FEE SCHEDULE

Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Müdürlüğümüz Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi Fiyatlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  tarafından belirlenen Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usül ve Esasları Doğrultusunda Sağlık Turizmi Fiyatları Listesi(EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ,(Güncellenme Tarihi 22 Aralık 2021) yer alan fiyatlar kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için TABAN fiyattır.)nin “3 Katı “Olarak Belirlenmiştir.

Fiyat Listesi Ektedir.

ek-2a saglik-turizmi ve turistin sagligi kapsaminda sunulan saglik hizmetleri fiyat tarifesi.xls 

Bu sayfada görülen fiyat tarifesi kliniğimizde uygulanan TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİdir. Kliniğimizin normal fiyat tarifesi için lütfen burayı tıklayınız. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk-i Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalara, Türk soylu olduğuna dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılar, Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti vatandaşları ve  uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişilere kliniğimizin normal fiyat tarifesi uygulanacaktır. (Bu listede veya Türk Dişhekimleri Birliği’nin geçerli yıl MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ’nde olmayan fiyatlar için de Turist olsun olmasın tüm hastalarımızda kliniğimizin aşağıda fiyatları yazılıolan TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ’ne bakılacaktır.)

Ülkemizde oturma izni almış ve geçici T.C kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalara sunulan sağlık hizmetleri kliniğimizde aşağıda fiyatları yazılı bulunan Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (Ek-2A) üzerinden ücretlendirilir. Ülkemizde bulunan yabancı temsilcilik ve elçiliklerde görev yapan yabancı uyruklu kişilerde bu madde kapsamında değerlendirilir.

Hastanın talebi doğrultusunda, Seyahat (geliş-gidiş uçak bileti), konaklama, rehberlik, şehir turu, ve aşağıda ki Fiyat listesinde yer alan işlemlerin fiyatları da ayrıca eklenerek toplu bir Turist fiyatı çıkarılabilir. Bu tarz işlemler için hastalardan tercümanlık, danışmanlık ve destek hizmetleri için hastanın almış olduğu sağlık hizmetleri haricinde bir ücret talep edebiliriz. Bu genelge kapsamındaki uluslararası hastalar için sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerini kendi vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde öncelikle bu hizmetleri mesai dışı saatlerde sunmaya yönelik düzenleme yapmaya çalışmakla beraber ancak mesai içi
hizmet sunumuyla ilgili kapasitelerimizin uygun olması halinde mesai saatlerinde de bu hizmetleri verebiliriz. Sağlık hizmet sunusu olarak Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’miz; yurt içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kuruluşlar, danışman ve aracı kurumlar vb. özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler ve özel kuruluşlarla hizmet protokolü yapabilir ve imzalanan protokol çerçevesinde sağlık hizmet satışında bulunabiliriz.

                 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ                       2A
SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR  FİYAT (TL)
18 C- ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI TIP  VE DİĞER İŞLEMLER
58 LAZER  UYGULAMALARI
59 EPİLASYON AMAÇLI LAZER UYGULAMALARI Seans başına faturalanır.
60 KADINLAR
71 S100470 Çene 369,00
227 C- DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ Burada yer alan fiyatlar Sarıgazi Merkez’deki Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için geçerli olan fiyatlardır, bazı hekimlerimiz ya da diğer şubelerimiz bu fiyatlardan % 30 fazlasını aşmadan tüm işlemlerde veya bazı işlemlerde faklı oran uygulayabilir.
228 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI
229 S401010 Diş hekimi muayenesi 135,00
230 S401020 Uzman Diş hekimi muayenesi 177,00
231 S401030 Konsültan diş hekimi muayenesi 75,00
232 S401040 Konsültan Uzman diş hekimi muayenesi 96,00
233 S401051 Periapikal film, her biri (analog/dijital) 78,00
234 S401060 Oklüzal film, her biri 78,00
235 S401070 Ekstra-oral film, her biri 78,00
236 S401080 Ortopantomograf (Panoromik) film 123,00
237 S401090 Sefalometrik film, her biri 123,00
238 S401100 Antero-posteriyor sefalometrik film, her biri 123,00
239 S401110 El-Bilek filmi, her biri 123,00
240 S401120 Temporomandibüler eklem (TME) filmi, her biri 123,00
241 S401130 Sialografi, (tek taraf) 222,00
242 S401135 Sialografi (iki taraf) 441,00
243 S401150 Bite-wing film, her biri 78,00
244 S401151 Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi tayini 213,00
245 S401152 Tükürükte Mkrobiyolojik Analiz 1.353,00
246 S401153 Vitalite Kontrolü (Diş başına) 27,00
247 TEDAVİ VE ENDODONTİ
248 S402010 Amalgam dolgu, bir yüzlü 246,00
249 S402020 Amalgam dolgu, iki yüzlü 345,00
250 S402030 Amalgam dolgu, üç yüzlü 441,00
251 S402040 İnley dolgu, oklüzal (kompozit) 618,00
252 S402050 İnley dolgu, iki yüzlü (kompozit) 663,00
253 S402060 İnley dolgu, üç yüzlü (kompozit) 717,00
254 S402090 Işınlı kompozit dolgu, ön diş 294,00
255 S402100 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü 294,00
256 S402110 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü 345,00
257 S402120 Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü 393,00
258 S402130 Kuafaj 45,00
259 S402140 Amputasyon 273,00
260 S402150 Kanal tedavisi, tek kanal 453,00
261 S402152 Kanal tedavisi, iki kanal 669,00
262 S402153 Kanal tedavisi, üç kanal 894,00
263 S402154 Kanal tedavisi, ilave her kanal 273,00
264 S402160 Black 5 (Kole) dolgusu, amalgam 246,00
265 S402170 Black 5 (Kole) dolgusu, cam iyonomer 246,00
266 S402180 Black 5 (Kole) dolgusu, kompozit 246,00
267 S402190 Cam iyonomer dolgu 246,00
268 S402200 Dentin pinli restorasyonu, her bir pin Yapılan resterasyona ilave fatura edilir. 69,00
269 S402240 Kanal içi post uygulaması veya sökümü  her bir diş 276,00
270 S402241 Kanal içi fiber post uygulaması, her bir diş 321,00
271 S402250 Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, yarım çene 177,00
272 S402260 Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, Tam çene 276,00
273 S402261 Aşırı kole hassasiyeti tedavisi,  Tek diş 99,00
274 S402270 Gangren veya periapikal lezyon tedavisi, ilave her bir kanal 273,00
275 S402271 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal 549,00
276 S402272 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal 765,00
277 S402273 Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal 993,00
278 S402300 Ekstirpasyon, her bir diş 129,00
279 S402320 Onley İnley kodlu işlemlerin fiyatına ilave fatura edilir. Tek başına fatura edilemez. 147,00
280 S402321 Dolgu (Restorasyon) Tamiri 237,00
281 S402322 Dolgu Sökümü (tek diş) Tek başına fatura edilemez. 39,00
282 S402323 Kanal Dolgusu Sökümü (her kanal için) Tek başına fatura edilemez. 99,00
283 S402370 Retreatment (Tek kanal için) S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. 648,00
284 S402380 Retreatment (iki kanal için) S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. 864,00
285 S402390 Retreatment (Üç kanal için) S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. 1.089,00
286 S402400 Diş Beyazlatma ( Tek diş) Malzeme dahil 246,00
287 S402410 Diş Beyazlatma ( Alt- Üst Çene) Malzeme dahil 1.227,00
288 S402420 Devital Ağartma Diş Başına 246,00
289 S402430 Pansuman Seans Başı 66,00
290 S402440 Diastema Kapatılması 369,00
291 S402450 Mta Kullanımı (Diş Başına) 246,00
292 S402460 Fiberle Güçlendirilmiş Komposit Restorasyon (Diş Başına) 246,00
293 S402470 Kanaldan Kırık Alet Çıkartılması 369,00
294 S402480 Kanal İçi Rezorpsiyon Tedavisi (Kanal Başına) 369,00
295 S402490 Diş Kron Kırığı Tedavisi 318,00
296 PEDODONTİ
297 S403010 Fissür örtülmesi (Sealant), her bir diş 129,00
298 S403020 Yerel flor uygulaması (Çürük proflaksisi), yarım çene 123,00
299 S403030 Prefabrike kron 300,00
300 S403035 Prefabrike zirkonyum kron 369,00
301 S403040 Yer tutucu, sabit 372,00
302 S403050 Yer tutucu, hareketli 468,00
303 S403060 Çocuk protezi  bölümlü, akrilik(tek çene) 735,00
304 S403070 Çocuk protezi tam(tek çene) 846,00
305 S403080 Strip kron 183,00
306 S403090 Kompomer dolgu, her bir diş 372,00
307 S403100 Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir kanal 489,00
308 S403110 Bilinçli sedasyon 186,00
309 S403120 Derin sedasyon (Ameliyathane dışı anestezi) Tüm malzeme ve ilaç dahil 981,00
310 S403130 Fiber ile Sabit Yer Tutucu Uygulaması 369,00
311 S403140 Castillo Moraks Apareyi 735,00
312 S403150 Avulse diş tedavisi diş başına 492,00
313 S403160 Lateral/Ekstrüzyon/İntrozyon Tedavisi diş başına 492,00
314 S403170 Rezin inflitrasyon uygulamaları 369,00
315 PROTEZ
316 S404010 Akrilik tam protez, tek çene 2.406,00
317 S404020 Akrilik bölümlü protez, tek çene 2.220,00
318 S404030 Metal kaideli tam protez, tek çene 2.454,00
319 S404040 Metal kaideli bölümlü protez, tek çene 2.208,00
320 S404041 Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 2.613,00
321 S404042 İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 3.267,00
322 S404050 Akrilik immediat protez, tek çene 981,00
323 S404060 Rebazaj (Kaide yenileme), tek çene 588,00
324 S404070 Proteze yumuşak akrilik uygulaması Daimi tek çene 735,00
325 S404071 Proteze yumuşak akrilik uygulaması geçici tek çene 615,00
326 S404080 Besleme, tek çene 468,00
327 S404090 Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri 384,00
328 S404100 Kroşe ilavesi 285,00
329 S404110 Metal iskelet tamiri 384,00
330 S404120 Diş ilavesi, tek diş 243,00
331 S404130 Gnatoloji, TME-kas muayenesi (Okluzyon kontrolü) 462,00
332 S404140 Oklüzal aşındırmalar, tek çene 588,00
333 S404150 Gece plağı (Bruksizm için) 255,00
334 S404160 Pinley ve çeşitleri 615,00
335 S404170 Tek parça döküm kron 717,00
336 S404180 Veneer kron, akrilik 723,00
337 S404181 Veneer kron, seramik 900,00
338 S404190 Pivo (Çivili kron) veya post-core 393,00
339 S404191 Kuronlarda Freze Tekniği  Farkı 231,00
340 S404200 Jaket kron, akrilik 492,00
341 S404201 Jaket kron, tam seramik (Metal desteksiz) 1.704,00
342 S404210 Teleskop primer kron, kopingli 747,00
343 S404220 Maryland (Adheziv) köprü 654,00
344 S404230 Roach köprü 285,00
345 S404240 Geçici kron, her bir diş 222,00
346 S404250 Kron sökümü, her ayak üye için 156,00
347 S404260 Düşmüş kron-köprü simantasyonu, her sabit tutucu için 96,00
348 S404270 Kron, köprü tamiri, her üye için 471,00
349 S404280 Damak yarığı protezi (Over-denture) 2.643,00
350 S404290 Yeni doğanda preoperatif aparey 2.436,00
351 S404300 Velum uzantılı konuşma apereyi 840,00
352 S404310 Geçici opturatör (Cerrahi plaklar) 1.434,00
353 S404320 Basit çene defektlerine protetik tedavi 2.304,00
354 S404330 Komplike çene defektlerine protetik tedavi 2.799,00
355 S404340 Yüz protezleri 2.667,00
356 S404360 Hassas tutuculu kronlar 960,00
357 S404370 Hareketli periodontal protez, tek çene 948,00
358 S404380 Sabit periodontal protez, her üye için 429,00
359 S404390 Laminate Veneer (Kompozit) 735,00
360 S404395 Zirkonyum kron (her bir üye) 981,00
361 S404400 İmplant üstü kron köprü, her üye için 981,00
362 S404410 İmplant üstü tam protez 4.812,00
363 S404420 İmplant üstü bölümlü protez 2.847,00
364 S404430 CAD-CAM Uygulaması Listede yer alan tüm diş tedavilerinde CAD-CAM sistemi uygulanıldığında ilave olarak fatura edilir. Tek başına fatura edilemez. 492,00
365 S404435 Seramik İnley dolgu ( Bir Yüzlü ) 516,00
366 S404440 Seramik İnley dolgu ( İki Yüzlü ) 588,00
367 S404450 Seramik İnley dolgu ( Üç Yüzlü ) 816,00
368 S404455 Laminate Veneer Kron (akrilik) 246,00
369 S404460 Laminate Veneer Kron (seramik) 1.719,00
370 S404465 Adeziv Simantasyon (Diş Başı) 99,00
371 S404470 Döküm Post Uygulaması veya Sökümü 369,00
372 S404475 İmplant Rehber Stenti 321,00
373 S404480 Geçici Hareketli Bölümlü Protez Tek Çene 735,00
374 S404485 Geçici Hareketli Tam Protez Tek Çene 735,00
375 S404490 İmplant Üzeri Organ ve Doku Protezleri 1.473,00
376 S404495 Bilgisayar destekli rehber plak (implant cerrahisinde) 492,00
377 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
378 S405010 Diş çekimi, 294,00
379 S405020 Komplikasyonlu diş çekimi 492,00
380 S405030 Gömülü  diş çekimi, mukoza retansiyonlu 735,00
381 S405040 Gömülü  diş çekimi, kemik retansiyonlu 885,00
382 S405050 Gömülü kanin-premolar diş çekimi 981,00
383 S405056 Sürnümerer (artı) diş çekimi 981,00
384 S405060 Kök ucu rezeksiyonu, tek diş 696,00
385 S405065 Epulis Operasyonu 492,00
386 S405067 Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) 894,00
387 S405068 Fibrom Operasyonu 519,00
388 S405069 Kapişon İzalesi veya İmplant Üstü Açılması 282,00
389 S405070 Alveolit cerrahi tedavisi 381,00
390 S405080 Kanama Müdahalesi 216,00
391 S405090 Alveol plastiği, yarım çene 669,00
392 S405100 Alveol düzeltilmesi, tek çene 669,00
393 S405110 Kist operasyonu, küçük 2 cm altı kistler 735,00
394 S405120 Kist operasyonu, büyük 2 cm üzeri kistler 993,00
395 S405130 Osteomiyelit/Bronj/Osteoradyonekroz operasyonu, tek çene 1.164,00
396 S405140 Çene lüksasyonu, basit 252,00
397 S405150 Vestibüloplasti operasyonu 1.926,00
398 S405160 Sinüs plastiği 747,00
399 S405170 Sert Doku Greftleme Greft ücreti hariç 1.119,00
400 S405171 Yumuşak Doku Greftleme Greft ücreti hariç 1.071,00
401 S405180 Biyopsi 501,00
402 S405190 Apse drenajı, ekstraoral/intraoral 492,00
403 S405200 Fizik tedavi (İnfraruj) (Biostimülasyon amaçlı düşük doz lazer uygulamaları)  her bir seans 123,00
404 S405210 Tek-Çok köklü dişte reimplantasyon 1.197,00
405 S405220 Tek-Çok köklü ototransplantasyon 1.215,00
406 S405260 Kemik içi implant uygulaması, tek ünite İmplant ücreti hariç 1.227,00
407 S405270 Torus operasyonu, yarım çene 723,00
408 S405280 Odontojenik tümör operasyonu, küçük 2 cm altı tümörler,  Patoloji raporu zorunludur. S405110, S405120 yerine fatura edilemez. 1.227,00
409 S405290 Odontojenik tümör operasyonu, büyük 2 cm üstü tümörler, Patoloji raporu zorunludur. S405110, S405120 yerine fatura edilemez. 1.965,00
410 S405300 Cerrahi nevralji tedavisi 771,00
411 S405350 Oro-antral fistül tedavisi 2.040,00
412 S405360 Enjeksiyon 30,00
413 S405370 Premedikasyon 78,00
414 S405380 Ortodontik tedavi amaçlı gömülü dişlerin üzerinin açılması 588,00
415 S405390 Temparomandibüler eklem mekanoterapi 369,00
416 S405400 Temparomandibüler eklem içi enjeksiyon, tek taraf 273,00
417 S405410 Artrosentez, tek taraf 687,00
418 S405420 Lokal anestezi, infiltrasyon 36,00
419 S405430 Lokal anestezi, rejyonel 48,00
420 S405431 Çene Kırığı (Basit) 1.206,00
421 S405432 Çene Kırığı (Komplike-Materyal Ücreti Hariç) 4.161,00
422 S405435 Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma 540,00
423 S405436 Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) 7.164,00
424 S405437 Genioplasti 6.771,00
425 S405438 Segmental Osteotomi 7.560,00
426 S405439 Osteotomi (Tek Çene) 7.533,00
427 S405440 Alveoler Distraksiyon İçin Osteotomi 1.965,00
428 S405441 Dental İmplant Çıkarılması (İmplant Başına) 420,00
429 S405442 Miniplak vida distraktör sökümü 321,00
430 S405443 Kortikotomi tek diş 492,00
431 S405444 Kortikotomi (çene genişletilmesi amaçlı) 5.892,00
432 S405445 Lazerle Yumuşak Doku Uygulamaları 369,00
433 S405446 Lazerle Sert Doku Uygulamalaları 492,00
434 S405447 Retrograt Dolgu 492,00
435 S405448 TME Protezi fossa kompenenti uygulması tek taraflı 4.911,00
436 S405449 TME Protezi ramus kompenenti uygulması tek taraflı 4.911,00
437 S405450 İntraoral otejen greft alınımı tek taraflı 1.227,00
438 S405451 Ağız içi Kriyoterapi tedavisi 246,00
439 S405452 Marsübyalizasyon 981,00
440 PERİODONTOLOJİ
441 S406010 Periodontal apse tedavisi 294,00
442 S406020 Detertraj (Diş taşı temizliği), alt sol çene 174,00
443 S406021 Detertraj (Diş taşı temizliği), alt sağ çene 174,00
444 S406022 Detertraj (Diş taşı temizliği), üst sol çene 174,00
445 S406023 Detertraj (Diş taşı temizliği), üst sağ çene 174,00
446 S406030 Subgingival küretaj, alt sol çene 246,00
447 S406031 Subgingival küretaj, alt sağ çene 246,00
448 S406032 Subgingival küretaj, üst sol çene 246,00
449 S406033 Subgingival küretaj, üst sağ çene 246,00
450 S406040 Gingivektomi, yarım çene 303,00
451 S406050 Flep operasyonu, yarım çene 588,00
452 S406060 Hemiseksiyon (Kök amputasyonu) 339,00
453 S406070 Serbest diş eti grefti, her bir diş 99,00
454 S406080 Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım çene 540,00
455 S406090 Periodontal şine (Splint), geçici tek çene 492,00
456 S406100 Periodontal şine (Splint), devamlı tek çene 930,00
457 S406110 Aşırı  kole hassasiyet tedavisi, Tam çene 222,00
458 S406120 Frenektomi 492,00
459 S406130 Gingivoplasti, yarım çene 282,00
460 S406140 Biyomateryal uygulaması, her bir diş Biometaryel hariç 99,00
461 S406150 Tunnel operasyonu, her bir diş 432,00
462 S406160 Membran uygulaması her bir diş 99,00
463 S406170 Bağ dokusu grefti, her bir diş 264,00
464 S406175 Peri-İmplantitis Tedavisi (İmplant Başına) 369,00
465 S406180 Prf/Prp Uygulaması 222,00
466 S406185 İmplant diş eti şekillendiricisi uygulaması 99,00
467 ORTODONTİ
468 S407010 Sefalometrik film analizi 246,00
469 S407020 Antero-posterior sefalometrik film analizi 246,00
470 S407030 Bilgisayarlı sefalometrik film analizi 246,00
471 S407040 Bilgisayarlı büyük TME fonksiyon testi 618,00
472 S407050 Bilgisayarlı kas tonus analizi (EMG) 570,00
473 S407060 Kemik yaşı tayini 147,00
474 S407070 Ortodontik  fotograf 147,00
475 S407080 Ortodontik fotograf analizi 30,00
476 S407090 Ortodontik model yapımı 195,00
477 S407100 Ortodontik model analizi 99,00
478 S407110 Angle sınıf (Klas 1) anomalilerin ortodontik tedavisi 4.419,00
479 S407120 Angle sınıf (Klas 2) anomalilerin ortodontik tedavisi 5.400,00
480 S407130 Angle snıf (Klas 3) anomalilerin ortodontik tedavisi 6.384,00
481 S407140 Kısa süreli ortodontik tedavi 1.473,00
482 S407150 Önleyici ortodontik tedavisi (Dil paravanası) 735,00
483 S407160 Pekiştirme tedavisi 861,00
484 S407170 Pekiştirme aygıtı (Havley plak) 771,00
485 S407180 Sabit pekiştirme aygıtı (Lingual ratainer) 615,00
486 S407190 Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı 648,00
487 S407200 İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (Aktivatör) 1.473,00
488 S407210 Ağız dışı aparey tatbiki (Headgear-yüzarkı) 684,00
489 S407220 Ağız dışı aparey tatbiki (Chinecap-çenelik) 684,00
490 S407230 Kayıp apareyin yeniden yapımı, tek çene 1.020,00
491 S407240 Aparey tamiri 273,00
492 S407250 Hızlı maksiller expansiyon apereyi 1.227,00
493 S407260 Arkteli tatbiki tek çene, her bir uygulama 117,00
494 S407270 Band (Braket) tatbiki, her bir diş 87,00
495 S407280 Sefelometrik cerrahi planı 261,00
496 S407290 Okluzal cerrahi splint 978,00
497 S407300 Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) 735,00
498 S407310 Çıkan bantın veya braketin tatbiki 174,00
499 S407312 Bant veya Braket çıkarılması 84,00
500 S407320 Açık kapanış ortodontik tedavisi 2.061,00
501 S407354 Vida Uygulaması (Tek Vida) 285,00
502 S407355 Wilson Arkı Uygulaması 1.797,00
503 S407356 Sabit Fonksiyonel Aparey Uygulaması 2.208,00
504 S407357 Reverse Headgear 981,00
505 S407358 Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) 390,00
506 S407359 Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) 390,00
507 S407360 Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki 453,00
508 S407361 Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) 195,00
509 S407362 Lingual Ataşman Tatbiki 204,00
510 S407363 Lingual Ark 369,00
511 S407364 Nance Aparey 813,00
512 S407367 T.M.E. Splint Yapımı 972,00
513 S407368 Model Set-Up 969,00
514 S407369 Positioner Yapımı 2.019,00
515 S407370 Ortodontik Modellerin Face-Bow İle Artikülatöre Taşınması 813,00
516 S407371 Model Cerrahisi 708,00
517 S407374 Alçı Yüz Maskı 1.767,00
518 S407375 Sürme Rehberliği 1.965,00
519 S407376 Pendex Apareyi 2.112,00
520 S407381 Bilgisayarlı Okluzyon Analizi (T-Scan Analizi) 492,00
521 S407382 Cerrahi Operasyon Plağı 492,00
522 S407384 Üç Boyutlu Dijital Ortodontik Model Hazırlanması (Tek Çene) 735,00
523 S407392 Travma Splinti 369,00
524 S407406 Obstruktif Uyku Apnesi Apareyi 981,00
525 S407408 Ortodontik Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirilmesi 615,00
526 S407410 Ortodontik Şeffaf Plak Uygulaması (Plak Başına) 492,00
527 S407412 Üç Boyutlu Katı Modelleme (Tek Çene) 861,00
528 S407413 Kopan Ortodontik Ataçmanın Yeniden Yapıştırılması (Ataçman Başına) 75,00
529 S407417 Dental implant Kırık Abutment Çıkarılması 492,00
530 S407420 Kırılan ark telinin değişimi 246,00
531 S407425 İnterproksimal redüksiyon (diş başına) 48,00
532 S407430 Parmak apareyi 246,00
533 S407440 Distraksiyon cerrahi planlaması 735,00
534 S407445 Eksternal distraktör ağız içi aygıt 735,00
535 S407450 Quad Helix 735,00
536 S407455 Palatal crip 735,00
537 S407460 Yer tutucu diş eti altı 246,00
538 S407465 Üç boyutlu dijital ortodontik analiz 246,00
539 S407470 Gömülü dişin sürdürülmesi (tek diş) 1.227,00
540 S407475 Kırılan apareyin yeniden yapımı tek çene 1.227,00
541 S407480 Ortodontik düşük doz lazer uygulaması (tek çene) 1.719,00
542 Diş Paket İşlemler Bu başlık altında yer alan işlemler birlikte fatura edilemez.
Paket işlem fiyatlarına malzeme dahil değildir.
Paket ortodonti tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar hastanın ortodonti tedavisine ihtiyaç duyması durumunda paket fiyatlar yeniden fatura edilir.
Paket ortodonti tedavileri  içerisinde ücretlendirilen işlemlerin hastadan kaynaklı sebepler ile yeniden yapılması halinde (kırılan aparey yapımı,  çıkan braket tatbiki, kayıp edilen apareyin yeniden yapımı vb.) işlemler hizmetbaşı olarak tekrar fatura edililir.
543 SP407321 Erken Ortodontik Tedavi Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına koruyucu/önleyici veya büyümeyi yönlendirici ağız içi ve ağız dışı aygıt ile yapılan her türlü ortodontik uygulamalar, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. Bu kodlu tedavi öncesinde SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodları girilmesi halinde faturalandırılamaz. SP407321 kodlu işlem SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407321 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 1.473,00
544 SP407322 Erken Ortodontik Tedavi Bitiş Aşaması Tedavi paket fiyatına koruyucu/önleyici veya büyümeyi yönlendirici ağız içi ve ağız dışı aygıt ile yapılan her türlü ortodontik uygulamalar dahildir. Bu tedavi öncesinde SP407330, SP407331, SP407332, SP407333,SP407334, P407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodları girilmesi halinde faturalandırılamaz. P407322 kodlu işlem SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz.  SP407322 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 1.473,00
SP407350 Sınıf I Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(2865TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 8.595,00
545 SP407330 Sınıf I Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. SP407330 kodlu işlem SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407330 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 2.865,00
546 SP407331 Sınıf I Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. P407331 kodlu işlem P407333, P407334, P407335, P407336, P407337, P407338,  P407339, P407340, P407341, P407342, P407343, P407344 kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. P407331 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 2.865,00
547 SP407332 Sınıf I Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. P407332 kodlu işlem P407333, P407334, P407335, P407336, P407337, P407338,  P407339, P407340, P407341, P407342, P407343, P407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. P407332 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 2.865,00
SP407351 Sınıf  II Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(3681TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 11.043,00
548 SP407333 Sınıf II Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. SP407333 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407336, SP407337, SP407338,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407333 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 3.681,00
549 SP407334 Sınıf II Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. SP407334 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407334 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 3.681,00
550 SP407335 Sınıf II Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. SP407335 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407336, SP407337, SP407338,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407335 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 3.681,00
SP407352 Sınıf III Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(4503TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 13.509,00
551 SP407336 Sınıf III Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. P407336 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. P407336 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 4.503,00
552 SP407337 Sınıf III Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. SP407337 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407337 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 4.503,00
553 SP407338 Sınıf III Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. P407338 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407339, SP407340, SP407341, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407338 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 4.503,00
SP407353 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi Hizmet başı işlemler ayrıca faturalandırılmaz. Tedavi üç aşamada faturalandırılır. Paket fiyat sağlık hizmet sunucuları tarafından 3 (üç) eşit ödeme planı şeklinde fatura edilebilir(4911TLx3taksit).  Üç eşit taksit tutarı toplam paket fiyatını geçemez. 14.773,00
554 SP407339 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavinin Başlangıç Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. SP407339 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332,  SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407339 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 4.911,00
555 SP407340 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavinin Tedavi Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aparey uygulaması ve sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedavi yöntemleri dahildir. SP407340 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407340 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 4.911,00
556 SP407341 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavinin Pekiştirme Aşaması Tedavi paket fiyatına sabit veya hareketli pekiştirme tedavisi yöntemleri dahildir. SP407341 kodlu işlem SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407342, SP407343, SP407344 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407341 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 4.911,00
557 SP407342 Yarık Dudak -Damak veya Yarık Damak Doğum Sonrası Şekillendirme Tedavisi Tedavi paketi, bu amaçla yapılacak olan tüm ağız içi ve ağız dışı aygıtlarını kapsar. SP407342 kodlu işlem SP407321, SP407322, SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407342 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 12.891,00
558 SP407343 Yarık Dudak -Damak veya Yarık Damak Karışık Dişlenme Dönemi Ortodontik Tedavi Tedavi paketi, bu amaçla yapılacak olan tüm hareketli ve sabit tedavileri kapsar. P407343 kodlu işlem SP407321, SP407322, SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335, SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, SP407341 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407343 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 12.891,00
559 SP407344 Yarık Dudak -Damak veya Yarık Damak Daimi Dişlenme Dönemi Ortodontik Tedavi Tedavi paketi, bu amaçla yapılacak olan tüm tedavileri kapsar. SP407344 kodlu işlem SP407321, SP407322, SP407330, SP407331, SP407332, SP407333, SP407334, SP407335,  SP407336, SP407337, SP407338, SP407339, SP407340, P407341 işlem kodlarından biri faturalanmış ise faturalandırılamaz. SP407344 kodlu işlem ömürde bir kez faturalandırılır. 14.175,00
857 BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ 3,00
858 BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ 3,00
880 Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler 3,00
881 S602420 Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 438,00
882 S602440 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 330,00
883 S602460 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu 330,00
884 S602620 Dil ve ağız tabanından apse, kist, hematom vb. çıkarılması 330,00
885 S602760 Frenilum linguale plastiği 330,00
886 S602990 Peritonsiller apse açılması 330,00
1951 RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ İncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar ve  sarf malzemeleri ayrıca faturalandırılır.
2183 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) Radyoloji uzman hekim raporu ayrıca faturalandırılır. Aynı gün, bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı, diğerlerinin her birinin % 50’si faturalandırılır.
2224 BT100400 BT, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
BT100240, BT100250, BT100280, BT100290, BT100320, BT100410, BT100480, BT100490, BT100500 ile birlikte faturalandırılmaz.
382,50
2225 BT100410 BT, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
BT100240, BT100250, BT100280, BT100290, BT100320, BT100400, BT100480, BT100490, BT100500 ile birlikte faturalandırılmaz.
382,50
2414 MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) Radyoloji uzman hekim raporu ayrıca faturalandırılır. Aynı gün, bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı, diğerlerinin her birinin % 50’si faturalandırılır.
2489 MR103740 MRG, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103750, MR103760, MR103770, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
589,50
2490 MR103750 MRG, Temporomandibular eklem – bilateral, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103760, MR103770, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
589,50
2491 MR103760 MRG, Temporomandibular eklem – sağ, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103770, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
454,50
2492 MR103770 MRG, Temporomandibular eklem – sağ, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103760, MR103780, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
454,50
2493 MR103780 MRG, Temporomandibular eklem – sol, kontrastsız Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103760, MR103770, MR103790 ile birlikte faturalandırılamaz..
454,50
2494 MR103790 MRG, Temporomandibular eklem – sol, kontrastlı Ağız açık/kapalı dahildir.
MR103740, MR103750, MR103760, MR103770, MR103780 ile birlikte faturalandırılamaz..
454,50
4976 PATOLOJİ
4985 HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER
5064 İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
5065 S910220 Ağız mukozası/gingiva biyopsi 276,00
5072 S910290 Diş / odontojenik kist 276,00
5153 Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
5155 S910940 Ağız/Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon 441,00
5414 BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
5565 Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
5566 SP602380 Adenoidektomi 2.389,50
5567 SP602390 Adenoidektomi ve tüp 3.127,50
5568 SP602400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 3.270,00
5569 SP602410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması 15.552,00
5570 SP602430 Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri 59.271,00
5571 SP602450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 8.484,00
5572 SP602470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 1.965,00
5573 SP602480 Alveolar yarık onarımı 9.894,00
5574 SP602490 Anterior damak fistülü onarımı 9.894,00
5575 SP602500 Damağa radyofrekans uygulanması 1.494,00
5576 SP602510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 1.932,00
5577 SP602520 Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile 4.242,00
5578 SP602530 Damak yarığı onarımı ve faringeal flep 22.527,00
5579 SP602540 Damak yarığı onarımı, inkomplet 8.985,00
5580 SP602550 Damak yarığı onarımı, komplet 10.104,00
5581 SP602560 Deri grefti kullanarak sulkoplasti 4.389,00
5582 SP602570 Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması 2.691,00
5583 SP602580 Dil köküne radyofrekans uygulanması 1.473,00
5584 SP602590 Dil kökü suspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması 5.526,00
5585 SP602600 Dil lezyonu eksizyonu 2.619,00
5586 SP602610 Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile 4.242,00
5587 SP602630 Dudak adezyonu 4.968,00
5588 SP602640 Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander, Berdnard vb. flep ile 44.244,00
5589 SP602650 Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Berdnard vb. flep kullanımı 27.810,00
5590 SP602660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi 7.218,00
5591 SP602670 Dudak veya dilden  kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 3.093,00
5592 SP602680 Dudak yarığı burnu  onarımı, osteotomisiz 4.680,00
5593 SP602690 Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile 5.349,00
5594 SP602700 Dudak yarığı onarımı, tek taraf 7.710,00
5595 SP602710 Dudak yarığı onarımı, iki taraf 4.680,00
5596 SP602720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı 18.654,00
5597 SP602730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu, lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi 20.346,00
5598 SP602740 Faringeal flep 4.878,00
5599 SP602750 Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, miyokütan flep ile 28.356,00
5600 SP602770 Genioglossal ilerletme 4.713,00
5601 SP602780 Genioplasti, implant ile 4.125,00
5602 SP602790 Genioplasti, osteotomi ile 4.713,00
5603 SP602800 Glossektomi, parsiyel 4.125,00
5604 SP602810 Glossektomi, total 17.820,00
5605 SP602820 Hemiglossektomi 9.198,00
5606 SP602830 Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 1.935,00
5607 SP602840 Islık çalan ağız deformitesi onarımı 4.032,00
5608 SP602850 Kolumella uzatılması 2.406,00
5609 SP602860 İntraoral tümör eksizyonu, mandibula rezeksiyonu ve  boyun diseksiyonu  (Komando ameliyatı) 50.799,00
5610 SP602870 Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu 26.937,00
5611 SP602880 Lazer asiste uvulektomi 2.652,00
5612 SP602890 Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 3.534,00
5613 SP602900 Lingual tonsil eksizyonu 3.924,00
5614 SP602910 Mentoplasti 12.873,00
5615 SP602920 Nadir yüz yarığı onarımı 13.794,00
5616 SP602930 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım 30.384,00
5617 SP602940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 5.892,00
5618 SP602950 Nazolabial fistül onarımı 4.032,00
5619 SP602960 Onarılmış dudak yarığı revizyonu 4.701,00
5620 SP602970 Oro-antral fistüllerin onarımı 4.125,00
5621 SP602980 Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü 2.907,00
5622 SP603000 Posterior damak fistülü onarımı 4.032,00
5623 SP603010 Premaksiller  segmentin geri alınması 5.892,00
5624 SP603020 Ranulaya girişim 4.032,00
5625 SP603030 Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 2.907,00
5626 SP603040 Sert damaktan tümör eksizyonu ve onarım, greft ile 36.777,00
5627 SP603050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 27.585,00
5628 SP603060 Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu 5.643,00
5629 SP603070 Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile 15.405,00
5630 SP603080 Tonsillektomi 4.266,00
5631 SP603090 Tonsillektomi ve adenoidektomi 4.266,00
5632 SP603100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp 5.440,50
5633 SP603110 Tonsillektomi ve tüp 4.713,00
5634 SP603120 Transpalatal ilerletme 9.198,00
5635 SP603130 Uvulektomi 2.208,00
5636 SP603140 Uvulofaringoplasti 2.652,00
5637 SP603150 Vestibüloplasti, tek veya iki taraf 2.799,00

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ