TEDAVİ ÜCRETLERİ

Bazı tedavi ücretlerimiz şubelerimize, hekimlerimize ve tedavisi yapılacak alanın değişen bir takım özelliklerine göre değişmekle beraber hastalarımıza rehber olması için bu sayfa yayınlanmıştır. Bu sayfada belirtilen fiyatlar kesin fiyatlar olmayıp Döviz kuruna bağlı olarak değişiklik göstermiş de olabilir..

TDB 2024 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

Bu durumda aşağıda belirtilen 2023 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi geçerliliğini 01.01.2024 tarihi itibariyle yitirmiş yerine 2024 tarihli tarife yürürlülüğe konmuştur. 2024 tarihli fiyat tarifesine ve Rehber tarifede yapılan değişikliklere ilişkin bazı istatistiksel verilere ulaşmak için yukarıdaki linkteki yazıyı okuyabilirsiniz.

İDO 2024 Rehber Tarife Taslağı TDB'ye GönderildiRehber Tarife taslağına ulaşmak için yandaki resmi tıklayınız

Bilindiği gibi İstanbul ve diğer illerde maliyetler fark göstermekte olduğundan İstanbul içerisinde açmış olduğumuz kliniklerde 2024 yılında yukarıda görmüş olduğunuz İDO REHBER TARİFE TASLAĞI’nda yazan fiyatları, İstanbul dışında açmış olduğumuz diğer kliniklerde sayfada gördüğünüz diğer TDB fiyatlarını kullanacağız.

Değerli meslektaşlarımız 07 Temmuz 2023 tarih 7346 sayılı resmi gazete yayınlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarında” 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren uygulanmak üzere değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklik sonucunda;
• %18 olan Katma Değer Vergisi “%20”
• %8 olan Katma Değer Vergisi “%10” olarak düzenlenmiştir.

7 Temmuz 2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’ (Karar Sayısı: 7346)  ile dişhekimliği hizmetlerinde geçerli olan KDV oranı, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere  % 8’den % 10’a yükseltilmiştir. Bu karar doğrultusunda 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacak TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinde KDV güncellemesi yapılmış olup, tarifeye aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.

Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi için tıklayınız…

Aşağıda belirtilen TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifeleri 10 Temmuz 2023 tarihi ile vergi güncellemeleri sebebiyle geçerliliğini yitirecek, hemen üstteki tarife geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilmeyen diğer ücretlerde de %8 olarak hesaplanıp sitemize yazılmış olan KDV oranı %10 olarak yeniden hesaplanarak işleme alınacaktır.

İDO Rehber Tarife Taslağı Hazırladı
Rehber Tarife taslağına ulaşmak için yukarıdaki resmi tıklayınız

Bilindiği gibi İstanbul ve diğer illerde maliyetler fark göstermekte olduğundan İstanbul içerisinde açmış olduğumuz kliniklerde 2023 yılında yukarıda görmüş olduğunuz İDO REHBER TARİFE TASLAĞI’nda yazan fiyatları, İstanbul dışında açmış olduğumuz diğer kliniklerde sayfada gördüğünüz diğer TDB fiyatlarını kullanacağız.

TDB AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ
Dişhekimliği hizmetlerinde kullanılan malzemelerin ithalata dayalı ürünler olması nedeniyle döviz kurundaki artış ve reel enflasyona bağlı diğer hizmet kalemlerindeki yükselen maliyetler, TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin güncellenmesini zaruri kılmıştır.

01.07.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olacak Tarife; Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 14-15 Haziran 2023 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. Bu durumda aşağıda belirtilen 2023 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi geçerliliğini 01.07.2023 tarihi itibariyle yitirmiş yerine 01.07.2023 – 31.12.2023 tarihli tarife yürürlülüğe konmuştur. 01.07.2023 – 31.12.2023 Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi için Şurayı tıklayınız;

01.07.2023-31.12.2023_Rehber_Tarife_Kitapcigi

Ayrıca Rehber tarifede yapılan değişikliklere ilişkin bazı istatistiksel verilere TDB 2023 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ konulu blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.
Meslektaşlarımızın 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yıl boyunca uygulayacakları ‘Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi’, Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek Merkez Yönetim Kurulumuzun 14-15 Aralık 2022 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir.
Dişhekimliği hizmetlerinde kullanılan malzemelerin ithalata dayalı ürünler olması nedeniyle döviz kurundaki artış ve reel enflasyona bağlı diğer hizmet kalemlerindeki yükselen maliyetler TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin güncellenmesini zaruri kılmıştır.
TDB AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ

Bu durumda aşağıda belirtilen 2022 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi geçerliliğini 01.01.2023 tarihi itibariyle yitirmiş yerine 2023 tarihli tarife yürürlülüğe konmuştur. Ayrıca Rehber tarifede yapılan değişikliklere ilişkin bazı istatistiksel verilere TDB 2023 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ konulu blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.

“Dişhekimliği hizmetlerinde kullanılan malzemelerin ithalata dayalı ürünler olması nedeniyle döviz kurundaki artış ve  reel enflasyona bağlı  diğer hizmet kalemlerindeki  yükselen maliyetler  TDB Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin güncellenmesini zaruri kılmıştır. Tarife; Merkez Yönetim Kurulumuzun 20-21 Temmuz 2022 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir.” Türk Dişhekimleri Birliği

Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi 2022 (01.08.2022-31.12.2022) için tıklayınız…

Bu durumda aşağıda belirtilen 2022 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi geçerliliğini 01.08.2022 tarihi itibariyle yitirmiş yerine yukarıda belirtilen 2022 (01.08.2022-31.12.2022) tarihli tarife yürürlülüğe konmuştur. Ayrıca Rehber tarifede yapılan değişikliklere ilişkin bazı istatistiksel verilere TDB AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ(01.08.2022) konulu blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.

TDB 2022 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ için resmi tıklayınız.
TDB 2022 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ için resmi tıklayınız.

Dişhekimlerinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıl boyunca  uygulayacakları ‘Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi’

2022 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi için yandaki resmi tıklayınız… Ayrıca Rehber tarifede yapılan değişikliklere ilişkin bazı istatistiksel verilere TDB 2022 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ konulu blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer almayan tedaviler için genel olarak bazı istisnalar dışında Türk Dişhekimleri Birliği 01.07.2023 – 31.12.2023 tarihli MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ uygulanacak olup bazı tedavilerde özel kişi/kurum/kuruluş anlaşmaları/anlaşmalarımız gereği aşağıda yer alsa bile yine de Türk Dişhekimleri Birliği 01.07.2023 – 31.12.2023 tarihli MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ ya da başka bir tarife uygulanabilir.

Fiyat protokolü
Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

TÜRK TELEKOM SAĞLIK Ve SOSYAL YARDIM VAKFI bünyesindeki hak sahiplerine verebileceğimiz hizmetler ve protokol hükümlerine uygun olarak fiyatları görmek için burayı tıklayınız ya da QR kodunu okutunuz.

SUT
Sağlık Uygulama Tebliği

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ MEVCUT UYGULAMA hakında gerekli bilgileri Türk Dişhekimleri Birliği web sitesinden öğrenmek için Sağlık Uygulama Tebliği konulu bu resmi tıklayınız. Sayfa yeni sekmede açılacaktır.

Kliniğimiz her gün 09:00-22:00 arası açık olup bu mesai saatleri dışında kalan sabah 08:00-09:00 arası yapılan işlemlerde Tedavi Ücretleri %50 artırılır ve kliniğimizde 22:00-08:00 arası hasta bakılmaz.. Genel anestezi altında yapılan girişimsel işlemlerde hizmet   bedeli %50 oranında artırılır. Hastanın bulunduğu yerde (işyeri, konut, hastane v.b.) yapılan   tüm uygulamalarda ücretler %50 artırılır. Bunlardan harhangi 2’sinin birden olması durumunda %125, her 3’ünün birden olması durumunda %237.5 arttırılır.

Kliniğimizde uyguladığımız TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ için lütfen burayı tıklayınız. Aşağıdaki listede veya Türk Dişhekimleri Birliği’nin geçerli yıl MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ’nde  olmayan fiyatlar için de Turist olsun olmasın tüm hastalarımızda TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ’ne bakılacaktır. Eğer geçerli yıl MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ’nde de fiyat belirtilmemişse geçmiş yıllara ait Türk Dişhekimleri Birliği’nin geçerli yıl MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ‘ne bakılabilir. Geçmiş yıllara ait Türk Dişhekimleri Birliği’nin geçerli yıl MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ için burayı tıklayınız.

Teşhis Ve Tedavi Planlaması  
Fiyat
 
Diş hekimi muayenesi /Uzman diş hekimi muayenesi 90,00 ₺
Diş röntgen filmi (periapikal) 30,00 ₺
Oklüzal film 40,00 ₺
Ekstra-oral röntgen filmi 40,00 ₺
Ortopantomograf film (panoromik) 200,00 ₺
Sefalometrik film 100,00 ₺
Antero-posteriorsefalometrik film 100,00 ₺
El-Bilek filmi 100,00 ₺
TME röntgen filmi 200,00 ₺
Bite-wing film 30,00 ₺
Dijital Radyografi 80,00 ₺
Tedavi ve Endodonti  
Fiyat
 
Amalgam dolgu (bir yüzlü) 400,00 ₺ (30 dakikadan az)
600,00 ₺ (60 dakikadan az)
Amalgam dolgu (iki yüzlü) 600,00 ₺ (30 dakikadan az)
800,00 ₺ (60 dakikadan az)
Amalgam dolgu (üç yüzlü) 900,00 ₺ (30 dakikadan az)
1.100,00 ₺ (60 dakikadan az)
Arkadiş/Öndiş Işınlı kompozit dolgu (bir yüzlü) 200,00 ₺
Kuafaj (dolgu hariç) 30,00 ₺
Amputasyon (dolgu hariç) 200,00 ₺
Kanal tedavisi- tek kanal (üst dolgu hariç) 300,00 ₺
Kanal tedavisi- iki kanal  (üst dolgu hariç) 3300,00 ₺
Kanal tedavisi- üç kanal  (üst dolgu hariç) 3900,00 ₺
Black 5 (kole) dolgusu (amalgam) 200,00 ₺
Black 5 (kole) dolgusu (cam iyonomer) 200,00 ₺
Black 5 (kole) dolgusu (kompozit)) 200,00 ₺
Cam ionomer dolgu 200,00 ₺
Dentinpinlirestorasyonu 40,00 ₺
Kanal içi post uygulaması 200,00 ₺
Aşırı kole hassasiyeti tedavisi (yarım çene) 500,00 ₺
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi + 400,00 ₺(x her kanal için)
Dolgu sökülmesi (her diş için) 200,00 ₺
Kanal dolgusu sökümü (her kanal için) 200,00 ₺
Kompozitvenner 300,00 ₺

Amalgam dolguların yapımı eğer 60 dakikadan fazla sürerse hekimlerimiz tedavi ücretini Türk Dişhekimleri Birliği’nin güncel Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesini de göz önünde tutarak kendileri tedavi sonunda fiyatlandıracaktır.

Komposit Dolgu (İki Yüzlü) 2000 TL, daha büyük kompozit dolgularda hekimlerimiz tedavi ücretini Türk Dişhekimleri Birliği’nin güncel Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesini de göz önünde tutarak yapmış olduğu Ağız Diş Sağlığı Muayenesine göre Teşhis Ve Tedavi Planlaması sırasında kendisi belirlemektedir.

Not: Arkadiş/Öndiş Işınlı kompozit dolgu için burada (bir yüzlü ve iki yüzlü) olarak fiyat verilmiş olup daha büyük kompozit dolgular için(üç yüzlü) çalışılacak alana göre diş hekimlerimiz tedavi ücretini Türk Dişhekimleri Birliği’nin güncel Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesini de göz önünde tutarak yapmış olduğu Ağız Diş Sağlığı Muayenesine göre Teşhis Ve Tedavi Planlaması sırasında kendisi belirlemektedir.

Not: Kanal Tedavisi vb. işlemler Diş Hekimlerimizden biri yerine Endodonti uzmanı hekimlerimizce yapılırsa tek kanallı dişlerden 2.000TL, çok kanallı dişlerden 3.000TL uzman hekim farkı ayrıca alınır.

Gülüş TasarımıBaştan sona tam bir gülüş tasarımı aşamalarını ve bu aşamaların fiyatlarını öğrenmek için burayı tıklayınız.

Köpek Balığı Diş Dolgusu (GCP – APA glass fill dolgu) 1.000 TL (Bakınız; www.kopekbaligidisidolgusu.com/ )

Ofis tipi beyazlatma ücreti 2bin TL idir(Ofiste mavi LED ile).
Plak hariç ev tipi jel fiyatı 2bin TL idir.
1 seans ofis+1 tüplük ev tipi(plaklar hariç) beyazlatma 4bin TL idir.
2 seans ofis ve 1 tüplük ev tipini de(plaklar hariç) 5bin TL.
Alt-üst ev tipi plak ücreti bu tedavileri yaptıranlara(jel hariç) 2bin TL idir. Plaklarınızı saklayıp dişleriniz sarardıkça bizden 2bin TL’ye sadece jel alabilirsiniz.
Maksimum beyazlatma için 6 seans ofis ve 5 tüplük ev tipi plaklar dahil 20bin TL idir.

1 tüplük ev tipi ile beyazlatma plakları hariç 2.000 TL, beyazlatma plakaları 6.000 TL idir. Toplam 8.000 TL ücreti vardır(plaklarınızı saklarsanız bir sonraki ev tipi uygulamanızda güncel plak ücreti düşülerek 2.000 TL’ye sadece jel verilir)

Beyazlatmanın ofiste Diyod Lazer ile uygulanması halinde 5.000(Gülme hattı için toplam 20 diş için tek seansta(veya 3 gün üstüste) arka arkaya 3 uygulama dahil), 7.000(Tam alt ve üst çene uygulamalarında tek seansta(veya 3 gün üstüste) arka arkaya 3 uygulama dahil).

Hastalık veya tıbbi tedavi sonucu kanal tedavisi nedeniyle içten renk değiştiren dişleri beyazlatmak için yapılan Endo Ofis Tipi Devital Beyazlatma tek diş için seans başı 400 TL idir.(1-5 günde bir istenilen sonuç elde edilene kadar tekrarlanır, Ya da birkaç beyazlatma denemesinden sonra herhangi bir renk değişikliği algılanmıyorsa uygulamaya son verilir)

Diş taşı temizliği ve sonrasında Yukarıdaki videoda bahsedilen BLANCONE TOUCH XTRA – Kitine ilave olarak 1 seansı BlancOne ULTRA beyazlatma jeli ile, bir seansı da 1 BlancOne® TOUCH beyazlatma jeli ile olmak üzere beyazlatma cihazı yerine Diyot Lazer ile bayazlatma yanında BlancOne STICK beyazlama kalemi, yine yanında Blancone® Duetto serisinin gece ve gündüz ayrı olarak kullanılabilecek CARE ve Active diş macunları ve hassasiyet giderici de dahil olmak üzere hastalarımıza toplam maliyeti 30.000 TL olmaktadır.

Toplam 8 gün boyunca kullanabileceğiniz 1 adet 3 saatlik(gündüz kullanım için) ve 1 adet gece boyunca(8 saat) uygulama jeli ile BlancOne® HOME yapılması halinde alt-üst plaklar dahil(beyazlatma plakaları 2.000 TL idir) 12.000 TL ücreti vardır(plaklarınızı saklarsanız bir sonraki ev tipi uygulamanızda güncel plak ücreti düşülerek 10.000 TL’ye sadece jeller verilir). Tek başına bu uygulamayı da yaptırabileceğiniz gibi daha fazla ve daha uzun süre kalıcı beyazlık için yukarıda bahsedilen BLANCONE TOUCH XTRA uygulamasına da ilave olarak yaptırabilirsiniz.

Pedodonti  
Fiyat
 
Fissur örtülmesi (sealant) (tek diş) 80,00 ₺
Yerel flor uygulaması (çürük proflaksisi) yarım çene 90,00 ₺
Yer tutucu (sabit/hareketli) 4.000,00 ₺
Strip kron 300,00 ₺
Kompomer dolgu (diş başına) 200,00 ₺
Açık apeksli dişte kanal tedavisi (her kanal için) (üst dolgu hariç) 2.000,00 ₺

Kore malı Pediatric zirkonyum çocuk kronları 3.000 TL

Estetik ve daha dayanıklı Pediatric zirkonyum çocuk kronları(ProfZrCrown) tanesi 9.000 TL

KORUYUCU Ağız ve Diş Sağlığı HİZMETLERİ

Protez  
Fiyat
 
Tam Protez (Akrilik) (Tek Çene) 10.000,00 ₺
Bölümlü Protez (Akrilik, Tek Çene) 10.000,00 ₺
Tam Protez (Metal Kaideli-Tek Çene) 14.000,00 ₺
Bölümlü Protez (Metal Kaideli, Tek Çene) 10.000,00 ₺
Besleme (Tek Çene) 20.000,00 ₺
Tamir (Akrilik Protezde Kırık Veya Çatlak) 6.000,00 ₺
Kroşe İlavesi 2.000,00 ₺
Metal İskelet Tamiri 3.000,00 ₺
Diş İlavesi (Tek Diş) 5.000,00 ₺
Gnatoloji, Tme-Kas Muayenesi (Okluzyon Kontrolü) 300,00 ₺
Oklüzal Aşındırmalar (Tek Çene) 300,00 ₺
Gece Plağı (Bruksizm İçin) 3.000,00 ₺
Venner Kron  (Akrilik) 400,00 ₺
Venner Kron  (Seramik) 2.000,00 ₺
Pivo (Çivili Kron) Veya Post-Core 700,00 ₺
Geçici Kron (Her Diş İçin) 2.000,00 ₺
Kron Sökümü (Her Ayak Üye İçin) 80,00 ₺
Düşmüş Kron-Köprü Simantasyonu (Her Sabit Tutucu için) 50,00 ₺
Kron, Köprü Tamiri (Her Üye İçin) 200,00 ₺

Kron-Köprü Simantasyonunun geleneksel simanlar yerine GCP CAM iyonomer KÖPRÜ SİMANı ile yapıştırılması halinde yapışacak olan ayak başı 50 TL yerine 400 TL alınır. GCP CAM KRON SİMAN tüm üretim, işleme ve aşınma süreci sırasındaki ürün kaybı kullanım döngüsü boyunca tamamen biyouyumludur. Dentin ve mineye mükemmel kimyasal bağlanması sayesinde dentindeki boşlukların sızdırmaz bir şekilde kapatılmasını sağlar. Nanoteknoloji flüorapatit partikülleri ile remineralizasyon hızlandırılır. GCP CAM KRON SİMAN reçine, solvent ve metal içermez ve anılan özelliğine bağlı olarak monomersizdir. Enamel ve dentin aşındırma işlemi kontrendikedir. GCP CAM KRON SİMAN kolay postoperatif teşhis için radyoopaktır. GCP CAM KRON SİMAN kapsülleri elle kolayca aktive edilir ve kapsüllerin içeriği bir kapsül tabancası ile kolayca püskürtülür. Kapsül karıştırma işlemi yaklaşık 4.300 titreşim/dak.’lık bir yüksek frekanslı kapsül karıştırıcı ile gerçekleştirilir. Karıştırılan siman doğrudan hazırlanan yüzeye uygulanabilir.

* METAL DESTEKLİ PORSELEN (SERAMİK) KÖPRÜLER döküm yoluyla veya laser sintering (cad-cam) teknolojisi ile yapılabilmekte olup döküm metalleri yani klasik yöntemlerle hazırlanan metal alt yapıları, mumun esnemesi, deforme olması, döküm esnasındaki ısı farkından oluşan metal büzülmeleri gibi sebeplerden ve döküm metallerinin yapıldığı Cr-ni (krom-nikel) metal materyalinin Avrupa’da nikelin allerjik bir metal olmasından dolayı yasaklanmasından ötürü artık kliniğimizde döküm metal destekli protez yapılmamaktadır, yerini alması gerektiği gibi kliniğimizde metal destekli protez yapılacaksa bu tip döküm altyapılara göre uyumu daha mükemmel olan Laser Sintering(cad cam) yöntemi ile yani tamamen bilgisayar teknolojisi (cad-cam) ile hazırlanan daha doku uyumlu bilinen Cr-Co (Krom-Kobalt) maddesinden üretilen metallerden yapılmaktadır. Doku uyumluluğu avantajları olan bu madde ile laser sintering(cad cam) yönteminin maliyeti döküm metal ile hazırlanan metal destekli seramiklere oranla daha fazladır.

SMART PORSELEN olarak isimlendirdiğimiz Hafif daimi protezler ile ilgili bilgi almak için Smart Porselen yazımızı okuyabilirsiniz. Tanesi geçici diş dahil 7.000 TL idir.

Seramik benzeri mukavemete sahip güzel, fonksiyonel protezlerin üretimi için yeni bir reçine olan Flexcera™

Yukarıdaki videoda gördüğünüz bireysel hasta gülümsemelerine uygun renk yelpazesi mevcut olan gerçekçi parlaklığa ve yarı saydamlığa sahip nanoseramik reçine Flexcera kron başı 9.000 TL idir ve geçici diş dahildir.

Zirkon 1 adet(zirkon alt yapılı) 5000 TL, MONOLOTİK ZIRKONYUM adet başı 30.000 TL, İMPLANTÜSTÜ ZİRKONYUM adet başı 20.000 TL(tam implant üzerine gelenler bundan hesaplanır, diğerleri duruma göre zirkon alt yapılı ya da monolitik zirkon olarak hesaplanır)

 EMPRESS KRON, INLEY/ONLEY/LAMİNE, CAM SERAMİK vb. işler adet başı 30.000 TL idir.

Kliniğimizde DUAL PLAK ücreti 20.000 TL olup ayrıntılı bilgiyi DUAL PLAK – Bir tarafı Sert Bir Tarafı Yumuşak Gece Plağı- KEYSTONE yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Yarı Esnek Damak diş protezleri hakkında bilgi almak ve ücretlerini öğrenmek için Yarı Esnek Damak diş protezi yazımızı okumalısınız.

Çeşitli sebeplerden dolayı implant uygulayamadığımız serbest sonlu vakalarda veya total dişsizlikte uyguladığımız ön bölge implantları destek alınarak yapılacak planlamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan yukarıdaki videoda gördüğünüz RK-1 UNİ C PLUS / A PLUS uygulamaları için lütfen GÜVENLİK KİLİTLİ TEK TARAFLI HASSAS TUTUCU sayfamızı ziyaret ediniz.

Tam/Bölümlü (Duruma göre Akrilik ve/veya Metal Kaideli) Protezlerde Porselen dişler kullanılırsa (Alt-Üst Çift Çene protez ücreti hariç) 20.000TL fark alınır.(Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğimizde Çin malı porselen dişler kullanmamaktayız).

Tam/Bölümlü (Duruma göre Akrilik ve/veya Metal Kaideli) Protezlerde Porselen dişler kullanılırsa “Çift çapraz bağlantılı” maddeden oluşan DCL esaslı Doku dostu Abrazyona dayanıklı, Plaklara dirençli Renkleri sabiti Aşındırmalarda sağlam double cross dişler kullanılırsa normal protez ücretlerine ilave olarak 20.000 TL fark alınır.

2 adet Ball Abutment Tutucu Şapka lastiklerinin değişim ücreti 7.000 TL idir. (BioInfinity Dental Implant markası için 4000 TL idir)

Yukarıdaki videoda görmüş olduğunuz KERATOR sistemi ile alt çeneye 2 implant üzeri total protez, aşağıdaki marka implantlardan kullanılacak her 2 implant da aynı marka olmak şartı ile implantlar hariç 50.000 TL idir(BioInfinity Dental Implant System veya Biohorizon marka implant için böyle bir protez implantlar hariç 20.000 TL idir, BioInfinity Dental Implantların ise tanesini protezi hariç 2000 TL’den yapmaktayız, yani 2 adet BioInfinity Dental Implant ve tek alt çene 2 implant üzeri KERATOR sistem total protez toplamda 24bin TL tutmakta.) Her ne kadar biz bu sistemi uygulamak için Megagen Blue Diamond model implantları(protez ücreti hariç tanesi 20.000 TL’ye yapmaktayız, yani 2 adet Megagen Blue Diamond model implant ve tek alt çene 2 implant üzeri KERATOR sistem total protez toplamda 90bin TL tutmakta) veya (Biohorizon markası için implantlar dahil 80.000 TL’ye yapabilmekteyiz) tercih etsek de başka marka implantlarda da bu sistemi o implanta uygun parçayı yurtdışından o markanın ülkemizdeki Türkiye distribütörlüğüne getirterek aynı fiyattan(implantlar hariç 50.000 TL-sadece BioInfinity ve Biohorizon marka implantlar için 20.000 TL, diğerleri için implantlar hariç tek çene KERATOR sistem total protez 50.000 TL) suretiyle kullanabiliriz. Bu sistemde kullanılabileceğimiz implant markaları şunlardır(bu marka implantlar için kliniğimize gelip doktorumuza fiyat sormayı unutmayı unutmayınız); Osstem, Dentium, NeoBiotech, Dentis, Straumann, Zimmer, Dio, Megagen, Astra, AlphaBio, NobelBiocare, Dentsply, Camlog, Keystone, Anthogyr, ICX, Biohorizon, Bego, Adin, Southern

Not: KERATOR sistemi için belli aralıklarla Kerator Tutucu Şapka lastiklerinin yenilenmesi gerekmekte ve şuan için 2 adet lastiğin değişim ücreti 5bin TL kadar tutmaktadır.

tam dişsizlikte İMPLANT DESTEKLİ BAR TUTUCU
Tam dişsizlikte İMPLANT DESTEKLİ BAR TUTUCULU protezler implant ücreti hariç tek çene 60bin TL idir. Eğer daha da özel olan Cad-Cam CNC Kazıma Sitemi ile custom bar düşünülürse 200.000 TL idir.

Üstteki videoda gördüğünüz Protez kullanımında sıkıntı çekenler için yeni nesil manyetikli protez dişlerle yapılan Alt+Üst çene beraber 2 çene Tam protez ücreti 60.000 TL idir. Bu çeşit alt ve üst çene tam dişsiz hastalara yapılan total protezlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi MANYETİK DİŞLERle ilgili blog yazımızda bulabilirsiniz.

Şeffaf Akrilik Kaideli Total Protez

GEÇİCİ(ücret sorunuz) / WAX-UP(4.000 TL) işlemlerinden sonra gülüş tasarımı isterseniz MOCK-UP(PROVA DİŞİ) yapmak gerekebilir. Bunula ilgili ayrıntılı bilgiyi Gülüş Tasarımı Uygulamasının İlk Aşamaları Wax-up ve Mock-up(Prova Dişi) Nedir? yazımızda bulabilirsiniz. Mock-up aşaması ücreti 3.000 TL idir.

Gülüş tasarımı konusundaki tavsiyemiz yukarıda belirtilen Wax-up(4.000 TL) ve Mock-up(3.000 TL) aşamasına geçmeden önce yarım çene için 9.000 TL, tek çene için 20.000 TL ödeyip Kişiye özel 3D modelleme yaptırarak tedavinize başlamadan önce eğer tedavi olursanız tedavi sonrası ağız, diş ve çene yapınızın nasıl olabileceğini görüp isteklerinizi tedaviye başlamadan önce diş hekimlerimize ileterek isteklerinizin yapılıp yapılamayacağı ve yapılırsa nasıl olacağı konusu hakkındaki yeterli bilgiye Kişiye özel 3D modelleme üzerinde kendileri ile tartışarak onların ve teknisyenlerimizin görüşlerini alabilirsiniz. Eğer hekimlerimizle bir görüş birliğine varabilirseniz ardından Wax-up ve Mock-up aşamalarına geçmeniz daha doğru olacaktır. Sonrasında ise aşağıda ki paragrafta belirtilen Cad-Cam teknolojisi ile dişlerinizi yaptırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen Protetik diş tedavilerin fiyatlarının dışında CEREC Bluecam ve CEREC Omnicam gibi ağız içi tarayıcı cihazları kullanarak veya duruma göre kullanmayıp silikon ölçü alarak genelde Cad-Cam teknolojisi ile çalıştığımız laboratuvarımız ile yaptığımız protetik diş tedavilerin fiyatları için CAD-CAM FİYAT LİSTEMİZE bakabilirsiniz.

İmplament kişiye özel implant üzeri protetik parçalarla implant üzeri sabit bir protez yapılırsa implant üzerine gelecek her bir ayak için 5.000 TL ve gövdelerin her biri içinse 20bin TL olarak hesaplanır(kesik dişler varsa tanesi 20.000 TL hesaplanır). İmplament kişiye özel implant üzeri protetik çözümler ile yapılacak hareketli bir protez ise tek çene 30.000 TL idir. Bu fiyatlara İmplant ücretleri dahil değildir, Hemen hemen bir çok marka için İmplament kişiye özel implant üzeri protetik çözümler üretilebilmekteyiz.

Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi  
Fiyat
 
Diş Çekimi (İnfiltrasyon Anestezi İle-Rejyonal Anestezi İle) 300,00 ₺ (30 dakikadan az)
Komplikasyonlu Diş Çekimi (İnfiltrasyon Anestezi İle Rejyonal Anestezi İle) 600,00 ₺ (30 dakikadan az)
Gömülü  Diş Çekimi (Mukoza Retansiyonlu-Kemik Retansiyonlu) 1.300,00 ₺ (30 dakikadan az)
Kök Ucu Rezeksiyonu (Tek Diş İçin) (Diş Dolgusu Hariç) 800,00 ₺
Alveolit Cerrahi Tedavisi 500,00 ₺
Kanama Müdahalesi 200,00 ₺
Alveol Düzeltilmesi (Tek Çene) 700,00 ₺
Kist Operasyonu (Küçük) 500,00 ₺
Kist Operasyonu (Büyük) 800,00 ₺
Vestibuloplasti Operasyonu 2.000,00 ₺
Sinüs Plastiği 800,00 ₺
Apse Drenajı (Ekstraoral) 800,00 ₺
Torus Operasyonu (Yarım Çene) 800,00 ₺
Odontojenik Tümör Operasyonu (Küçük) 2.000,00 ₺
Küçük Ameliyat 600,00 ₺
T.M.E. Mekanoterapi 200,00 ₺

Diş Çekimleri eğer 30 dakikadan fazla sürerse hekimlerimiz tedavi ücretini Türk Dişhekimleri Birliği’nin güncel Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesini de göz önünde tutarak kendileri tedavi sonunda fiyatlandıracaktır.

Eğer gömülü dişinizi profesörümüze çektirmek isterseniz mukoza retansiyonlu için 20.000 TL, kemik retansiyonlu için 30.000 TL ücret alınır.

İmplant Fiyatı
İmplant Ücretlerimizi öğrenmek için üstteki bu resmi tıklayarak ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

İmplant Ücretlerimizi öğrenmek için yandaki bu resmi tıklayarak ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Imetric ölçü yöntemi ile Full-Arch Implant

The subperiosteal implant is a custom-fabricated titanium framework. It is designed to rest on top of the mandibular bone, under the periosteum, and it is stabilized by a combination of fibrous tissue and bone support.
Subperiosteal Implant: Still a Viable Treatment for Atrophic Mandibles

Subperiosteal İmplant fiyatları hakkında bilgi almak için yukarıdaki panaromik filmi tıklayın.

Periodontoloji  
Fiyat
 
Detartraj (Diş Taşı Temizliği) (Yarım Çene 500,00 ₺) Tek çene 1.000 TL
Alt ve üst çene toplam 2.000 TL
SubgingivalKüretaj (Yarım Çene) 70,00 ₺
Gingivektomi (Yarım Çene) 200,00 ₺
Flep Operasyonu (Yarım Çene) 200,00 ₺
Periodontalşine (Splint) (Geçici Tek Çene) 200,00 ₺
Aşırı  Kole Hassasiyet Tedavisi(Yarım Çene) 500,00 ₺
Frenektomi 600,00 ₺
Gingivoplasti (Yarım Çene) 200,00 ₺

L-PRF(Leukocyte-Platelet Rich Fibrin) kullanarak yumuşak doku iyişeltirmesi, plastik periodontal cerrahi, dişeti miktarı arttırma, MRONJ, kemik içi defektlerin rejenerasyonu, kretin korunması, sinüs augmentasyonları gibi tedavilerin ücreti 40.000 TL idir.

mucoderm® ve L-PRF™ ile yumuşak dokunun tekrar yerine konulması(L-PRF™ tarafından kapatılan mucoderm®), Yumuşak doku augmentasyonu / kalınlaştırması: mucoderm®(Parsiyel kalınlıklı flep ve mucoderm® yumuşak dokuyu kalınlaştırmak için periosta tutturulur), “Tünel tekniği” ile köklerin kaplanması: mucoderm®(Tünel tekniği ile mucoderm®’in yerleştirilmesi), Resesyonun örtülenmesi: mucoderm®(mucoderm® yerleştirmeden önce kök resesyonunun klinik durumu, Kök çevresine mucoderm® yerleştirilmesi, Gingival doku koronere doğru konumlandırıldı. mucoderm®’i ve dişlerin köklerini kapladı. Dikiş atıldı), Resesyonun örtülenmesi: mucoderm®(mucoderm® yerleştirmeden önce kök resesyonunun klinik durumu, Split flep kaldırılması ve diş çevresine mucoderm® yerleştirilmesi, Koronal yeniden konumlandırma kökün ve mucoderm®’in örtülenmesi) gibi tedaviler Periodontal Diş Eti Çekilmelerinin Tedavileri için 30,000 TL alınır.

Biyopsi alınan yerin doldurulması: Jason® fleece(Jason® fleece biyopsi alınan yere yerleştirilmesi) gibi işlemlerin fiyatı ortalama 5.000 TL kadardır.

Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde kullandığımız mucoderm®, Jason® fleece gibi botiss markalı biyomateryaller hakkında daha ayrıntılı bilgiyi burayı tıklayarak alabilirsiniz.

OsteoBiol GEN-OS® ile diş eti çekilmesi tedavisi 30.000 TL tutmaktadır, ayrıntılı bilgiyi sitesinden öğrenmek için burayı tıklayınız.

OsteoBiol MP3® ile Rıdge Korunması tedavisi 30.000 TL tutmaktadır, ayrıntılı bilgiyi sitesinden öğrenmek için burayı tıklayınız.

Ortodonti  
Fiyat
 
Sefalometrik Film Analizi (En Fazla Üç Defa) 100,00 ₺
Kemik Yaşı Tayini 40,00 ₺
Ortodontikfotograf 80,00 ₺
Ortodontikfotograf Analizi 20,00 ₺
Ortodontik Model Yapımı (En Fazla Üç Defa) 90,00 ₺
(*) Ortodontik Model Analizi 90,00 ₺
(*) Angle Sınıf 1.(Class 1) Anomalilerin Ortodontik Tedavisi 2.000,00 ₺
(*)Angle Sınıf 2.(Class 2) Anomalilerin Ortodontik Tedavisi 2.000,00 ₺
(*) Angle Sınıf 3.(Class 3) Anomalilerin Ortodontik Tedavisi 3.000,00 ₺
(*) Kısa Süreli Ortodontik Tedavi 700,00 ₺
Önleyici Ortodontik Tedavisi (Dil Paravanası) 9.000,00 ₺
(*) Pekiştirme Tedavisi 400,00 ₺
Pekiştirme Aygıtı (Havley Pi) 9.000,00 ₺
(*) Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı 9.000,00 ₺
(*) İki Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Aktivatör) 20.000,00 ₺
(*) Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear-Yüzarkı-Chinecap-Çenelik) 20.000,00 ₺
Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) 500,00 ₺
Aparey Tamiri 4.000,00 ₺
(*)Hızlı MaksillerExpansiyonApereyi 20.000,00 ₺
(*)Arkteli Tatbiki (Tek Çene-Her Uygulama İçin) 200,00 ₺
(*)Band (Braket) Tatbiki (Her Diş İçin) 200,00 ₺
Çıkan Bantın Tatbiki 200,00 ₺
(*)Açık Kapanış Ortodontik Tedavisi 3.000,00 ₺

(*) Yukarıda yazan ücretlerde yanında (*) işareti olan kısımlara masraflar dahil değildir, ücretlere masrafları da dahil edince paket halinde aşağıdaki fiyatların bazıları ortaya çıkmaktadır, hepsi aşağıda yazmamaktadır.

Ortodonti laboratuvarımızda yapılan Yer tutucu çeşitleri 5,000TL

ÇİFT ÇENE AĞIZ KORUYUCU DİŞLİK 30.000,00 TL

Gerek ortodonti, gerekse protetik işlemleriniz için olsun ölçü maddesi ile aldığımız her türlü diş ölçülerinizi lazerle taratıp dijital ortamda saklamak isterseniz 5.000 TL ilave ücret alınır.

Ortodonti Sabit tedavi ücreti(kapaksız metal braketler kullanılarak) 60.000 TL (Hemen hemen bir çok şey dahil paket fiyatı)(indirek braketleme yöntemi kullanılırsa 20.000 TL fark alınır)(ölçülerinizi sadece ölçü maddesi kullanmak yerine 3 boyutlu tarama ile de almamızı ve bunu dijital ortamda saklamamızı isterseniz bir defaya mahsus 30.000 TL daha ek ücret alınır ve tedaviniz boyunca tüm ölçülerde ağız içi tarayıcı ile ölçü alınır, mecbur kalındığında sizden ek ücret talep edilmeden ölçü maddesi kullanılacak durumlar olabilir)

Osstem marka mini vidalarla ortodontik tedavi sırasında yine Osstem marka metal kapaklı ya da Osstem marka kapaksız estetik braketlerle tedavi için 5.000 TL ekstra fark ücreti alınır.

Yukarıdaki videoda bahsedilen Hastaya özel braketler, hassas braket yerleşimi, tedavinin her evresinde zamandan kazandıran özel üretilen teller ile Insignia -Özel Tasarım Ortodonti- Ormco toplam fiyatı 400.000TL olup fiyata tedavi sırasında kopan-düşen braketlerin ve tellerin yenilenmesi dahildir ve isterseniz Insignia’nın kendi braketleri(önerilir) yerine Damon Clear gibi Estetik braketler ya da Damon 3MX veya hasta için daha konforlu olan DAMON Q -Ormco gibi kapaklı braketler de fiyat farkı olmadan kullanılabilir.

Lingual Ortodonti 2.000.000TL (Paket Fiyatı)(lingual ortondonti hastanin agiz ici taramasi ve yuz resimleri alinarak data yurt dısına yollanir ve indirek olarak braketleri ve telleri bukulmus olarak gelir)

Ameliyat öncesi Ortodontik tedavi ilk planlama dahil(ikinci planlama hariç) ve Splint dahil 40.000 TL(Ek olarak ameliyat sonrası normal ortodonti ücreti olarak(ikinci planlama dahil) 40.000 TL daha toplamda 80.000 TL alınır)(Fiyatlara Ameliyat ve hastane masrafları ile ameliyat sırasında kullanılacak malzemeler dahil değildir, onları ameliyatı yapacak doktor ve ameliyatı olacağınız hastane ile kendiniz görüşmelisiniz) toplam fiyata AMELİYAT SPLINTI HAZIRLIĞI (SAM 3) dahildir.

HORLAMA AYGITLARI 30.000 TL

EXTREME Sporcu Plağı 30.000TL

Gece plakları(Dışı sert içi yumuşak olan Durasoft tercihli) 9.000 TL

Canin Koruyuculu eklem splinti 30.000 TL

HORLAMA apareyi 30.000 TL

Invisalign tedavisi; dijital ortodontik tedavi teknolojisi olarak dişlerinize uygun yapılmış şeffaf plaklar (aligner) ile dişlerinizi düzeltmek üzere uygulanan telsiz ortodontik tedavi yöntemidir. Telsiz ortodontik tedavi (invisalign) tercih edilme nedeni diş teli kullanmadan şeffaf plaklar ile çapraşık diş tedavisi uygulamasının olmasıdır.
Invisalign tedavisi nedir? öğrenmek için yukarıdaki resmi tıklayınız.

ALİGNER, INVİSALİGN, ŞEFFAF APAREY, ŞEFFAF PLAK hakkında bilgi almak için fiyatlarını öğrenmek için yukarıdaki resmi tıklayınız.

Çocuklarda Ortodontik Tedavi
Çocuk Ortodonti Tedavisi Fiyatları için bu resmi tıklayınız.

ÇOCUKLARDA ERKEN DÖNEM ORTODONTİ VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞEFFAF PLAKLAR TEDAVİSİ fiyatlarını öğrenmek için yukarıdaki resmi tıklayınız.

Robofix Robotik Ortodonti paket Fiyatları;7.000 TL fark alınır (Braket Kullanımı: Üretici Özel – Nüks Eden Vakalarda Ücretsiz Tedavi (Hasta Portalına Kayıt Tarihinden itibaren 2 Yıl Süre İle Geçerlidir)Üst-Alt çene 1’er adet retainer plak ücretsiz olarak gönderilir. Fakat devamında istenecek olan retainer plaklar için 1 Adet Alt Çene-1 Adet Üst Çene Retaine Alt Çene ve Üst Çene Retainer ücreti ise 800 TL idir.

Not: Zorlu vakalarda Clearfix Şeffaf Plak ve Robofix Robotik Ortodonti kombine tedavisi aynı şartlarda 200.000 TL idir) Üst-Alt çene 2’şer adet retainer plak ücretsiz olarak gönderilir. Fakat devamında istenecek olan retainer plaklar için 3 Adet Alt Çene-3 Adet Üst Çene Retainer Satış Fiyatı:20.000TL alınır.

Ortodontik tedavinin süresi ancak yapılacak analizler sonunda kısmen belirlenebilir. Analizlerin yapılması için filmlerinin ve fotoğraflarının çekimi ile ölçü alınması gerekebilir. Analiz ücretlerine bu fiyatlar dahildir.

Ortodontik tedaviler sonrası dişlerin geri dönmemesi için yapılan hareketli Retainer’ların kaybolması ya da kırılması durumunda alt ve üst birer adeti için Normal, Lingual ya da Ortoaligner tedavisinde 9.000 TL, Orthero şeffaf plakları‘nda alt ve üst 2’şer adeti için 6.000TL alınır.

Normal, Lingual ya da Ortoaligner tedavisinde sabit Retainer ücreti 4.000 TL(tek çene) idir.

OrthoDigi, Dijital Ortodonti hakkında bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız.

Belirtilen ücretlere KDV Dahildir.

Döviz çevirirken güncel TCMB döviz kurundan Alış ya da Satış fiyatlarından lehimize olan uygulanacaktır.

Banka-Kredi Kartı Taksit Oranlarını daha büyük görmek için resme tıklayınız.

Kredi kartı ile bankomuzda yapılacak tek çekim ya da taksitli ödemelerinizde bizden de pos sağlayıcı bankalar tarafından alınmaktadır. Fakat bankomuzdan banka/kredi kartı ile yapılan tek çekim ve taksitli işlemlerde artık resimde bahsedilen banka komisyonları tarafınıza yansıtılmamaktadır(ileride bu durum ve rakamları değiştirmek kendi inisiyatifimizdedir. Bankaların aldığı komisyon oranlarına göre karar vermekteyiz). Şuan için bankomuzdan sadece Axess, Bonus, CardFinans, Paraf ve World kartlara 2-3-4-6 ya da 9 taksitli işlem yapabilmekteyiz. Tüm kartlara tek çekim yapılabilir. Taksitlendirilebilecek en düşük işlem tutarı 10 TL’dir ve 1 günde aynı kişiye en fazla 6890 TL kadar fatura kesilir(daha fazla bir işlem yapılacaksa ücretin kalan kısmı başka günlerdeki seanslarda tahsil edilir).

İnternete girebildiğiniz her yerden TÜM KREDİ KARTLARI İLE 3D Güvenli Ödeme kullanarak tek çekim ya da taksitli olarak ödeme yapmak isterseniz işlemden önce +90(216)6226667 nolu telefondan kliniğimizi arayıp(veya aynı numaradan whatsapp ile yazıp) ne kadar ödeme yapmak istediğinizi bize haber vererek de Kredi kartınız ile tek çekim veya taksitle 3D Güvenli Ödeme yapabilirsiniz, biz size sizin isteğinize göre ödeme linkinizi SMS, MAİL ya da istediğiniz herhangi bir yolla yollayacağız. (Komisyon oranları taksit sayısına ve kartınızın markasına göre farklılık göstermekle beraber Sanal Pos ile ödeme yapabilmek için kredi kartınızın İnternetten alışverişe onaylı olması gerekmektedir ve eğer uzaktan ödeme yapmak istiyorsanız öncesinde +90(216)6226667 nolu telefondan kliniğimizi arayıp(veya aynı numaradan whatsapp ile yazıp) ne kadar ödeme yapmak istediğinizi iletmeniz yeterlidir). 1 günde aynı kişiye en fazla 6890 TL kadar tek çekim ya da kredi kartına taksitle ödeme yapmanız önerilir(daha fazla bir işlem yapılacaksa ücretin kalan kısmı başka günlerde yine tek çekim ya da kredi kartına taksitle ödeyebilirsiniz). Yurt Dışı Kartları ve Debit Kartlar ile yalnızca tek çekim yapılabilmektedir, bankaların sizden alacağı komisyon oranlarının yüksek olabilme ihtimali düşünüldüğünde mümkünse Yurt Dışı Kartları kullanmamanız, yerine ülkemiz bankalarına ait markalı kartlarla tek çekim ya da taksitli ödemeler yapmanız önerilir.

İnternete girebildiğiniz her yerden web sitemizde bulunan ELEKTRONİK TAHSİLAT SİSTEMİ ÖDEME SAYFASI’ndan Dekont ve Muvafakatnameyi imzalayıp adresimize göndermek şartıyla ve işlemden hemen önce bize haber vererek de Kredi kartınız ile tek çekim veya taksitle 3D Güvenli Ödeme yapabilirsiniz(Komisyon oranları taksit sayısına ve kartınızın markasına göre farklılık göstermekle beraber Sanal Pos ile ödeme yapabilmek için kredi kartınızın İnternetten alışverişe onaylı olması gerekmektedir ve eğer uzaktan ödeme yapmak istiyorsanız öncesinde +90(216)6226667 nolu telefondan kliniğimizi arayıp ne kadar ve nasıl ödeme yapacağınızı öğrenebilirsiniz).

Banka Kredisi Türkiye Finans & Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikiniği işbirliği ile sağlanmaktadır. Türkiye Finans'ta hesabınız olsun veya olmasın kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Türkiye Finans Hızlı Finansman ile 250 TL ile 150.000 TL arası ürün bedellerini 36 Ay’a kadar taksitle kredi kullanarak yapabilirsiniz.

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’mizin anlaşmalı olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası aracılığı ile kliniğimizden çıkmadan 10 dakika içerisinde yapılacak olan tedaviniz için 250TL’den 150bin TL’ye kadar 1 aydan 36 aya kadar Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’mizin içerisinde size tedavinizin tamamı ya da nakit ödemenizden geriye kalan bir kısım ücreti için tedavinizi yaptırabilmeniz için İlk Taksit Tarihini sizin belirleyebileceğiniz bir kredi açılabilir. Anlaşmalı olduğumuz Türkiye Finans Katılım Bankasının sizden alacağı en güncel Kar Oranı(%)’nı ve çekeceğiniz kredi miktarı, İlk Taksit Tarihi ve 1 aydan 36 aya kadar seçeceğiniz Vade sayısına göre değişebilecek oranlarda ödeyeceğiniz İlk Taksit Tutarı, Diğer Taksit Tutarları ve Toplam Taksit Tutarını öğrenebilmek için kimlik kartınız ile lütfen kliniğimize başvuru yapınız.

 eğer tedavilerinizi yaptıramabilmek için bankalardan bir kredi alamazsanız Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’mizin anlaşmalı olduğu Türkiye’nin ilk dijital finansman şirketi olan TURK Finansman A.Ş. tarafından uygun faiz ile güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde karşılayabilmelerine imkan sunan yeni nesil dijital finansman platformu ParamKredi aracılığı ile kliniğimizden çıkmadan 10 dakika içerisinde yapılacak olan tedaviniz için 1000TL’den 100bin TL’ye kadar 3 aydan 36 aya kadar Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’mizin içerisinde size tedavinizin tamamı ya da nakit ödemenizden geriye kalan bir kısım ücreti için tedavinizi yaptırabilmeniz için İlk Taksit Tarihini sizin belirleyebileceğiniz bir kredi açılabilir. Anlaşmalı olduğumuz ParamKredi ‘nin sizden alacağı en güncel faiz Oranı(%)’nı ve çekeceğiniz kredi miktarı, İlk Taksit Tarihi ve 3 aydan 36 aya kadar seçeceğiniz Vade sayısına göre değişebilecek oranlarda ödeyeceğiniz İlk Taksit Tutarı, Diğer Taksit Tutarları ve Toplam Taksit Tutarını öğrenebilmek için kimlik kartınız ile lütfen kliniğimize başvuru yapınız. Ödemelerinizi Param kartınıza yükleme yaparak gerçekleştirebilir, bu sayede size özel kampanya ve avantajlardan haberdar olabilirsiniz.

Diş sağlığı hizmetlerinin (Diş hastalıkları tedavisi, dolgu, diş temizleme, implant vb.) satın alınması amacıyla 60 aya varan vade seçenekleriyle kullanabileceğiniz bir ihtiyaç finansmanı ürünüdür.
DİŞ SAĞLIĞI FİNANSMANI

Ayrıca (Albaraka Türk Katılım Bankası gibi) diğer bazı bankalar DİŞ SAĞLIĞI FİNANSMANI, Sağlık Finansmanı vs. gibi isimler altında 60 aya varan vade seçenekleriyle 250.000 TL’ye kadar kullanabileceğiniz bir ihtiyaç finansmanı verebilmektedir ve bundan yararlanmak için proforma fatura, kimlik kartı ve gelir belgesi istemektedir. Anlaşmalı bankamız dışında diğer bankalar tarafından bu finansman ürünleri için istenen Proforma Faturayı size verebilmemiz için önce Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğimizde çalışan diş hekimlerimizden birine muayene olmanız ve diş hekimlerimizce tarafınıza Teşhis ve Tedavi Planlaması hazırlanması gerekmektedir. Bunun için gerekli olan Teşhis ve Tedavi Planlaması için sizden 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ’ne göre 755TL ücret almaktayız. Anlaşmalı bankamız olan Türkiye Finans Katılım Bankası için eğer başvuruyu bir üst paragrafta da belirttiğimiz gibi en fazla 36 ay için kliniğimizde bizim aracılığımız ile yaparsanız ihtiyaç duyulmayacağı için muayenenizi olduktan sonra ekstra bir Teşhis ve Tedavi Planlaması ücreti ödemenize gerek yokken bankadan kendiniz başvurursanız banka sizden Proforma Fatura isteyeceğinden 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli ‘Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi’ne göre Teşhis ve Tedavi Planlaması için tarafımıza 945TL ödeyerek Proforma Faturanızı alıp istediğiniz bankaya 60 aya kadar vadeli 250.000 TL’ye kadar Sağlık Finansmanı için kendiniz başvurabilirsiniz..

Quick Fatura Koruma Sigortası ile

  • Kefilsiz
  • kredi kartına ihtiyaç duymadan
  • Kredi limitini kullanmadan
  • Senetlerin vadesi geldikçe müşteri ödemesini zamanında yapmak şartıyla 12 aya kadar vade farksız taksit yapılabilmektedir.

    (Not: Quick Fatura Koruma Sigortası primi hastalar tarafından ödenmektedir)

İşletme Adresi
ÖZEL ERDEM AZİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

SARIGAZİ MAH. AKDOĞAN SOK. NO:1-3/1 SANCAKTEPE, İSTANBUL, TÜRKİYE

Kredi/Banka kartı ya da havale/EFT(TL, USD, EUR, GBP) ile yapılan hiçbir işlemde para iadesi yapamamaktayız; ancak daha sonra yapılacak işlemlerden düşmek üzere hasta dosyanıza alacağınız olarak işlemekteyiz.

Takasbank Altın Transfer Sistemi (ATS) ile yapacağınız ödemelerde Türkiye Finans Katılım Bankası anlık Alış fiyatı ile Altın-Gr YAU ‘ya çevrilerek ödeme kabul edilmektedir, size şirketimizin ilgili IBAN numarası ödeme yapacağınız sırada verilecektir.

BITCOIN (BTC), ETHEREUM (ETH), BITCOIN CASH (BCH), STELLAR(XLM), USD PAX (PAX) gibi kripto paralar ve Amerikan Doları(USD) gibi dövizle ile ödemeler ile, Ozan SuperApp ile(5TL-1250 TL arası) BKM Express, ParaMara kart ya da Param Kart(399 TL’ye kadar), Tosla(1000 TL’ye kadar %3+5 TL fazla ödeme yapmanız şartı ile), PaPara(750 TL’ye kadar Türk Lirası ya da Dolar, Euro, Sterlin gibi döviz karşılığı), Kassa(750 TL’ye kadar), PEP(1250 TL’ye kadar TL/EUR/GBP/USD ve 3 TL veya €1/£1/$1 komisyon uygulanır, PEP’ten 20 TL ödül kazanmak için burayı tıklayınız.), Money Pay(http://bit.ly/MPayIndir linkinden cep telefonuna indirebilir ea995705 davet kodunu yazarak 5 tl kazanabilirsiniz), FUPS(1250 TL’ye kadar), Turan(Azarbeycan, Özbekistan vb. ülke vatandaşları için maksimum 2750 TL’ye kadar ve işlem ücretinizden KDV dahil 100 TL fazla göndermek şartıyla), UPTION(maksimum 3.000USD ve muadili para birimine kadar ve sizden ödemenizi istediğimiz rakamın 4 euro ve muadili kadar fazlası), Parolapara(en fazla 2750 TL’ye kadar ve tedavi tutarından %1 daha fazla göndermeniz şartıyla) gibi uygulamalar üzerinden yapılacak olan ödemeler sadece Diş Hekimi; Erdem Azim (Mesul Müdür) tarafından Mesul Müdür odasında yapılabilmektedir. Ön ödemeli uygulamalar ile yapılacak ödemelerde bizim öncelikli tercihimiz PEP ve Money Pay, sonrasında PaPara, Param uygulamalarıdır. Kripto paralar ve dövizle yapılacak olan ödemeleriniz için öncelik TCMB döviz fiyatları da incelenerek Binance TR fiyatı baz alınacak olup yerli Kripto para borsalarının lehimize olan fiyatları değerlendirilebilecektir. Binance TR hesabınız yoksa oluşturmak için burayı tıklayınız.

Ayrıca USD, Euro, GBP(İngiliz Sterlini), CHF(İsviçre Frangı), JPY(Japon Yeni) ile ödemelerinin banka hesaplarımıza havale/EFT/Swift gibi yollarla yapılmak istenmesi durumunda ödeme miktarına bakılmaksızın yapılan her ödemede 400 Türk Lirası karşılığı fazla ödeme yapmanız istenecektir.

Uzun süren tedavilerde bir kısmı nakit olarak TL/Döviz/kripto para olarak peşin alındıktan sonra kalan kısmı tedavi süresi sonuna kadar elden TL olacak şekilde nakit olarak ve vade farkı almadan taksit yapılabilecektir. Not: Elden yapılan taksitlerde ödeme günü geçtikten sonra ödemenizi yapmanız için tarafınıza en fazla 15 iş günü daha ek süre tanınır, sonrasında müteakip her ay için %4 vade farkı uygulanır.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları(Yabancı uyruklulara senetle işlem yapmamaktayız) %42.86 fark ile 12 ay veya %58.74 fark ile 24 ay senet karşılığı Türk Lirası olarak taksit de yapılabilmekte olup senet tahsilatları kesinlikle ve kesinlikle senetler bankaya verilip banka üzerinden yapılacaktır ve imza aşamasında en az bir kişi kefil ve her 2 kişinin de(borçlunun ve kefilin) vergi dairesinden borcu olmadığına dair yazı getirmeleri istenecektir. Not: Vergi borcu olana senetle bu şekilde bir çalışma yapmıyoruz, önce onları ödeyip gelmesini istiyoruz.

1000 TL ila 200.000 TL arasında olan tedavilerinizde 6 aydan daha kısa olan sadece kendinize ait olan çekler kabul edilebilmekte olup çek ile ödemelerinizde(6 aydan uzun çekler kabul edilmemektedir) vereceğiniz bireysel çekleri(başkasının adına ya da kurumunuza ait olan çekleri kabul etmemekteyiz) anında Ulusal çapta faaliyet gösteren Faktoring firmalarına önce geçerliliğinin olup olmadığını sorgulattıktan sonra size keseceğimiz fatura ile beraber paraya çevireceğimiz için edeceğimiz zararı tedavinize ekleyerek sadece adınıza kesilecek olan faturanıza(başkasının adına ya da kurumlara fatura kesilmemektedir) ve tabi fatura miktarı ile aynı olan çeklerinize yansıtmanızı isteyeceğiz. Örneğin(burada verilen rakamlar temsilidir, duruma ve şartlara göre tarafımızdan değişkenlik gösterebilir); 1000 TL tutacak bir tedaviniz için sizden 1500 liralık bir çek isteyip size 1500 liralık fatura keseceğiz-doğal olarak tedavinizin ücreti 1500 liraya yükselebilirken, 7bin liralık tedaviniz 1 gün vadeli bir çekle 7500 liraya- 87 gün vadeli bir çekle 8000 Liraya, 167 günlük bir çekle 8500 liraya yükselebilir.

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ