FEE SCHEDULE

Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Müdürlüğümüz Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi Fiyatlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  tarafından belirlenen Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usül ve Esasları Doğrultusunda Sağlık Turizmi Fiyatları Listesi(EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ,(Güncellenme Tarihi 15 Haziran 2022) yer alan fiyatlar kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için TABAN fiyattır.)nin “3 Katı “Olarak Belirlenmiştir. (Sağlık turizmi için belirlenen bu fiyatlar asgari fiyatlar olup, sağlık kuruluşları bu fiyatların altında olmamak koşuluyla kendi fiyatlarını belirleyebilirler.)

Bu sayfada görülen fiyat tarifesi kliniğimizde uygulanan TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİdir. Kliniğimizin normal fiyat tarifesi için lütfen burayı tıklayınız. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk-i Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalara, Türk soylu olduğuna dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılar, Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti vatandaşları ve  uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişilere kliniğimizin normal fiyat tarifesi uygulanacaktır. (Bu listede veya Türk Dişhekimleri Birliği’nin geçerli yıl MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ’nde olmayan fiyatlar için de Turist olsun olmasın tüm hastalarımızda kliniğimizin aşağıda fiyatları yazılıolan TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ’ne bakılacaktır.)

Ülkemizde oturma izni almış ve geçici T.C kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalara sunulan sağlık hizmetleri kliniğimizde aşağıda fiyatları yazılı bulunan Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (Ek-2A) üzerinden ücretlendirilir. Ülkemizde bulunan yabancı temsilcilik ve elçiliklerde görev yapan yabancı uyruklu kişilerde bu madde kapsamında değerlendirilir.

Hastanın talebi doğrultusunda, Seyahat (geliş-gidiş uçak bileti), konaklama, rehberlik, şehir turu, ve aşağıda ki Fiyat listesinde yer alan işlemlerin fiyatları da ayrıca eklenerek toplu bir Turist fiyatı çıkarılabilir. Bu tarz işlemler için hastalardan tercümanlık, danışmanlık ve destek hizmetleri için hastanın almış olduğu sağlık hizmetleri haricinde bir ücret talep edebiliriz. Bu genelge kapsamındaki uluslararası hastalar için sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerini kendi vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde öncelikle bu hizmetleri mesai dışı saatlerde sunmaya yönelik düzenleme yapmaya çalışmakla beraber ancak mesai içi
hizmet sunumuyla ilgili kapasitelerimizin uygun olması halinde mesai saatlerinde de bu hizmetleri verebiliriz. Sağlık hizmet sunusu olarak Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’miz; yurt içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kuruluşlar, danışman ve aracı kurumlar vb. özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler ve özel kuruluşlarla hizmet protokolü yapabilir ve imzalanan protokol çerçevesinde sağlık hizmet satışında bulunabiliriz. Bu tarz şirketler ve kuruluşlar bizimle protokol imzalamak isterse messenger@erdemazim.com.tr üzerinden grup şirketimizle iletişime geçebilirler.

             SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ            EK-2A
SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR
18 C- ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI TIP  VE DİĞER İŞLEMLER
59 LAZER  UYGULAMALARI
60 EPİLASYON AMAÇLI LAZER UYGULAMALARI Seans başına faturalanır.
61 KADINLAR
72 S100470 Çene 738,00
230 D- DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ Burada yer alan fiyatlar Sarıgazi Merkez’deki Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için geçerli olan fiyatlardır, bazı hekimlerimiz ya da diğer şubelerimiz bu fiyatlardan % 30 fazlasını aşmadan tüm işlemlerde veya bazı işlemlerde faklı oran uygulayabilir.
231 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI
232 S401010 Diş hekimi muayenesi 270,00
233 S401020 Uzman Diş hekimi muayenesi 354,00
234 S401030 Konsültan diş hekimi muayenesi 150,00
235 S401040 Konsültan Uzman diş hekimi muayenesi 192,00
236 S401051 Periapikal film, her biri (analog/dijital) 156,00
237 S401060 Oklüzal film, her biri 156,00
238 S401070 Ekstra-oral film, her biri 156,00
239 S401080 Ortopantomograf (Panoromik) film 246,00
240 S401090 Sefalometrik film, her biri 246,00
241 S401100 Antero-posteriyor sefalometrik film, her biri 246,00
242 S401110 El-Bilek filmi, her biri 246,00
243 S401120 Temporomandibüler eklem (TME) filmi, her biri 246,00
244 S401130 Sialografi, (tek taraf) 444,00
245 S401135 Sialografi (iki taraf) 882,00
246 S401150 Bite-wing film, her biri 156,00
247 S401151 Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi tayini 426,00
248 S401152 Tükürükte Mkrobiyolojik Analiz 2.706,00
249 S401153 Vitalite Kontrolü (Diş başına) 54,00
250 TEDAVİ VE ENDODONTİ
251 S402010 Amalgam dolgu, bir yüzlü 492,00
252 S402020 Amalgam dolgu, iki yüzlü 690,00
253 S402030 Amalgam dolgu, üç yüzlü 882,00
254 S402040 İnley dolgu, oklüzal (kompozit) 1.236,00
255 S402050 İnley dolgu, iki yüzlü (kompozit) 1.326,00
256 S402060 İnley dolgu, üç yüzlü (kompozit) 1.434,00
257 S402090 Işınlı kompozit dolgu, ön diş 588,00
258 S402100 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü 588,00
259 S402110 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü 690,00
260 S402120 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü 786,00
261 S402130 Kuafaj 90,00
262 S402140 Amputasyon 546,00
263 S402150 Kanal tedavisi, tek kanal 906,00
264 S402152 Kanal tedavisi, iki kanal 1.338,00
265 S402153 Kanal tedavisi, üç kanal 1.788,00
266 S402154 Kanal tedavisi, ilave her kanal 546,00
267 S402160 Black 5 (Kole) dolgusu, amalgam 492,00
268 S402170 Black 5 (Kole) dolgusu, cam iyonomer 492,00
269 S402180 Black 5 (Kole) dolgusu, kompozit 492,00
270 S402190 Cam iyonomer dolgu 492,00
271 S402200 Dentin pinli restorasyonu, her bir pin Yapılan resterasyona ilave fatura edilir. 138,00
272 S402240 Kanal içi post uygulaması veya sökümü  her bir diş 552,00
273 S402241 Kanal içi fiber post uygulaması, her bir diş 642,00
274 S402250 Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, yarım çene 354,00
275 S402260 Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, Tam çene 552,00
276 S402261 Aşırı kole hassasiyeti tedavisi,  Tek diş 198,00
277 S402270 Gangren veya periapikal lezyon tedavisi, ilave her bir kanal 546,00
278 S402271 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal 1.098,00
279 S402272 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal 1.530,00
280 S402273 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal 1.986,00
281 S402300 Ekstirpasyon, her bir diş 258,00
282 S402320 Onley İnley kodlu işlemlerin fiyatına ilave fatura edilir. Tek başına fatura edilemez. 294,00
283 S402321 Dolgu (Restorasyon) Tamiri 474,00
284 S402322 Dolgu Sökümü (tek diş) Tek başına fatura edilemez. 78,00
285 S402323 Kanal Dolgusu Sökümü (her kanal için) Tek başına fatura edilemez. 198,00
286 S402370 Retreatment (Tek kanal için) S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. 1.296,00
287 S402380 Retreatment (iki kanal için) S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. 1.728,00
288 S402390 Retreatment (Üç kanal için) S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. 2.178,00
289 S402400 Diş Beyazlatma ( Tek diş) Malzeme dahil 492,00
290 S402410 Diş Beyazlatma ( Alt- Üst Çene) Malzeme dahil 2.454,00
291 S402420 Devital Ağartma Diş Başına 492,00
292 S402430 Pansuman Seans Başı 132,00
293 S402440 Diastema Kapatılması 738,00
294 S402450 Mta Kullanımı (Diş Başına) 492,00
295 S402460 Fiberle Güçlendirilmiş Komposit Restorasyon (Diş Başına) 492,00
296 S402470 Kanaldan Kırık Alet Çıkartılması 738,00
297 S402480 Kanal İçi Rezorpsiyon Tedavisi (Kanal Başına) 738,00
298 S402490 Diş Kron Kırığı Tedavisi 636,00
299 S402491 Rejeneratif Kök Kanal Tedavisi (tek kanal) 2.250,00
300 PEDODONTİ
301 S403010 Fissür örtülmesi (Sealant), her bir diş 258,00
302 S403020 Yerel flor uygulaması (Çürük proflaksisi), yarım çene 246,00
303 S403030 Prefabrike kron 600,00
304 S403035 Prefabrike zirkonyum kron 738,00
305 S403040 Yer tutucu, sabit 744,00
306 S403050 Yer tutucu, hareketli 936,00
307 S403060 Çocuk protezi  bölümlü, akrilik(tek çene) 1.470,00
308 S403070 Çocuk protezi tam(tek çene) 1.692,00
309 S403080 Strip kron 366,00
310 S403090 Kompomer dolgu, her bir diş 744,00
311 S403100 Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir kanal 978,00
312 S403110 Bilinçli sedasyon 372,00
313 S403120 Derin sedasyon (Ameliyathane dışı anestezi) Tüm malzeme ve ilaç dahil 1.962,00
314 S403130 Fiber ile Sabit Yer Tutucu Uygulaması 738,00
315 S403140 Castillo Moraks Apareyi 1.470,00
316 S403150 Avulse diş tedavisi diş başına 984,00
317 S403160 Lateral/Ekstrüzyon/İntrozyon Tedavisi diş başına 984,00
318 S403170 Rezin inflitrasyon uygulamaları 738,00
319 PROTEZ
320 S404010 Akrilik tam protez, tek çene 4.812,00
321 S404020 Akrilik bölümlü protez, tek çene 4.440,00
322 S404030 Metal kaideli tam protez, tek çene 4.908,00
323 S404040 Metal kaideli bölümlü protez, tek çene 4.416,00
324 S404041 Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 5.226,00
325 S404042 İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 6.534,00
326 S404050 Akrilik immediat protez, tek çene 1.962,00
327 S404060 Rebazaj (Kaide yenileme), tek çene 1.176,00
328 S404070 Proteze yumuşak akrilik uygulaması Daimi tek çene 1.470,00
329 S404071 Proteze yumuşak akrilik uygulaması geçici tek çene 1.230,00
330 S404080 Besleme, tek çene 936,00
331 S404090 Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri 768,00
332 S404100 Kroşe ilavesi 570,00
333 S404110 Metal iskelet tamiri 768,00
334 S404120 Diş ilavesi, tek diş 486,00
335 S404130 Gnatoloji, TME-kas muayenesi (Okluzyon kontrolü) 924,00
336 S404140 Oklüzal aşındırmalar, tek çene 1.176,00
337 S404150 Gece plağı (Bruksizm için) 510,00
338 S404160 Pinley ve çeşitleri 1.230,00
339 S404170 Tek parça döküm kron 1.434,00
340 S404180 Veneer kron, akrilik 1.446,00
341 S404181 Veneer kron, seramik 1.800,00
342 S404190 Pivo (Çivili kron) veya post-core 786,00
343 S404191 Kuronlarda Freze Tekniği  Farkı 462,00
344 S404200 Jaket kron, akrilik 984,00
345 S404201 Jaket kron, tam seramik (Metal desteksiz) 3.408,00
346 S404210 Teleskop primer kron, kopingli 1.494,00
347 S404220 Maryland (Adheziv) köprü 1.308,00
348 S404230 Roach köprü 570,00
349 S404240 Geçici kron, her bir diş 444,00
350 S404250 Kron sökümü, her ayak üye için 312,00
351 S404260 Düşmüş kron-köprü simantasyonu, her sabit tutucu için 192,00
352 S404270 Kron, köprü tamiri, her üye için 942,00
353 S404280 Damak yarığı protezi (Over-denture) 5.286,00
354 S404290 Yeni doğanda preoperatif aparey 4.872,00
355 S404300 Velum uzantılı konuşma apereyi 1.680,00
356 S404310 Geçici opturatör (Cerrahi plaklar) 2.868,00
357 S404320 Basit çene defektlerine protetik tedavi 4.608,00
358 S404330 Komplike çene defektlerine protetik tedavi 5.598,00
359 S404340 Yüz protezleri 5.334,00
360 S404360 Hassas tutuculu kronlar 1.920,00
361 S404370 Hareketli periodontal protez, tek çene 1.896,00
362 S404380 Sabit periodontal protez, her üye için 858,00
363 S404390 Laminate Veneer (Kompozit) 1.470,00
364 S404395 Zirkonyum kron (her bir üye) 1.962,00
365 S404400 İmplant üstü kron köprü, her üye için 1.962,00
366 S404410 İmplant üstü tam protez 9.624,00
367 S404420 İmplant üstü bölümlü protez 5.694,00
368 S404430 CAD-CAM Uygulaması Listede yer alan tüm diş tedavilerinde CAD-CAM sistemi uygulanıldığında ilave olarak fatura edilir. Tek başına fatura edilemez. 984,00
369 S404435 Seramik İnley dolgu ( Bir Yüzlü ) 5.100,00
370 S404440 Seramik İnley dolgu ( İki Yüzlü ) 6.000,00
371 S404450 Seramik İnley dolgu ( Üç Yüzlü ) 8.100,00
372 S404455 Laminate Veneer Kron (akrilik) 1.500,00
373 S404460 Laminate Veneer Kron (seramik) 11.400,00
374 S404465 Adeziv Simantasyon (Diş Başı) 600,00
375 S404470 Döküm Post Uygulaması veya Sökümü 738,00
376 S404475 İmplant Rehber Stenti 642,00
377 S404480 Geçici Hareketli Bölümlü Protez Tek Çene 1.470,00
378 S404485 Geçici Hareketli Tam Protez Tek Çene 1.470,00
379 S404490 İmplant Üzeri Organ ve Doku Protezleri 2.946,00
380 S404495 Bilgisayar destekli rehber plak (implant cerrahisinde) 984,00
381 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
382 S405010 Diş çekimi, 588,00
383 S405020 Komplikasyonlu diş çekimi 984,00
384 S405030 Gömülü  diş çekimi, mukoza retansiyonlu 1.470,00
385 S405040 Gömülü  diş çekimi, kemik retansiyonlu 1.770,00
386 S405050 Gömülü kanin-premolar diş çekimi 1.962,00
387 S405056 Sürnümerer (artı) diş çekimi 1.962,00
388 S405060 Kök ucu rezeksiyonu, tek diş 1.392,00
389 S405065 Epulis Operasyonu 984,00
390 S405067 Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) 1.788,00
391 S405068 Fibrom Operasyonu 1.038,00
392 S405069 Kapişon İzalesi veya İmplant Üstü Açılması 564,00
393 S405070 Alveolit cerrahi tedavisi 762,00
394 S405080 Kanama Müdahalesi 432,00
395 S405090 Alveol plastiği, yarım çene 1.338,00
396 S405100 Alveol düzeltilmesi, tek çene 1.338,00
397 S405110 Kist operasyonu, küçük 2 cm altı kistler 1.470,00
398 S405120 Kist operasyonu, büyük 2 cm üzeri kistler 1.986,00
399 S405130 Osteomiyelit/Bronj/Osteoradyonekroz operasyonu, tek çene 2.328,00
400 S405140 Çene lüksasyonu, basit 504,00
401 S405150 Vestibüloplasti operasyonu 3.852,00
402 S405160 Sinüs plastiği 1.494,00
403 S405170 Sert Doku Greftleme Greft ücreti hariç 2.238,00
404 S405171 Yumuşak Doku Greftleme Greft ücreti hariç 2.142,00
405 S405180 Biyopsi 1.002,00
406 S405190 Apse drenajı, ekstraoral/intraoral 984,00
407 S405200 Fizik tedavi (İnfraruj) (Biostimülasyon amaçlı düşük doz lazer uygulamaları)  her bir seans 246,00
408 S405210 Tek-Çok köklü dişte reimplantasyon 2.394,00
409 S405220 Tek-Çok köklü ototransplantasyon 2.430,00
410 S405260 Kemik içi implant uygulaması, tek ünite İmplant ücreti hariç 2.454,00
411 S405270 Torus operasyonu, yarım çene 1.446,00
412 S405280 Odontojenik tümör operasyonu, küçük 2 cm altı tümörler,  Patoloji raporu zorunludur. S405110, S405120 yerine fatura edilemez. 2.454,00
413 S405290 Odontojenik tümör operasyonu, büyük 2 cm üstü tümörler, Patoloji raporu zorunludur. S405110, S405120 yerine fatura edilemez. 3.930,00
414 S405300 Cerrahi nevralji tedavisi 1.542,00
415 S405350 Oro-antral fistül tedavisi 4.080,00
416 S405360 Enjeksiyon 60,00
417 S405370 Premedikasyon 156,00
418 S405380 Ortodontik tedavi amaçlı gömülü dişlerin üzerinin açılması 1.176,00
419 S405390 Temparomandibüler eklem mekanoterapi 738,00
420 S405400 Temparomandibüler eklem içi enjeksiyon, tek taraf 546,00
421 S405410 Artrosentez, tek taraf 1.374,00
422 S405420 Lokal anestezi, infiltrasyon 72,00
423 S405430 Lokal anestezi, rejyonel 96,00
424 S405431 Çene Kırığı (Basit) 2.412,00
425 S405432 Çene Kırığı (Komplike-Materyal Ücreti Hariç) 8.322,00
426 S405435 Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma 1.080,00
427 S405436 Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) 14.328,00
428 S405437 Genioplasti 13.542,00
429 S405438 Segmental Osteotomi 15.120,00
430 S405439 Osteotomi (Tek Çene) 15.066,00
431 S405440 Alveoler Distraksiyon İçin Osteotomi 3.930,00
432 S405441 Dental İmplant Çıkarılması (İmplant Başına) 840,00
433 S405442 Miniplak vida distraktör sökümü 642,00
434 S405443 Kortikotomi tek diş 984,00
435 S405444 Kortikotomi (çene genişletilmesi amaçlı) 11.784,00
436 S405445 Lazerle Yumuşak Doku Uygulamaları 738,00
437 S405446 Lazerle Sert Doku Uygulamalaları 984,00
438 S405447 Retrograt Dolgu 984,00
439 S405448 TME Protezi fossa kompenenti uygulması tek taraflı 9.822,00
440 S405449 TME Protezi ramus kompenenti uygulması tek taraflı 9.822,00
441 S405450 İntraoral otejen greft alınımı tek taraflı 2.454,00
442 S405451 Ağız içi Kriyoterapi tedavisi 492,00
443 S405452 Marsübyalizasyon 1.962,00
444 PERİODONTOLOJİ
445 S406010 Periodontal apse tedavisi 588,00
446 S406020 Detertraj (Diş taşı temizliği), alt sol çene 348,00
447 S406021 Detertraj (Diş taşı temizliği), alt sağ çene 348,00
448 S406022 Detertraj (Diş taşı temizliği), üst sol çene 348,00
449 S406023 Detertraj (Diş taşı temizliği), üst sağ çene 348,00
450 S406030 Subgingival küretaj, alt sol çene 492,00
451 S406031 Subgingival küretaj, alt sağ çene 492,00
452 S406032 Subgingival küretaj, üst sol çene 492,00
453 S406033 Subgingival küretaj, üst sağ çene 492,00
454 S406040 Gingivektomi, yarım çene 606,00
455 S406050 Flep operasyonu, yarım çene 1.176,00
456 S406060 Hemiseksiyon (Kök amputasyonu) 678,00
457 S406070 Serbest diş eti grefti, her bir diş 198,00
458 S406080 Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım çene 1.080,00
459 S406090 Periodontal şine (Splint), geçici tek çene 984,00
460 S406100 Periodontal şine (Splint), devamlı tek çene 1.860,00
461 S406110 Aşırı  kole hassasiyet tedavisi, Tam çene 444,00
462 S406120 Frenektomi 984,00
463 S406130 Gingivoplasti, yarım çene 564,00
464 S406140 Biyomateryal uygulaması, her bir diş Biometaryel hariç 198,00
465 S406150 Tunnel operasyonu, her bir diş 864,00
466 S406160 Membran uygulaması her bir diş 198,00
467 S406170 Bağ dokusu grefti, her bir diş 528,00
468 S406175 Peri-İmplantitis Tedavisi (İmplant Başına) 738,00
469 S406180 Prf/Prp Uygulaması 444,00
470 S406185 İmplant diş eti şekillendiricisi uygulaması 198,00
471 ORTODONTİ
472 S407010 Sefalometrik film analizi 492,00
473 S407020 Antero-posterior sefalometrik film analizi 492,00
474 S407030 Bilgisayarlı sefalometrik film analizi 492,00
475 S407040 Bilgisayarlı büyük TME fonksiyon testi 1.236,00
476 S407050 Bilgisayarlı kas tonus analizi (EMG) 1.140,00
477 S407060 Kemik yaşı tayini 294,00
478 S407070 Ortodontik  fotograf 294,00
479 S407080 Ortodontik fotograf analizi 60,00
480 S407090 Ortodontik model yapımı 390,00
481 S407100 Ortodontik model analizi 198,00
482 S407110 Angle sınıf (Klas 1) anomalilerin ortodontik tedavisi 8.838,00
483 S407120 Angle sınıf (Klas 2) anomalilerin ortodontik tedavisi 10.800,00
484 S407130 Angle snıf (Klas 3) anomalilerin ortodontik tedavisi 12.768,00
485 S407140 Kısa süreli ortodontik tedavi 2.946,00
486 S407150 Önleyici ortodontik tedavisi (Dil paravanası) 1.470,00
487 S407160 Pekiştirme tedavisi 1.722,00
488 S407170 Pekiştirme aygıtı (Havley plak) 1.542,00
489 S407180 Sabit pekiştirme aygıtı (Lingual ratainer) 1.230,00
490 S407190 Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı 1.296,00
491 S407200 İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (Aktivatör) 2.946,00
492 S407210 Ağız dışı aparey tatbiki (Headgear-yüzarkı) 1.368,00
493 S407220 Ağız dışı aparey tatbiki (Chinecap-çenelik) 1.368,00
494 S407230 Kayıp apareyin yeniden yapımı, tek çene 2.040,00
495 S407240 Aparey tamiri 546,00
496 S407250 Hızlı maksiller expansiyon apereyi 2.454,00
497 S407260 Arkteli tatbiki tek çene, her bir uygulama 234,00
498 S407270 Band (Braket) tatbiki, her bir diş 174,00
499 S407280 Sefelometrik cerrahi planı 522,00
500 S407290 Okluzal cerrahi splint 1.956,00
501 S407300 Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) 1.470,00
502 S407310 Çıkan bantın veya braketin tatbiki 348,00
503 S407312 Bant veya Braket çıkarılması 168,00
504 S407320 Açık kapanış ortodontik tedavisi 4.122,00
505 S407354 Vida Uygulaması (Tek Vida) 570,00
506 S407355 Wilson Arkı Uygulaması 3.594,00
507 S407356 Sabit Fonksiyonel Aparey Uygulaması 4.416,00
508 S407357 Reverse Headgear 1.962,00
509 S407358 Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) 780,00
510 S407359 Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) 780,00
511 S407360 Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki 906,00
512 S407361 Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) 390,00
513 S407362 Lingual Ataşman Tatbiki 408,00
514 S407363 Lingual Ark 738,00
515 S407364 Nance Aparey 1.626,00
516 S407367 T.M.E. Splint Yapımı 1.944,00
517 S407368 Model Set-Up 1.938,00
518 S407369 Positioner Yapımı 4.038,00
519 S407370 Ortodontik Modellerin Face-Bow İle Artikülatöre Taşınması 1.626,00
520 S407371 Model Cerrahisi 1.416,00
521 S407374 Alçı Yüz Maskı 3.534,00
522 S407375 Sürme Rehberliği 3.930,00
523 S407376 Pendex Apareyi 4.224,00
524 S407381 Bilgisayarlı Okluzyon Analizi (T-Scan Analizi) 984,00
525 S407382 Cerrahi Operasyon Plağı 984,00
526 S407384 Üç Boyutlu Dijital Ortodontik Model Hazırlanması (Tek Çene) 1.470,00
527 S407392 Travma Splinti 738,00
528 S407406 Obstruktif Uyku Apnesi Apareyi 1.962,00
529 S407408 Ortodontik Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirilmesi 1.230,00
530 S407410 Ortodontik Şeffaf Plak Uygulaması (Plak Başına) 984,00
531 S407412 Üç Boyutlu Katı Modelleme (Tek Çene) 1.722,00
532 S407413 Kopan Ortodontik Ataçmanın Yeniden Yapıştırılması (Ataçman Başına) 150,00
533 S407417 Dental implant Kırık Abutment Çıkarılması 984,00
534 S407420 Kırılan ark telinin değişimi 492,00
535 S407425 İnterproksimal redüksiyon (diş başına) 96,00
536 S407430 Parmak apareyi 492,00
537 S407440 Distraksiyon cerrahi planlaması 1.470,00
538 S407445 Eksternal distraktör ağız içi aygıt 1.470,00
539 S407450 Quad Helix 1.470,00
540 S407455 Palatal crip 1.470,00
541 S407460 Yer tutucu diş eti altı 492,00
542 S407465 Üç boyutlu dijital ortodontik analiz 492,00
543 S407470 Gömülü dişin sürdürülmesi (tek diş) 2.454,00
544 S407475 Kırılan apareyin yeniden yapımı tek çene 2.454,00
545 S407480 Ortodontik düşük doz lazer uygulaması (tek çene) 3.438,00
546 Diş Paket İşlemler Bu başlık altında yer alan işlemler birlikte fatura edilemez.
Paket işlem fiyatlarına malzeme dahil değildir.
Paket ortodonti tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar hastanın ortodonti tedavisine ihtiyaç duyması durumunda paket fiyatlar yeniden fatura edilir.
Paket ortodonti tedavileri  içerisinde ücretlendirilen işlemlerin hastadan kaynaklı sebepler ile yeniden yapılması halinde (kırılan aparey yapımı,  çıkan braket tatbiki, kayıp edilen apareyin yeniden yapımı vb.) işlemler hizmetbaşı olarak tekrar fatura edililir.
547 SP407321 Erken Ortodontik Tedavi Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına koruyucu/önleyici veya büyümeyi yönlendirici ağız içi ve ağız dışı aygıt ile yapılan her türlü ortodontik uygulamalar, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. Bu kodlu tedavi öncesinde SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodları girilmesi halinde faturalandırılamaz. SP407321 kodlu işlem SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407321 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 2.946,00
548 SP407322 Erken Ortodontik Tedavi Bitiş Aşaması Tedavi paket fiyatına koruyucu/önleyici veya büyümeyi yönlendirici ağız içi ve ağız dışı aygıt ile yapılan her türlü ortodontik uygulamalar dahildir. Bu tedavi öncesinde SP407330, SP407331, SP407332, SP407333,SP407334, P407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodları girilmesi halinde faturalandırılamaz. P407322 kodlu işlem SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz.  SP407322 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 2.946,00
SP407350 Sınıf I Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(5730TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 17.190,00
549 SP407330 Sınıf I Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. SP407330 kodlu işlem SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407330 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 5.730,00
550 SP407331 Sınıf I Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. P407331 kodlu işlem P407333, P407334, P407335, P407336, P407337, P407338,  P407339, P407340, P407341, P407342, P407343, P407344 kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. P407331 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 5.730,00
551 SP407332 Sınıf I Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. P407332 kodlu işlem P407333, P407334, P407335, P407336, P407337, P407338,  P407339, P407340, P407341, P407342, P407343, P407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. P407332 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 5.730,00
SP407351 Sınıf  II Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(7362TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 22.086,00
552 SP407333 Sınıf II Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. SP407333 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407336, SP407337, SP407338,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407333 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 7.362,00
553 SP407334 Sınıf II Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. SP407334 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407334 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 7.362,00
554 SP407335 Sınıf II Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. SP407335 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407336, SP407337, SP407338,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407335 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 7.362,00
SP407352 Sınıf III Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(9006TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 27.018,00
555 SP407336 Sınıf III Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. P407336 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. P407336 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 9.006,00
556 SP407337 Sınıf III Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. SP407337 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407337 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 9.006,00
557 SP407338 Sınıf III Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. P407338 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407338 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 9.006,00
SP407353 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(9822TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 29.466,00
558 SP407339 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. SP407339 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332,  SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407339 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 9.822,00
559 SP407340 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. SP407340 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407340 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 9.822,00
560 SP407341 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. SP407341 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407341 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 9.822,00
561 SP407342 Yarık Dudak -Damak veya Yarık Damak Doğum Sonrası Şekillendirme Tedavisi Tedavi paketi, bu amaçla yapılacak olan tüm ağız içi ve ağız dışı aygıtlarını kapsar. SP407342 kodlu işlem SP407321, SP407322, SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407342 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 25.782,00
562 SP407343 Yarık Dudak -Damak veya Yarık Damak Karışık Dişlenme Dönemi Ortodontik Tedavi Tedavi paketi, bu amaçla yapılacak olan tüm hareketli ve sabit tedavileri kapsar. P407343 kodlu işlem SP407321, SP407322, SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407343 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 25.782,00
563 SP407344 Yarık Dudak -Damak veya Yarık Damak Daimi Dişlenme Dönemi Ortodontik Tedavi Tedavi paketi, bu amaçla yapılacak olan tüm tedavileri kapsar. SP407344 kodlu işlem SP407321, SP407322, SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, P407341 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407344 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 28.350,00
564 E- HİZMET BAŞI TEDAVİ FİYAT LİSTESİ
858 BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
859 BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
881 Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
882 S602420 Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 876,00
883 S602440 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 660,00
884 S602460 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu 660,00
885 S602620 Dil ve ağız tabanından apse, kist, hematom vb. çıkarılması 660,00
886 S602760 Frenilum linguale plastiği 660,00
887 S602990 Peritonsiller apse açılması 660,00
1952 RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ İncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar ve  sarf malzemeleri ayrıca faturalandırılır.
2225 BT100400 BT, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
BT100240, BT100250, BT100280, BT100290, BT100320, BT100410, BT100480, BT100490, BT100500 ile birlikte faturalandırılmaz.
765,00
2226 BT100410 BT, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
BT100240, BT100250, BT100280, BT100290, BT100320, BT100400, BT100480, BT100490, BT100500 ile birlikte faturalandırılmaz.
765,00
2415 MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) Radyoloji,  hekim raporu ile faturalandırılır. Aynı gün, bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı, diğerlerinin her birinin % 50’si faturalandırılır.
2490 MR103740 MRG, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103750, MR103760, MR103770, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
1.179,00
2491 MR103750 MRG, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103760, MR103770, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
1.179,00
2492 MR103760 MRG, Temporomandibular eklem – sağ, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103770, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
909,00
2493 MR103770 MRG, Temporomandibular eklem – sağ, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103760, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
909,00
2494 MR103780 MRG, Temporomandibular eklem – sol, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103760, MR103770, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
909,00
2495 MR103790 MRG, Temporomandibular eklem – sol, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103760, MR103770, MR103780 ile birlikte faturalandırılamaz..
909,00
5252 PATOLOJİ
5261 HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER
5340 İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
5341 S910220 Ağız mukozası/gingiva biyopsi 552,00
5348 S910290 Diş / odontojenik kist 552,00
5429 Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
5431 S910940 Ağız/Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon 882,00
5688 BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
5689 BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
5839 Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
5840 SP602380 Adenoidektomi 4.779,00
5841 SP602390 Adenoidektomi ve tüp 6.255,00
5842 SP602400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 6.540,00
5843 SP602410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması 31.104,00
5844 SP602430 Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri 118.542,00
5845 SP602450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 16.968,00
5846 SP602470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 3.930,00
5847 SP602480 Alveolar yarık onarımı 19.788,00
5848 SP602490 Anterior damak fistülü onarımı 19.788,00
5849 SP602500 Damağa radyofrekans uygulanması 2.988,00
5850 SP602510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 3.864,00
5851 SP602520 Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile 8.484,00
5852 SP602530 Damak yarığı onarımı ve faringeal flep 45.054,00
5853 SP602540 Damak yarığı onarımı, inkomplet 17.970,00
5854 SP602550 Damak yarığı onarımı, komplet 20.208,00
5855 SP602560 Deri grefti kullanarak sulkoplasti 8.778,00
5856 SP602570 Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması 5.382,00
5857 SP602580 Dil köküne radyofrekans uygulanması 2.946,00
5858 SP602590 Dil kökü suspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması 11.052,00
5859 SP602600 Dil lezyonu eksizyonu 5.238,00
5860 SP602610 Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile 8.484,00
5861 SP602630 Dudak adezyonu 9.936,00
5862 SP602640 Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander, Berdnard vb. flep ile 88.488,00
5863 SP602650 Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Berdnard vb. flep kullanımı 55.620,00
5864 SP602660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi 14.436,00
5865 SP602670 Dudak veya dilden  kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 6.186,00
5866 SP602680 Dudak yarığı burnu  onarımı, osteotomisiz 9.360,00
5867 SP602690 Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile 10.698,00
5868 SP602700 Dudak yarığı onarımı, tek taraf 15.420,00
5869 SP602710 Dudak yarığı onarımı, iki taraf 9.360,00
5870 SP602720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı 37.308,00
5871 SP602730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu, lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi 40.692,00
5872 SP602740 Faringeal flep 9.756,00
5873 SP602750 Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, miyokütan flep ile 56.712,00
5874 SP602770 Genioglossal ilerletme 9.426,00
5875 SP602780 Genioplasti, implant ile 8.250,00
5876 SP602790 Genioplasti, osteotomi ile 9.426,00
5877 SP602800 Glossektomi, parsiyel 8.250,00
5878 SP602810 Glossektomi, total 35.640,00
5879 SP602820 Hemiglossektomi 18.396,00
5880 SP602830 Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 3.870,00
5881 SP602840 Islık çalan ağız deformitesi onarımı 8.064,00
5882 SP602850 Kolumella uzatılması 4.812,00
5883 SP602860 İntraoral tümör eksizyonu, mandibula rezeksiyonu ve  boyun diseksiyonu  (Komando ameliyatı) 101.598,00
5884 SP602870 Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu 53.874,00
5885 SP602880 Lazer asiste uvulektomi 5.304,00
5886 SP602890 Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 7.068,00
5887 SP602900 Lingual tonsil eksizyonu 7.848,00
5888 SP602910 Mentoplasti 25.746,00
5889 SP602920 Nadir yüz yarığı onarımı 27.588,00
5890 SP602930 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım 60.768,00
5891 SP602940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 11.784,00
5892 SP602950 Nazolabial fistül onarımı 8.064,00
5893 SP602960 Onarılmış dudak yarığı revizyonu 9.402,00
5894 SP602970 Oro-antral fistüllerin onarımı 8.250,00
5895 SP602980 Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü 5.814,00
5896 SP603000 Posterior damak fistülü onarımı 8.064,00
5897 SP603010 Premaksiller  segmentin geri alınması 11.784,00
5898 SP603020 Ranulaya girişim 8.064,00
5899 SP603030 Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 5.814,00
5900 SP603040 Sert damaktan tümör eksizyonu ve onarım, greft ile 73.554,00
5901 SP603050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 55.170,00
5902 SP603060 Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu 11.286,00
5903 SP603070 Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile 30.810,00
5904 SP603080 Tonsillektomi 8.532,00
5905 SP603090 Tonsillektomi ve adenoidektomi 8.532,00
5906 SP603100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp 10.881,00
5907 SP603110 Tonsillektomi ve tüp 9.426,00
5908 SP603120 Transpalatal ilerletme 18.396,00
5909 SP603130 Uvulektomi 4.416,00
5910 SP603140 Uvulofaringoplasti 5.304,00
5911 SP603150 Vestibüloplasti, tek veya iki taraf 5.598,00

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ