruluşlar bizimle protokol imzalamak isterse messenger@erdemazim.com.tr üzerinden grup şirketimizle iletişime geçebilirler.

Bu sayfada belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir. Hizmetten yararlananın yani hastanın istisna şartlarına uyduğunun teyidi maksadıyla, hizmet sunanlar tedavi olanın pasaportunu kontrol ederek Türkiye’ye son girişinin altı ayı aşmaması şartıyla ve pasaportun (çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın) fotokopisini hizmet sunulmadan önce hastadan almak şartıyla KDV’ den muaf tutulacağından işlem fiyatlarına KDV eklenmeyecektir. Bu kişiler dışında kalan tüm hastalarımıza yaptıracakları tedavilerde ayrıca %10 oranında KDV eklenecektir.

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ            EK-2A
SIRA KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR  FİYAT
1 A- SAĞLIK RAPORLARI
2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu Ultrasonografik tetkikler, Bilgisayarlı tomografiler, Manyetik Rezonans Görüntüleme, meslek hastalıkları laboratuvar tetkikleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen mesleki muayene hizmetleri, 9.2-Yasadışı Ve Kötüye Kullanılan Madde Analizleri ayrıca fatura edilir. S100028 kodu ile birlikte fatura edilemez. 1.500,00
18 C- ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI TIP  VE DİĞER İŞLEMLER
35 MİNİMAL İNVAZİV UYGULAMALAR
36 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI
37 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına faturalanır.
44 S100305 Masseter Kasına Botulinum Toksin Uygulaması (Bir çene) 6.375,00
59 LAZER  UYGULAMALARI
60 EPİLASYON AMAÇLI LAZER UYGULAMALARI Seans başına faturalanır.
61 KADINLAR
72 S100470 Çene 2.400,00
230 D- DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ Burada yer alan fiyatlar Sarıgazi Merkez’deki Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için geçerli olan fiyatlardır, bazı hekimlerimiz ya da diğer şubelerimiz bu fiyatlardan % 30 fazlasını aşmadan tüm işlemlerde veya bazı işlemlerde faklı oran uygulayabilir.
231 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI
232 S401010 Diş hekimi muayenesi 945,00
233 S401020 Uzman Diş hekimi muayenesi 1.290,00
234 S401030 Konsültan diş hekimi muayenesi 525,00
235 S401040 Konsültan Uzman diş hekimi muayenesi 690,00
236 S401051 Periapikal film, her biri (analog/dijital) 570,00
237 S401060 Oklüzal film, her biri 585,00
238 S401070 Ekstra-oral film, her biri 690,00
239 S401080 Ortopantomograf (Panoromik) film 1.335,00
240 S401090 Sefalometrik film, her biri 960,00
241 S401100 Antero-posteriyor sefalometrik film, her biri 945,00
242 S401110 El-Bilek filmi, her biri 945,00
243 S401120 Temporomandibüler eklem (TME) filmi, her biri 960,00
244 S401130 Sialografi, (tek taraf) 1.710,00
245 S401135 Sialografi (iki taraf) 3.405,00
246 S401150 Bite-wing film, her biri 585,00
247 S401151 Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi tayini 1.635,00
248 S401152 Tükürükte Mkrobiyolojik Analiz 8.370,00
249 S401153 Vitalite Kontrolü (Diş başına) 165,00
250 S401170 Dental tomografi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi doktoralı/uzmanı hekim raporu ile faturalandırılır. 1.410,00
251 TEDAVİ VE ENDODONTİ
252 S402010 Amalgam dolgu, bir yüzlü Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.340,00
253 S402020 Amalgam dolgu, iki yüzlü Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.880,00
254 S402030 Amalgam dolgu, üç yüzlü Lokal anestezi ücreti dahildir. 3.405,00
255 S402040 İnley dolgu, oklüzal (kompozit) Lokal anestezi ücreti dahildir. 4.770,00
256 S402050 İnley dolgu, iki yüzlü (kompozit) Lokal anestezi ücreti dahildir. 5.115,00
257 S402060 İnley dolgu, üç yüzlü (kompozit) Lokal anestezi ücreti dahildir. 5.535,00
258 S402090 Işınlı kompozit dolgu, ön diş Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.265,00
259 S402100 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.265,00
260 S402110 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.640,00
261 S402120 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü Lokal anestezi ücreti dahildir. 3.030,00
262 S402130 Kuafaj Lokal anestezi ücreti dahildir. 345,00
263 S402140 Amputasyon Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.085,00
264 S402150 Kanal tedavisi, tek kanal Lokal anestezi ücreti dahildir. 5.445,00
265 S402152 Kanal tedavisi, iki kanal Lokal anestezi ücreti dahildir. 7.245,00
266 S402153 Kanal tedavisi, üç kanal Lokal anestezi ücreti dahildir. 10.125,00
267 S402154 Kanal tedavisi, ilave her kanal Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.880,00
268 S402160 Black 5 (Kole) dolgusu, amalgam Lokal anestezi ücreti dahildir. 1.920,00
269 S402170 Black 5 (Kole) dolgusu, cam iyonomer Lokal anestezi ücreti dahildir. 1.920,00
270 S402180 Black 5 (Kole) dolgusu, kompozit Lokal anestezi ücreti dahildir. 1.920,00
271 S402190 Cam iyonomer dolgu Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.235,00
272 S402200 Dentin pinli restorasyonu, her bir pin Yapılan resterasyona ilave fatura edilir. Lokal anestezi ücreti dahildir. 750,00
273 S402240 Kanal içi post uygulaması veya sökümü  her bir diş Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.115,00
274 S402241 Kanal içi fiber post uygulaması, her bir diş Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.475,00
275 S402250 Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, yarım çene 1.350,00
276 S402260 Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, Tam çene 2.115,00
277 S402261 Aşırı kole hassasiyeti tedavisi,  Tek diş 765,00
278 S402270 Gangren veya periapikal lezyon tedavisi, ilave her bir kanal Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.085,00
279 S402271 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal Lokal anestezi ücreti dahildir. 5.760,00
280 S402272 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal Lokal anestezi ücreti dahildir. 7.995,00
281 S402273 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal Lokal anestezi ücreti dahildir. 10.455,00
282 S402300 Ekstirpasyon, her bir diş Lokal anestezi ücreti dahildir. 1.170,00
283 S402320 Onley İnley kodlu işlemlerin fiyatına ilave fatura edilir. Tek başına fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. 1.380,00
284 S402321 Dolgu (Restorasyon) Tamiri Lokal anestezi ücreti dahildir. 1.800,00
285 S402322 Dolgu Sökümü (tek diş) Tek başına fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. 315,00
286 S402323 Kanal Dolgusu Sökümü (her kanal için) Tek başına fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. 765,00
287 S402370 Retreatment (Tek kanal için) S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. 5.010,00
288 S402380 Retreatment (iki kanal için) S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. 6.690,00
289 S402390 Retreatment (Üç kanal için) S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. 8.415,00
290 S402400 Diş Beyazlatma ( Tek diş) Malzeme dahil 1.920,00
291 S402410 Diş Beyazlatma ( Alt- Üst Çene) Malzeme dahil 9.495,00
292 S402420 Devital Ağartma Diş Başına 1.920,00
293 S402430 Pansuman Seans Başı 480,00
294 S402440 Diastema Kapatılması 2.850,00
295 S402450 Mta Kullanımı (Diş Başına) 1.920,00
296 S402460 Fiberle Güçlendirilmiş Komposit Restorasyon (Diş Başına) 1.920,00
297 S402470 Kanaldan Kırık Alet Çıkartılması 2.850,00
298 S402480 Kanal İçi Rezorpsiyon Tedavisi (Kanal Başına) 2.850,00
299 S402490 Diş Kron Kırığı Tedavisi 2.475,00
300 S402491 Rejeneratif Kök Kanal Tedavisi (tek kanal) 9.285,00
301 PEDODONTİ
302 S403010 Fissür örtülmesi (Sealant), her bir diş 975,00
303 S403020 Yerel flor uygulaması (Çürük proflaksisi), yarım çene 945,00
304 S403030 Prefabrike kron 2.460,00
305 S403035 Prefabrike zirkonyum kron 2.850,00
306 S403040 Yer tutucu, sabit 3.375,00
307 S403050 Yer tutucu, hareketli 3.615,00
308 S403060 Çocuk protezi  bölümlü, akrilik(tek çene) 5.700,00
309 S403070 Çocuk protezi tam(tek çene) 6.540,00
310 S403080 Strip kron 1.395,00
311 S403090 Kompomer dolgu, her bir diş Lokal anestezi ücreti dahildir. 2.880,00
312 S403100 Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir kanal Lokal anestezi ücreti dahildir. 3.765,00
313 S403110 Bilinçli sedasyon 1.920,00
314 S403120 Derin sedasyon (Ameliyathane dışı anestezi) Tüm malzeme ve ilaç dahil 7.590,00
315 S403130 Fiber ile Sabit Yer Tutucu Uygulaması 2.850,00
316 S403140 Castillo Moraks Apareyi 5.700,00
317 S403150 Avulse diş tedavisi diş başına 3.795,00
318 S403160 Lateral/Ekstrüzyon/İntrozyon Tedavisi diş başına 3.795,00
319 S403170 Rezin inflitrasyon uygulamaları 2.850,00
320 PROTEZ
321 S404010 Akrilik tam protez, tek çene 18.615,00
322 S404020 Akrilik bölümlü protez, tek çene 17.160,00
323 S404030 Metal kaideli tam protez, tek çene 20.640,00
324 S404040 Metal kaideli bölümlü protez, tek çene 20.640,00
325 S404041 Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 20.190,00
326 S404042 İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 25.275,00
327 S404050 Akrilik immediat protez, tek çene 7.590,00
328 S404060 Rebazaj (Kaide yenileme), tek çene 4.560,00
329 S404070 Proteze yumuşak akrilik uygulaması Daimi tek çene 5.700,00
330 S404071 Proteze yumuşak akrilik uygulaması geçici tek çene 4.725,00
331 S404080 Besleme, tek çene 3.615,00
332 S404090 Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri 2.955,00
333 S404100 Kroşe ilavesi 2.190,00
334 S404110 Metal iskelet tamiri 2.955,00
335 S404120 Diş ilavesi, tek diş 1.845,00
336 S404130 Gnatoloji, TME-kas muayenesi (Okluzyon kontrolü) 3.585,00
337 S404140 Oklüzal aşındırmalar, tek çene 4.560,00
338 S404150 Gece plağı (Bruksizm için) 2.235,00
339 S404160 Pinley ve çeşitleri 4.725,00
340 S404170 Tek parça döküm kron 6.975,00
341 S404180 Veneer kron, akrilik 6.975,00
342 S404181 Veneer kron, seramik 9.120,00
343 S404190 Pivo (Çivili kron) veya post-core 4.260,00
344 S404191 Kuronlarda Freze Tekniği  Farkı 1.770,00
345 S404200 Jaket kron, akrilik 3.795,00
346 S404201 Jaket kron, tam seramik (Metal desteksiz) 13.185,00
347 S404210 Teleskop primer kron, kopingli 6.120,00
348 S404220 Maryland (Adheziv) köprü 5.160,00
349 S404230 Roach köprü 2.190,00
350 S404240 Geçici kron, her bir diş 1.710,00
351 S404250 Kron sökümü, her ayak üye için 1.215,00
352 S404260 Düşmüş kron-köprü simantasyonu, her sabit tutucu için 720,00
353 S404270 Kron, köprü tamiri, her üye için 3.645,00
354 S404280 Damak yarığı protezi (Over-denture) 20.430,00
355 S404290 Yeni doğanda preoperatif aparey 18.825,00
356 S404300 Velum uzantılı konuşma apereyi 9.120,00
357 S404310 Geçici opturatör (Cerrahi plaklar) 11.100,00
358 S404320 Basit çene defektlerine protetik tedavi 17.820,00
359 S404330 Komplike çene defektlerine protetik tedavi 21.645,00
360 S404340 Yüz protezleri 20.610,00
361 S404360 Hassas tutuculu kronlar 7.410,00
362 S404370 Hareketli periodontal protez, tek çene 10.290,00
363 S404380 Sabit periodontal protez, her üye için 4.635,00
364 S404390 Laminate Veneer (Kompozit) 5.700,00
365 S404395 Zirkonyum kron (her bir üye) 7.590,00
366 S404400 İmplant üstü kron köprü, her üye için 7.590,00
367 S404410 İmplant üstü tam protez 37.200,00
368 S404420 İmplant üstü bölümlü protez 22.035,00
369 S404430 CAD-CAM Uygulaması Listede yer alan tüm diş tedavilerinde CAD-CAM sistemi uygulanıldığında ilave olarak fatura edilir. Tek başına fatura edilemez. 3.795,00
370 S404435 Seramik İnley dolgu ( Bir Yüzlü ) 15.780,00
371 S404440 Seramik İnley dolgu ( İki Yüzlü ) 18.570,00
372 S404450 Seramik İnley dolgu ( Üç Yüzlü ) 25.065,00
373 S404455 Laminate Veneer Kron (akrilik) 4.635,00
374 S404460 Laminate Veneer Kron (seramik) 35.265,00
375 S404465 Adeziv Simantasyon (Diş Başı) 1.860,00
376 S404470 Döküm Post Uygulaması veya Sökümü 2.850,00
377 S404475 İmplant Rehber Stenti 2.475,00
378 S404480 Geçici Hareketli Bölümlü Protez Tek Çene 5.700,00
379 S404485 Geçici Hareketli Tam Protez Tek Çene 5.700,00
380 S404490 İmplant Üzeri Organ ve Doku Protezleri 11.385,00
381 S404495 Bilgisayar destekli rehber plak (implant cerrahisinde) 3.795,00
382 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
383 S405010 Diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile İnfiltrasyon anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100  kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. 2.265,00
384 S405011 Diş çekimi, rejyonel anestezi ile Rejyonel anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100  kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. 2.265,00
385 S405020 Komplikasyonlu diş çekimi infiltrasyon anestezi ile İnfiltrasyon anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100  kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. 3.795,00
386 S405021 Komplikasyonlu diş çekimi rejyonel anestezi ile Rejyonel anestezi ücreti dahildir. 405070, 405080, 405090, 405100  kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. 3.795,00
387 S405030 Gömülü  diş çekimi, mukoza retansiyonlu Lokal anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100  kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. Tanı radyografi ile belgelendirilmelidir. 6.930,00
388 S405040 Gömülü  diş çekimi, kemik retansiyonlu Lokal anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100  kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. Tanı radyografi ile belgelendirilmelidir. 7.470,00
389 S405050 Gömülü kanin-premolar diş çekimi Lokal anestezi ücreti dahildir. S405070,  S405080, S405090, S405100  kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. Tanı radyografi ile belgelendirilmelidir. 7.590,00
390 S405056 Sürnümerer (artı) diş çekimi Lokal anestezi ücreti dahildir. 7.590,00
391 S405060 Kök ucu rezeksiyonu, tek diş Lokal anestezi ücreti dahildir.
Dolgu hariçtir. Tanı radyografi ile belgelendirilmelidir.
7.470,00
392 S405065 Epulis Operasyonu 3.795,00
393 S405067 Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) 6.930,00
394 S405068 Fibrom Operasyonu 4.035,00
395 S405069 Kapişon İzalesi veya İmplant Üstü Açılması 2.160,00
396 S405070 Alveolit cerrahi tedavisi 2.925,00
397 S405080 Kanama Müdahalesi 1.665,00
398 S405090 Alveol plastiği, yarım çene 5.145,00
399 S405100 Alveol düzeltilmesi, tek çene 5.145,00
400 S405110 Kist operasyonu, küçük 2 cm altı kistler 6.930,00
401 S405120 Kist operasyonu, büyük 2 cm üzeri kistler 7.995,00
402 S405130 Osteomiyelit/Bronj/Osteoradyonekroz operasyonu, tek çene 15.150,00
403 S405140 Çene lüksasyonu, basit 3.165,00
404 S405150 Vestibüloplasti operasyonu 14.895,00
405 S405160 Sinüs plastiği 5.775,00
406 S405170 Sert Doku Greftleme Greft ücreti hariç 8.670,00
407 S405171 Yumuşak Doku Greftleme Greft ücreti hariç 8.280,00
408 S405180 Biyopsi 3.855,00
409 S405190 Apse drenajı, ekstraoral/intraoral 6.330,00
410 S405200 Fizik tedavi (İnfraruj) (Biostimülasyon amaçlı düşük doz lazer uygulamaları)  her bir seans 945,00
411 S405210 Tek-Çok köklü dişte reimplantasyon 9.255,00
412 S405220 Tek-Çok köklü ototransplantasyon 9.390,00
413 S405230 Subperiostal implant, tek ünite 10.650,00
414 S405260 Kemik içi implant uygulaması, tek ünite İmplant ücreti hariç 12.795,00
415 S405261 Zigomatik implant yerleştirilmesi, tek ünite İmplant ücreti hariç 37.500,00
416 S405270 Torus operasyonu, yarım çene 5.565,00
417 S405280 Odontojenik tümör operasyonu, küçük 2 cm altı tümörler,  Patoloji raporu zorunludur. S405110, S405120 yerine fatura edilemez. 9.495,00
418 S405290 Odontojenik tümör operasyonu, büyük 2 cm üstü tümörler, Patoloji raporu zorunludur. S405110, S405120 yerine fatura edilemez. 16.005,00
419 S405300 Cerrahi nevralji tedavisi 5.955,00
420 S405350 Oro-antral fistül tedavisi 22.140,00
421 S405360 Enjeksiyon 315,00
422 S405370 Premedikasyon 855,00
423 S405380 Ortodontik tedavi amaçlı gömülü dişlerin üzerinin açılması 4.560,00
424 S405390 Temparomandibüler eklem mekanoterapi 2.850,00
425 S405400 Temparomandibüler eklem içi enjeksiyon, tek taraf 2.250,00
426 S405410 Artrosentez, tek taraf 5.325,00
427 S405420 Lokal anestezi, infiltrasyon 315,00
428 S405430 Lokal anestezi, rejyonel 435,00
429 S405431 Çene Kırığı (Basit) 9.300,00
430 S405432 Çene Kırığı (Komplike-Materyal Ücreti Hariç) 32.160,00
431 S405435 Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma 4.170,00
432 S405436 Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) 55.410,00
433 S405437 Genioplasti 52.380,00
434 S405438 Segmental Osteotomi 58.470,00
435 S405439 Osteotomi (Tek Çene) 58.260,00
436 S405440 Alveoler Distraksiyon İçin Osteotomi 15.165,00
437 S405441 Dental İmplant Çıkarılması (İmplant Başına) 3.240,00
438 S405442 Miniplak vida distraktör sökümü 2.475,00
439 S405443 Kortikotomi tek diş 3.795,00
440 S405444 Kortikotomi (çene genişletilmesi amaçlı) 45.555,00
441 S405445 Lazerle Yumuşak Doku Uygulamaları 2.850,00
442 S405446 Lazerle Sert Doku Uygulamalaları 3.795,00
443 S405447 Retrograt Dolgu 3.795,00
444 S405448 TME Protezi fossa kompenenti uygulması tek taraflı 37.965,00
445 S405449 TME Protezi ramus kompenenti uygulması tek taraflı 37.965,00
446 S405450 İntraoral otejen greft alınımı tek taraflı 9.495,00
447 S405451 Ağız içi Kriyoterapi tedavisi 1.920,00
448 S405452 Marsübyalizasyon 7.590,00
449 PERİODONTOLOJİ
450 S406010 Periodontal apse tedavisi 2.265,00
451 S406020 Detertraj (Diş taşı temizliği), alt sol çene 1.380,00
452 S406021 Detertraj (Diş taşı temizliği), alt sağ çene 1.380,00
453 S406022 Detertraj (Diş taşı temizliği), üst sol çene 1.380,00
454 S406023 Detertraj (Diş taşı temizliği), üst sağ çene 1.380,00
455 S406030 Subgingival küretaj, alt sol çene 1.920,00
456 S406031 Subgingival küretaj, alt sağ çene 1.920,00
457 S406032 Subgingival küretaj, üst sol çene 1.920,00
458 S406033 Subgingival küretaj, üst sağ çene 1.920,00
459 S406040 Gingivektomi, yarım çene 2.370,00
460 S406050 Flep operasyonu, yarım çene 6.390,00
461 S406060 Hemiseksiyon (Kök amputasyonu) 2.610,00
462 S406070 Serbest diş eti grefti, her bir diş 765,00
463 S406080 Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım çene 5.865,00
464 S406090 Periodontal şine (Splint), geçici tek çene 3.795,00
465 S406100 Periodontal şine (Splint), devamlı tek çene 8.325,00
466 S406110 Aşırı  kole hassasiyet tedavisi, Tam çene 1.710,00
467 S406120 Frenektomi 3.795,00
468 S406130 Gingivoplasti, yarım çene S405010, S405011, S405020, S405021, S405030, S405040, S405050, S406020, S406021, S406022, S406023, S406030, S406031, S406032, S406033  kodlu işlemler ile birlikte aynı günde faturalandırılmaz. 2.160,00
469 S406140 Biyomateryal uygulaması, her bir diş Biometaryel hariç 765,00
470 S406150 Tunnel operasyonu, her bir diş 3.345,00
471 S406160 Membran uygulaması her bir diş 1.065,00
472 S406170 Bağ dokusu grefti, her bir diş 2.880,00
473 S406175 Peri-İmplantitis Tedavisi (İmplant Başına) 2.850,00
474 S406180 Prf/Prp Uygulaması 1.710,00
475 S406185 İmplant diş eti şekillendiricisi uygulaması 765,00
476 ORTODONTİ
477 S407010 Sefalometrik film analizi 1.920,00
478 S407020 Antero-posterior sefalometrik film analizi 1.920,00
479 S407030 Bilgisayarlı sefalometrik film analizi 1.920,00
480 S407040 Bilgisayarlı büyük TME fonksiyon testi 4.770,00
481 S407050 Bilgisayarlı kas tonus analizi (EMG) 4.410,00
482 S407060 Kemik yaşı tayini 1.155,00
483 S407070 Ortodontik  fotograf 1.155,00
484 S407080 Ortodontik fotograf analizi 315,00
485 S407090 Ortodontik model yapımı 1.530,00
486 S407100 Ortodontik model analizi 765,00
487 S407110 Angle sınıf (Klas 1) anomalilerin ortodontik tedavisi 34.185,00
488 S407120 Angle sınıf (Klas 2) anomalilerin ortodontik tedavisi 41.760,00
489 S407130 Angle snıf (Klas 3) anomalilerin ortodontik tedavisi 49.350,00
490 S407140 Kısa süreli ortodontik tedavi 11.385,00
491 S407150 Önleyici ortodontik tedavisi (Dil paravanası) 5.700,00
492 S407160 Pekiştirme tedavisi 6.645,00
493 S407170 Pekiştirme aygıtı (Havley plak) 5.955,00
494 S407180 Sabit pekiştirme aygıtı (Lingual ratainer) 4.725,00
495 S407190 Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı 5.010,00
496 S407200 İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (Aktivatör) 11.385,00
497 S407210 Ağız dışı aparey tatbiki (Headgear-yüzarkı) 5.295,00
498 S407220 Ağız dışı aparey tatbiki (Chinecap-çenelik) 5.295,00
499 S407230 Kayıp apareyin yeniden yapımı, tek çene 9.060,00
500 S407240 Aparey tamiri 2.085,00
501 S407250 Hızlı maksiller expansiyon apereyi 9.495,00
502 S407260 Arkteli tatbiki tek çene, her bir uygulama 1.275,00
503 S407270 Band (Braket) tatbiki, her bir diş 690,00
504 S407280 Sefelometrik cerrahi planı 2.010,00
505 S407290 Okluzal cerrahi splint 9.060,00
506 S407300 Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) 9.060,00
507 S407310 Çıkan bantın veya braketin tatbiki 1.320,00
508 S407312 Bant veya Braket çıkarılması 660,00
509 S407320 Açık kapanış ortodontik tedavisi 22.395,00
510 S407354 Vida Uygulaması (Tek Vida) 2.190,00
511 S407355 Wilson Arkı Uygulaması 13.890,00
512 S407356 Sabit Fonksiyonel Aparey Uygulaması 17.085,00
513 S407357 Reverse Headgear 7.590,00
514 S407358 Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) 3.000,00
515 S407359 Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) 3.000,00
516 S407360 Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki 3.480,00
517 S407361 Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) 1.530,00
518 S407362 Lingual Ataşman Tatbiki 1.560,00
519 S407363 Lingual Ark 2.850,00
520 S407364 Nance Aparey 6.255,00
521 S407367 T.M.E. Splint Yapımı 7.515,00
522 S407368 Model Set-Up 7.485,00
523 S407369 Positioner Yapımı 15.600,00
524 S407370 Ortodontik Modellerin Face-Bow İle Artikülatöre Taşınması 6.255,00
525 S407371 Model Cerrahisi 5.460,00
526 S407374 Alçı Yüz Maskı 13.680,00
527 S407375 Sürme Rehberliği 15.165,00
528 S407376 Pendex Apareyi 16.320,00
529 S407381 Bilgisayarlı Okluzyon Analizi (T-Scan Analizi) 3.795,00
530 S407382 Cerrahi Operasyon Plağı 3.795,00
531 S407384 Üç Boyutlu Dijital Ortodontik Model Hazırlanması (Tek Çene) 5.700,00
532 S407392 Travma Splinti 2.850,00
533 S407406 Obstruktif Uyku Apnesi Apareyi 7.590,00
534 S407408 Ortodontik Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirilmesi 4.725,00
530 S407410 Ortodontik Şeffaf Plak Uygulaması (Plak Başına) 2.433,00
535 S407412 Üç Boyutlu Katı Modelleme (Tek Çene) 6.645,00
536 S407413 Kopan Ortodontik Ataçmanın Yeniden Yapıştırılması (Ataçman Başına) 555,00
537 S407417 Dental implant Kırık Abutment Çıkarılması 3.795,00
538 S407420 Kırılan ark telinin değişimi 1.920,00
539 S407425 İnterproksimal redüksiyon (diş başına) 390,00
540 S407430 Parmak apareyi 1.920,00
541 S407440 Distraksiyon cerrahi planlaması 5.700,00
542 S407445 Eksternal distraktör ağız içi aygıt 5.700,00
543 S407450 Quad Helix 5.700,00
544 S407455 Palatal crip 5.700,00
545 S407460 Yer tutucu diş eti altı 1.920,00
546 S407465 Üç boyutlu dijital ortodontik analiz 1.920,00
547 S407470 Gömülü dişin sürdürülmesi (tek diş) 9.495,00
548 S407475 Kırılan apareyin yeniden yapımı tek çene 9.495,00
549 S407480 Ortodontik düşük doz lazer uygulaması (tek çene) 13.290,00
550 Diş Paket İşlemler Bu başlık altında yer alan işlemler birlikte fatura edilemez.
Paket işlem fiyatlarına malzeme dahil değildir. Tedavinin şeffaf plak ile yapılması halinde şeffaf plak bedelleri Ek-1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esaslarının 7 nci maddesine göre Hizmet sunucuları tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedelleri alış fiyatı üzerine;
%15 işletme gideri (merkez payı dâhildir) ve KDV tutarı kadar bedel (her bir hesaplama tıbbi malzemenin alış
fiyatı üzerinden hesaplanarak eklenecektir) ilave edilerek ayrıca fatura edilir.
Paket ortodonti tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar hastanın ortodonti tedavisine ihtiyaç duyması durumunda paket fiyatlar yeniden fatura edilir.
Paket ortodonti tedavileri  içerisinde ücretlendirilen işlemlerin hastadan kaynaklı sebepler ile yeniden yapılması halinde (kırılan aparey yapımı,  çıkan braket tatbiki, kayıp edilen apareyin yeniden yapımı vb.) işlemler hizmetbaşı olarak tekrar fatura edililir.
551 SP407321 Erken Ortodontik Tedavi Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına koruyucu/önleyici veya büyümeyi yönlendirici ağız içi ve ağız dışı aygıt ile yapılan her türlü ortodontik uygulamalar, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. Bu kodlu tedavi öncesinde SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodları girilmesi halinde faturalandırılamaz. SP407321 kodlu işlem SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407321 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 22.080,00
552 SP407322 Erken Ortodontik Tedavi Bitiş Aşaması Tedavi paket fiyatına koruyucu/önleyici veya büyümeyi yönlendirici ağız içi ve ağız dışı aygıt ile yapılan her türlü ortodontik uygulamalar dahildir. Bu tedavi öncesinde SP407330, SP407331, SP407332, SP407333,SP407334, P407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodları girilmesi halinde faturalandırılamaz. P407322 kodlu işlem SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz.  SP407322 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 22.080,00
SP407350 Sınıf I Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(31.290,00TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 93.870,00
553 SP407330 Sınıf I Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. SP407330 kodlu işlem SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407330 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 31.290,00
554 SP407331 Sınıf I Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. P407331 kodlu işlem P407333, P407334, P407335, P407336, P407337, P407338,  P407339, P407340, P407341, P407342, P407343, P407344 kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. P407331 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 31.290,00
555 SP407332 Sınıf I Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. P407332 kodlu işlem P407333, P407334, P407335, P407336, P407337, P407338,  P407339, P407340, P407341, P407342, P407343, P407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. P407332 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 31.290,00
SP407351 Sınıf  II Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(46.020,00TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 138.060,00
556 SP407333 Sınıf II Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. SP407333 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407336, SP407337, SP407338,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407333 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 46.020,00
557 SP407334 Sınıf II Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. SP407334 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407334 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 46.020,00
558 SP407335 Sınıf II Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. SP407335 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407336, SP407337, SP407338,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407335 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 46.020,00
SP407352 Sınıf III Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(55.215,00TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 165.645,00
559 SP407336 Sınıf III Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. P407336 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. P407336 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 55.215,00
560 SP407337 Sınıf III Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. SP407337 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407337 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 55.215,00
561 SP407338 Sınıf III Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. P407338 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407338 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 55.215,00
SP407353 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(64.425,00TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 193.275,00
562 SP407339 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. SP407339 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332,  SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407339 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 64.425,00
563 SP407340 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. SP407340 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407340 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 64.425,00
564 SP407341 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. SP407341 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407341 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 64.425,00
565 SP407342 Yarık Dudak -Damak veya Yarık Damak Doğum Sonrası Şekillendirme Tedavisi Tedavi paketi, bu amaçla yapılacak olan tüm ağız içi ve ağız dışı aygıtlarını kapsar. SP407342 kodlu işlem SP407321, SP407322, SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407342 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 193.275,00
566 SP407343 Yarık Dudak -Damak veya Yarık Damak Karışık Dişlenme Dönemi Ortodontik Tedavi Tedavi paketi, bu amaçla yapılacak olan tüm hareketli ve sabit tedavileri kapsar. P407343 kodlu işlem SP407321, SP407322, SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407343 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 193.275,00
567 SP407344 Yarık Dudak -Damak veya Yarık Damak Daimi Dişlenme Dönemi Ortodontik Tedavi Tedavi paketi, bu amaçla yapılacak olan tüm tedavileri kapsar. SP407344 kodlu işlem SP407321, SP407322, SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, P407341 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407344 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 212.610,00
568 E- HİZMET BAŞI TEDAVİ FİYAT LİSTESİ
863 BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
864 BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
886 Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
887 S602420 Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 2.745,00
888 S602440 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 2.070,00
889 S602460 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu 2.070,00
890 S602620 Dil ve ağız tabanından apse, kist, hematom vb. çıkarılması 2.070,00
891 S602760 Frenilum linguale plastiği 2.070,00
892 S602990 Peritonsiller apse açılması 2.070,00
1958 RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ İncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar ve  sarf malzemeleri ayrıca faturalandırılır.
2190 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) Radyoloji, hekim raporu ile faturalandırılır. Aynı gün, bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı, diğerlerinin her birinin % 50’si faturalandırılır.
2231 BT100400 BT, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
BT100240, BT100250, BT100280, BT100290, BT100320, BT100410, BT100480, BT100490, BT100500 ile birlikte faturalandırılmaz.
2.325,00
2232 BT100410 BT, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
BT100240, BT100250, BT100280, BT100290, BT100320, BT100400, BT100480, BT100490, BT100500 ile birlikte faturalandırılmaz.
2.325,00
2421 MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) Radyoloji, hekim raporu ile faturalandırılır. Aynı gün, bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı, diğerlerinin her birinin % 50’si faturalandırılır.
2496 MR103740 MRG, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103750, MR103760, MR103770, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
3.555,00
2497 MR103750 MRG, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103760, MR103770, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
3.555,00
2498 MR103760 MRG, Temporomandibular eklem – sağ, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103770, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
2.730,00
2499 MR103770 MRG, Temporomandibular eklem – sağ, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103760, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
2.730,00
2500 MR103780 MRG, Temporomandibular eklem – sol, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103760, MR103770, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
2.730,00
2501 MR103790 MRG, Temporomandibular eklem – sol, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103760, MR103770, MR103780 ile birlikte faturalandırılamaz..
2.730,00
5261 PATOLOJİ
5270 HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER
5349 İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
5350 S910220 Ağız mukozası/gingiva biyopsi 1.650,00
5357 S910290 Diş / odontojenik kist 1.650,00
5438 Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler 3,00
5440 S910940 Ağız/Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon 2.655,00
5697 BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
5743 BURUN
5848 Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
5849 SP602380 Adenoidektomi 30.525,00
5850 SP602390 Adenoidektomi ve tüp 39.960,00
5851 SP602400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 32.535,00
5852 SP602410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması 167.700,00
5853 SP602430 Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri 639.090,00
5854 SP602450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 84.405,00
5855 SP602470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 19.515,00
5856 SP602480 Alveolar yarık onarımı 98.460,00
5857 SP602490 Anterior damak fistülü onarımı 98.460,00
5858 SP602500 Damağa radyofrekans uygulanması 19.050,00
5859 SP602510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 19.215,00
5860 SP602520 Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile 42.195,00
5861 SP602530 Damak yarığı onarımı ve faringeal flep 224.115,00
5862 SP602540 Damak yarığı onarımı, inkomplet 89.370,00
5863 SP602550 Damak yarığı onarımı, komplet 100.545,00
5864 SP602560 Deri grefti kullanarak sulkoplasti 43.680,00
5865 SP602570 Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması 26.745,00
5866 SP602580 Dil köküne radyofrekans uygulanması 14.655,00
5867 SP602590 Dil kökü suspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması 54.960,00
5868 SP602600 Dil lezyonu eksizyonu 26.025,00
5869 SP602610 Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile 42.195,00
5870 SP602630 Dudak adezyonu 49.455,00
5871 SP602640 Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander, Berdnard vb. flep ile 477.135,00
5872 SP602650 Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Berdnard vb. flep kullanımı 214.230,00
5873 SP602660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi 55.590,00
5874 SP602670 Dudak veya dilden  kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 30.765,00
5875 SP602680 Dudak yarığı burnu  onarımı, osteotomisiz 46.560,00
5876 SP602690 Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile 53.190,00
5877 SP602700 Dudak yarığı onarımı, tek taraf 76.680,00
5878 SP602710 Dudak yarığı onarımı, iki taraf 46.560,00
5879 SP602720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı 201.135,00
5880 SP602730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu, lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi 219.390,00
5881 SP602740 Faringeal flep 48.510,00
5882 SP602750 Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, miyokütan flep ile 394.950,00
5883 SP602770 Genioglossal ilerletme 46.890,00
5884 SP602780 Genioplasti, implant ile 41.025,00
5885 SP602790 Genioplasti, osteotomi ile 46.890,00
5886 SP602800 Glossektomi, parsiyel 41.025,00
5887 SP602810 Glossektomi, total 177.285,00
5888 SP602820 Hemiglossektomi 91.470,00
5889 SP602830 Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 19.230,00
5890 SP602840 Islık çalan ağız deformitesi onarımı 40.095,00
5891 SP602850 Kolumella uzatılması 23.940,00
5892 SP602860 İntraoral tümör eksizyonu, mandibula rezeksiyonu ve  boyun diseksiyonu  (Komando ameliyatı) 547.800,00
5893 SP602870 Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu 268.005,00
5894 SP602880 Lazer asiste uvulektomi 26.370,00
5895 SP602890 Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 35.175,00
5896 SP602900 Lingual tonsil eksizyonu 39.045,00
5897 SP602910 Mentoplasti 128.070,00
5898 SP602920 Nadir yüz yarığı onarımı 137.205,00
5899 SP602930 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım 302.250,00
5900 SP602940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 58.620,00
5901 SP602950 Nazolabial fistül onarımı 40.095,00
5902 SP602960 Onarılmış dudak yarığı revizyonu 46.770,00
5903 SP602970 Oro-antral fistüllerin onarımı 41.025,00
5904 SP602980 Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü 28.920,00
5905 SP603000 Posterior damak fistülü onarımı 40.095,00
5906 SP603010 Premaksiller  segmentin geri alınması 58.620,00
5907 SP603020 Ranulaya girişim 40.095,00
5908 SP603030 Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 28.920,00
5909 SP603040 Sert damaktan tümör eksizyonu ve onarım, greft ile 396.585,00
5910 SP603050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 297.435,00
5911 SP603060 Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu 56.130,00
5912 SP603070 Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile 214.500,00
5913 SP603080 Tonsillektomi 54.495,00
5914 SP603090 Tonsillektomi ve adenoidektomi 54.495,00
5915 SP603100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp 69.480,00
5916 SP603110 Tonsillektomi ve tüp 46.890,00
5917 SP603120 Transpalatal ilerletme 91.470,00
5918 SP603130 Uvulektomi 21.990,00
5919 SP603140 Uvulofaringoplasti 26.370,00
5920 SP603150 Vestibüloplasti, tek veya iki taraf 27.870,00
8372 H-ADLİ TIP FİYAT LİSTESİ
8373 MORG LİSTESİ
8379 S350050 Kemik Muayenesi – Kafatası alt çene ve boyun omurları dahil 3.375,00
8407 TOKSİKOLOJİ LİSTESİ 1- Aşağıdaki belirtilen analizler,klasik kimyasal analizler (Kimyasal renk testleri,İTK,Extraksiyon v.b.) ile yapılan analizler olup,her bir analiz sistematiğimizdeki maddelerin tamamını kapsar.
2- Enstrümantal ve immunolojik yöntemler aşağıdaki fiyatlara ayrıca eklenir.
8417 Otopsiden ve canlı kişilerden alınan analiz örneklerinde sistematik uyutucu- uyuşturucu
8418 S350970 Ağız-burun-tırnak yıkama sıvısında uyutucu- uyutucu uyuşturucu aranması 1.005,00

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ