Günümüzün gelişen teknolojisiyle artık çocukların diş bozuklukları da şeffaf plaklarla tedavi edilebilmektedir. Daha öncesinde çocuk dişlerindeki yamukluğun düzeltilmesi için diş teli ya da ağız içi apareyler / aygıtlar kullanılırken, tel tedavisi yerine şeffaf plakla ortodonti tedavisi gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Yetişkinlerde uygulanan şeffaf plak tedavisi Invisalign olarak adlandırılırken, gençlerde uygulanan tedavi Invisalign Teen, çocuklarda ise Invisalign First olarak adlandırılır.

Çocuklarda Erken Dönem Ortodonti ve Çocuklara yönelik şeffaf plaklar tedavisi

Henüz süt dişleri değişmemişken, yani bu süt dişleri ağızda iken, bazı diş kaynaklı ve iskelet kaynaklı sorunlarla mücadele edilmesi gerekmektedir. Her çocuğun diş sürme zamanlaması değişkenlik gösterebildiğinden bazen diş yaşı ile çocukların olması gereken yaşı birbirini tutmayabilir. Bu yüzden, süt ve daimi dişlerin sürme zamanlamasının da düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Süt dişlerinin düşmeye başlayıp yerine daimi dişler sürmeye başladığında çocukların ortodontik olarak da muayenesi gerekmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı, çocuklarımızı 7 yaşına geldikleri andan itibaren ortodontik tedaviler de yapan diş hekimleri tarafından düzenli olarak kontrollere götürmeliyiz.

Zamanında düşmeyen süt dişleri veya zamanından çok daha erken düşen veya çekilen süt dişleri ilerleyen yaşlarda çocuğun ortodontik problem yaşamasına sebep olacaktır.

Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak en sık yapığımız tedavilerinden başında erken dönem ortodontik tedavi gelmektedir. Daha çok küçük yaşlarda çok ufak dokunuşlarla çocukların diş ve çene yapılarının büyümesini ve gelişmesini yapılan muayenelerle kontrol etmek, eğer çürük diş varsa süt dişi bile olsa diş hekimleri tarafından uygun görülürse tedavisini yapıp zamanından erken kaybını önlemek ve zamanı geldiğinde yerine gelecek olan daimi dişin sürmesi için çekimini sağlamak, doğru diş ve çene yapılarının doğru yönde büyüme ve gelişmesini yönetmek ve bir yanlışlık varsa doğru yöne doğru yönlendirmek ve tüm bunların neticesinde sağlıklı bir ağız- diş- çene- eklem ve yüz gelişimini sağlamak ve doğru postürde duruşa sahip olmalarını görmek biz diş hekimlerini de çok onere etmektedir..

Çocuklarda skolyoz ya da kiföz meydana gelebilmektedir.

Bilinmelidir ki büyüme gelişim çağının daha başlangıç aşamlarında çocuklarımızın ayak tabanından çeneleri ve kafa kadesine kadar tüm duruş ve fonksiyon doğru bir şekilde değerlendirilmezse çocuklarda skolyoz, kifoz gibi omurga problemleri meydana gelmektedir. Alt ve üst çenelerin birbirlerine ve kafa kaidesine göre konumları tüm bu iskelet ve kas yapısıyla uyumlu çalıştığı için çocuklardaki dengesizlikler erken yaşta tespit edilmelidir.

Her durumda tabi erken dönem ortodontik tedavi yapılmamaktadır.

Çocuklarımıza biz diş hekimleri tarafından tedavi planı çıkarırken ve bu planları çocuğun büyüme ve gelişimine göre değiştirip şekillendirirken, hastalarımızın önce büyüme ve gelişme yönlerini de belirleriz ve tedavi planına göre hangi aparey veya apareylerden faydalanacağımıza, hangileri ile devam edeceğimize, hangilerini kullanmaya gerek olmadığına karar veririz. Sonrasında ise, bu kararlarımızı ve maliyetlerini hastanın kendisi ve velisi ile ara ara paylaşırız. Çocuklarımızın ebeveynleri ile birlikte yaptığımız görüşmeler sonucunda kullanılacak aygıtları belirleriz. Bazı durumlarda erken müdahale edilmezse ileride kalıcı sorunlar oluşmaktadır. Bazı durumlarda ise erken tedavi yapılmasına gerek duymayız ve beklenmesini isteriz, hatta bazen büyüme ve gelişme yönüne yapılacak müdehalelerimize rağmen yapılan ortodontik ve ortopedik tedavilerin kalıcılığı olamayacağını düşünürsek tedaviye başlamayız ya da sadece öylece beklemeyi gerekli görürü, bu hastalara ilerleyen yaşlarda belki ameliyatlar bile tavsiye edebiliriz, herşey yolunda gelişti ise de sadece normal bir tel tedavisi ya da şeffaf plaklarla tedavi yolunu tercih ederiz. Bu konular sizlere çocuklarınızı yaptığımız muayeneler sırasında detaylıca aktılacaktır. Tüm bu nedenlerden ötürü 7 yaşından itibaren muayene ve teşhis çok önemlidir.

Herkes şeffaf plaklarla ortodontik tedavi yaptırabilir mi? Hangi yaş aralıklarına uygulanabilir?

Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde her türlü alt-üst diş çapraşıklıklarının ve açık kapanış ile derin kapanış bozukluklarının tedavileri gerçekleştirilebilmektedir. Erişkinlerde protez öncesi diş konumlandırmalarda da şeffaf plak sistemlerine başvurulmaktadır ve maliyeti Orthero markası için 40.000 Türk Lirasından Invisalign markası için 70.000 Türk Lirasından başlamaktadır(Aligner, Invisalign, Şeffaf Aparey, Şeffaf Plak sayfasından fiyatları görebilirsiniz). Günümüzde yapılan geliştirme çalışmaları ile cerrahi vakalarda dahi ameliyat öncesi ve sonrası tedavilerde de Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi uygulanabilmektedir ve maliyetleri marka/klinik/hekim/vakanın zorluk derecesi gibi sebeplere bağlı olarak toplam maliyeti(ameliyat ve maliyetleri hariç) 80bin ila 400bin arası rakamları bulabilmektedir(çift tedavi sebebiyle).

Çocuklara yönelik olan Şeffaf plaklarla ortodonti tedavisi daimi dişlerin tamamının sürmesinden önce, süt dişleri ve daimi dişlerin bir karışımı olan erken karışık dişlenme dönemindeki çocuk hastalar için özel olarak geliştirildi.

Şeffaf plaklarla ortodonti tedavisi (Teen tedavisi) ise süt ve daimi dişlerin bir arada bulunduğu çocukların yaşam tarzlarını hiç kısıtlamadan dişlerini düzeltmeye yönelik ortodontik tedavi seçeneğidir. Invisalign Teen, özel olarak üretilmiş bir dizi şeffaf çıkarılabilir plaklardan oluşur ve dişler arasındaki boşlukların yanı sıra aşırı çapraşıklık, açık kapanış, kesicilerin birbirini fazla örtmesi gibi hafiften şiddetliye doğru farklı sorunları tedavi etmek için kullanılabilir. Artık Şeffaf plaklarla ortodonti tedavisi ile süt ve daimi dişlerin bir arada bulunduğu çocukların alt üst çeneler arası düzensizlikler de tedavi edilebiliyor. Çocuklara yönelik olan bu tedavi ücreti Orthero markası için 70.000 TL(ek sağlık truzimi paketi ekstra 40.000 TL) kadar tutmakta olup 13 yaş ve sonrasında da eğer estetik amaçlı düzeltmeler yapmak gerekirse hastalarımızdan Orthero markası için 40.000 TL(daha önce çocuklara yönelik olan bu tedaviyi kliniğimizde yaptığımız hastalarımızdan ikinci kez bizim tarafımızdan yapılacak olan Şeffaf plaklarla ortodonti tedavi için Orthero markası için 40.000 TL yerine 20.000 TL ücret talep etmekteyiz(Erişkinler için sağlık turizmini de içeren Orthero VIP hizmetimiz için 40.000+40.000=80.000 TL yerine 20.000+20.000=40.000)(EXPERT I CBCT paketi de 200.000 yerine 100.000 TL’ye düşecek, ek turizm paketi de 40.000 TL yerine 20.000 TL olacak)(ek plak/ek heratoain plak ücretleri 4.000TL yerine 2.000TL, vazgeçme ücreti 10.000Tl yerine 5.000TL, hasta kaynaklı yeniden tedavi ücreti 20.000 TL yerine 10.000 TL olacak), eğer bu ücretleri fazla bulan bulan hastamız olursa normal tellerle yapılan tedavi için de 50.000 TL yerine 30.000 TL talep etmekteyiz. Not:Bu ücretler sürekli olarak güncellenmektedir.).

Çocuklara yönelik olan bu tedavi ücreti Orthero markası için 70.000 TL(ek sağlık truzimi paketi ekstra 40.000 TL) için ekstralar; Plaklarını kaybeden, kullanıcı kaynaklı zarar veren hastalar için, hastaların plakları kullanım klavuzunda belirtilen şekilde kullanmadığının(plaklarla yemek yenmesi, sıcak-soğuk içecekler tüketilmesi, plakların uygun koşullarda saklanmaması gibi) tespit edilmesi durumunda üretilecek yedek plaklara her set plak için 4.000 TL ek ücret alınır. 1 set plak alt-üst 1’er adet plağa tekabül etmektedir. Not: Tedavi sonunda hastaya Üst-Alt çene 2’şer adet Herotain Retainer Plak ücretsiz olarak gönderilir. Fakat devamında istenecek olan Herotain Retainer Plaklar için alt ve üst toplam 4.000 TL ücret alımı yapılmalıdır. Eğer hasta tedaviye başlayacağını beyan eder ve analiz yapıldıktan sonra plaklar basılmadan vazgeçerse 10.000 TL ücret tahsil edilir. Orthero şeffaf plakaları özel tekniklerle kişiye özel üretilen tıbbi cihaz kapsamında olduğu için plaklarınızın basımı için sipariş verdikten sonra cayma ve iptallerde ücret iadesi siz konusu değildir. Vaka Zaman Aşımında Kontrol Çalışması: Devam eden vakalarda; Hizmet Garanti Şartlarında belirtilen, düzenli vaka takibi yapılmaması sebebiyle taahhüt edilen ücretsiz kontrol hakkının kaybı söz konusudur. Bu durumda, vaka yeniden başlatılmak istendiğinde, vakanın kontrolünün talep edilmesi durumunda uygulanacak ücret 20.000 TL idir. Kısaca çocuklara yönelik olan bu tedavi ücreti Orthero markası için sağlık turizmi vs gibi bu ve üst paragrafta belirtilen şeylerin ayrıntıları Aligner, Invisalign, Şeffaf Aparey, Şeffaf Plak yazımızdaki yetişkinler için Orthero ile aynıdır.

Ayrıca bu tedavileri Invisalign markası ile de yapabilmekteyiz. Invisalign için tedavi planlaması aşağıdaki paragrafta belirtildiği şekildedir ve ilk çocukluk çağı tedavinizi hangi markayla(Orthero, Invisalign vs) veya bu sayfanın sonunda belirtilen tel yöntemleri ile yaptırırsanız yaptırın her iki çağda da tedavinizi kliniğimizde yaptırmanız halinde erişkin çağında ücretleriniz düşecektir ve erişkin çağında tel, Orthero ya da Invisalign markasını kendiniz seçebilirsiniz.(Bu düşüşe erişkin çağında aşama 1, aşama 2 ve sonrası erişkin çağı komple tedavi, Retansiyon Apereyleri ve hatta erişin çağında kaybolan apareyin yerine yeni plakların da yapılması, analizler ve erişkin çağında analiz ücreti ödenip vazgeçilip sonrasında yeniden başlatılan Orthero vakaları da dahildir ve Aligner, Invisalign, Şeffaf Aparey, Şeffaf Plak sayfasında belirtilen erişkin çağı Invisalign tedavisi ücretleri yarıya düşmektedir ki muhtemelen çocukluk çağında ön tedaviyi olduğunuz için erişkin çağınızda zaten daha basit vaka sınıfı paketlerinden tedavi olmanız yetecektir ve belki de hiç gerek bile kalmayabilecektir.), Çocukluk çağı tedavisini kliniğimizde Orthero, Invisalign veya tel vs ile olduktan sonra Orthero markası için erişkin çağı tedavisinin ne şekilde düşeceği 2 üst paragrafta ayrıca belirtilmiştir;

Invisalign çocukluk çağı Programı Katılım Detayları;

  1. Adım: Öncelikle çocuğunuzun Invisalign markası ile tedavi için uygun olup olmadığınızı onaylayabilmek için dişlerinizin fotoğraflarının ve X-ray dijital ölçümlerinizin alınacağı bir ortodontist muayenesinden geçmelisiniz. Kliniğimizde bunun için 3.000 TL(erişkin dönemde tekrar ihtiyaç olması halinde çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için erişkin dönem ücreti 3.000 TL yerine 2.000 TL olacak) bir ücret alınmaktadır ve bu ücretin iadesi yoktur(ama toplam tedavi ücretinizden ikinci adım ücreti ile beraber toplamda 23.000 TL düşecektir)(erişkin dönemde tekrar ihtiyaç olması halinde çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için erişkin dönem ücreti 23.000 TL yerine 12.000 TL olacak), önceden ücretiniz alınıp bu muayene randevusu o şekilde ayarlanmaktadır, size ücret alındıktan sonraki ileri tarihlerde bu muayene randevusunu vermek üzere telefon açılacaktır.
  2. Adım: Eğer ortodontistimiz sizin Invisalign tedavisine uygun olduğunuzu değerlendirirse tedavinizin aşağıdaki paketlerden(Express, Lite, Moderate ya da Comprehensive) hangisine uygun olacağınızı kesin olarak değerlendirmek üzere dijital tarama veya dental ölçümlerinizi alıp Hollanda ülkesinin Amsterdam şehrine yollayacaktır ve bunun için sizden 20.000 TL(erişkin dönemde tekrar ihtiyaç olması halinde çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için erişkin dönem ücreti 20.000 TL yerine 10.000 TL olacak) ücret alınacaktır ve bu ücretin iadesi yoktur(ama toplam tedavi ücretinizden birinci adım ücreti ile beraber toplamda 23.000 TL düşecektir)(erişkin dönemde tekrar ihtiyaç olması halinde çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için erişkin dönem ücreti 23.000 TL yerine 12.000 TL olacak). Daha sonra hangi pakete giriyorsanız o paket hakkında size bir bilgilendirme yapılacaktır ve girdiğiniz pakete göre aşağıda belirtilen ücretler çıkacaktır. Tedaviyi kabul ederseniz aşağıda belirtilen ücretlerden ilk 2 adımda alınan(toplamda 23.000 TL)(erişkin dönemde tekrar ihtiyaç olması halinde çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için erişkin dönem ücreti 23.000 TL yerine 12.000 TL olacak) ücretler düşecek ve siz geriye kalan ücreti ödedikten sonra alignerlarınız özel olarak üretilip paket içerisinde ofisimize Hollanda ülkesinin Amsterdam şehrinden kargolanacaktır. Sonra, her gün takmak üzere bunları alacak ve evde değiştireceksiniz – ortalama her 1-2 haftada bir.

İNVİSALİGN TEDAVİSİ Paketleri bu sayfada belirtilen çift çene vakalar için toplam tedavi ücretlerimiz şu şekildedir, tek bir çeneden 20 plağı geçmemek şartıyla olan First Phase 1 vaka çift çene için 100.000TL, tek bir çeneden en az 21 plak ve üstü şartıyla olan First Comprehensive Phase 2 vaka çift çene için 200.000TL(erişkin dönemde tekrar ihtiyaç olması halinde çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için erişkin dönem ücreti 200.000 TL yerine 100.000 TL olacak gibi ama büyük ihtimal çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için erişkin tedaviniz Aligner, Invisalign, Şeffaf Aparey, Şeffaf Plak sayfasında belirtildiği gibi Express(70.000 Tl yerine 40.000 TL), Lite(200.000 Tl yerine 100.000 TL) veya Moderate(200.000 Tl yerine 100.000 TL) ile sınırlı kalacaktır ve büyük ihtimal erişkin dönemde çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için Comprehensive gibi zorlu tedavilere ihtiyacınız kalmayacak, büyük ihtimal Express gibi basit bir tedaviyle sorununuz çözülebilecektir.).
Süreci izlemek ve yeni alignerlar almak için ofisimizi her 6-8 haftada bir ziyaret edeceksiniz ve bu ara ziyaretler için kliniğimize bir ücret ödemeyeceksiniz.
Not, İNVİSALİGN TEDAVİSİ bittikten sonra geriye dönmemesi için yapılan Vivera Retansiyon Apereyi ilk seferinde tedavi ücretlerine dahildir, sonrasında eskimesi veya kaybolması halinde yeni Vivera Retansiyon Apareyi istemeniz halinde ücreti çift çene için 30.000 TL idir(erişkin dönemde tekrar ihtiyaç olması halinde çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için erişkin dönem ücreti 30.000 TL yerine 20.000 TL olacak) ve bunun ilk 3.000 TL(erişkin dönemde tekrar ihtiyaç olması halinde çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için erişkin dönem ücreti 3.000 TL yerine 2.000 TL olacak)’si muayene randevusu oluşturulurken(ve iadesi yoktur), kalanı ise muayene sırasında yapılmasını kabul ettiğiniz sırada alınır. Ayrıca tedavi sırasında daha kullanmadığınız plaklarınızı kaybetmeniz veya herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde kayıp/yada yenilenmesi gereken her bir plak için ayrı ayrı 3.000 TL(erişkin dönemde tekrar ihtiyaç olması halinde çocukluk tedavisini kliniğimizde yaptırdığınız için erişkin dönem ücreti 3.000 TL yerine 2.000 TL olacak) ücret karşılığında yenisi basılabilir.

Şeffaf plaklarla ortodonti tedavi ile çocuklar, gençler ve yetişkinler gülümsemelerini, acısız, ağrısız ve kısa bir sürede şekillendirebilir. Böylelikle yaşamlarında herhangi bir aksama olmadan arzuladıkları kusursuz gülüşlere kavuşabilirler ve gençler ile yetişkinlere yönelik olan ücretler minumum 40.000 TL’den başlamaktadır. Gençler ve Yetişkinler için Şeffaf plaklarla ortodonti tedavi hakkında bilgiyi Aligner, Invisalign, Şeffaf Aparey, Şeffaf Plak konulu yazımızdan daha kolay alabilirsiniz.

Herkese tabi Şeffaf plaklarla ortodonti tedavi yapılamayabilmekte, bu durumda da aşağıda belirtilen(bu paragraftan sonra belirtilen Üst Çene Genişletilmesi – Hyrax, Yüz Maskesi, Headgear) tedaviler için çocukluk çağında 8.000 TL(ORTHODİGİ, DİJİTAL ORTODONTİ ile 9.000 TL) ücret almaktayız ve ilerleyen dönemlerde yapılacak olan Şeffaf plaklarla ortodonti tedavi ücreti 40.000 TL’den başlamaktadır ve çocukluk çağı tel tedavinizi biz yaptığımız için sonrası erişkin dönem şeffaf plak tedavilerinizin ne kadar düşeceğinden yukarılarda zaten bahsettik, (eğer aşağıda belirtilen tedavileri daha önce biz kendimiz yaptıysak ilerleyen yaşlarda yapılacak olan normal tellerle yapılan tedavi için de yukarılarda bahsettiğimiz gibi daha düşük rakam 50.000 TL yerine 30.000 TL talep etmekteyiz ama yine de her şey yolunda ise yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Şeffaf plaklarla ortodonti tedaviyi tabi ki tavsiye etmekteyiz. Not:Bu ücretler sürekli olarak güncellenmektedir.

Üst Çene Genişletilmesi – Hyrax

Erken yaşlarda mutlaka tedavi uygulanması gereken üç temel ortodontik problem vardır. Üst çenenin darlığı, üst ve alt dişlerdeki ters kapanışlar (normalde üst dişlerin tamamının alt dişleri bir miktar örtmelidir) ve çeneleri tek bir tarafta kapatma gibi problemler erken yaşta teşhis edilebilir ve tedavi sonunda çok başarılı ve kalıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Eğer ihtiyaç varsa üst hava yolunun genişletilmesi, çocuğun büyümesine ve daha rahat nefes alarak daha kaliteli ve uzun bir yaşam sürmesine faydası olabilir.

Üst çene darlığı çok önemli bir problemdir ve erken yaşta üst çene genişletmesi ile birçok sorunun önüne geçilmiş olur. Eğer ihtiyaç varsa üst hava yolunun genişletilmesi, çocuğun büyümesine ve daha rahat nefes alarak daha kaliteli ve uzun bir yaşam sürmesine faydası olabilir. Alt çenesi geride olan çocukların genellikle alt çeneleri üst çeneleri tarafından hapsolmuş durumdadır. Üst çenenin genişletilmesi sayesinde ayrıca alt çene de olması gerektiği gibi büyüme imkanı bulabilir.

Ortodontik tedavinin kalıcılığı

Süt ve daimi dişlerin bir arada bulunduğu çocukluk döneminde hızlı maksiller çene genişletmesi sırasında desteğimizi daimi dişler yerine süt dişlerinden alacağımız için daimi dişlere direkt kuvvet uygulamayız. Bu sayede çocuklarımızın ömrünün sonuna kadar ağızda kalacak olan kalıcı dişlerine bir zarar verilmemişolur, oysa belli bir yaştan sonra bu tedaviyi yaptığımızda belki de 2 en önemli azı dişinin kaybına sebep olabiliriz. Bununla beraber, süt dişlerinin hareketi ile çocuklarımızın kalıcı dişlerine de yer açılacağından daimi dişler farklı bir yerden değil de olması gerektiği yerden rahatça süreceğinden ilerleyen yıllarda bu daimi dişleri düzeltip yerlerine almak uğruna uzun yıllar çok büyük çapta kuvvetler uygulayarak kalıcı dişlere zarar vermenin de önüne geçmiş oluruz, hatta belki dişlere tel bile yapıştırmaya gerek kalmaz ve daimi dişler üzerine bir şey yapıştırıp çıkarmanın vereceği zararlardan da kurtulmuş olabilir. Tüm bu durumlar, ortodontik tedavi ile elde edilen düzeltimin ileri dönemdeki kalıcılığını arttırır.

Ortodontik aygıtlar sadece bir araçtır.

Erken dönem ortodontik tedavilerde hareketli aygıtlar ve sabit aygıtlar uygulanabilmektedir. Sabit aygıt denen apareyleri dişlere yapıştırırız ve hasta kendisi çıkartamaz. Sabit tedavi aygıtları iskelete olan etkiyi çocukluk çağında daha kısa sürede gösterirler. Biz de hem daha etkin olduğu hem de hasta uyumuna minimum gereksinim duyduğu için daha çok bu yöntemi çocukluk çağında tercih etmekteyiz. Elbette hareketli apareyleri kullanan çok disiplinli çocuk hastalarımız da bulunmaktadır. Hangi apareyin daha uygun olacağı kararı aile ile birlikte vermekteyiz. Ancak unutulmamalıdır ki, ortodontik aygıtlar yalnızca bir takım araçlardır. Tedavinin sonunda ulaşılması gereken hedefler sizin asıl bizden talep etmeniz gerekenler, hastalarımızın gerekenlere uyması ve yaradanın bize izin verdiği yere kadarla sınırlıdır. Bu durumda tedavi yarım bile kalsa hastalarımızdan gerekli ücretler yine de tahsil edilmektedir.

https://youtu.be/OLv1Y4HqFQ0

Yukarıdaki videoda daimi ve süt dişlerinin bir arada bulunduğu çocukluk çağındaki bir hastada sadece süt dişlerinden destek alarak hızlı üst çene genişletmesini yapan(hızlı maksiller genişletme) Hyrax apareyini görebilirsiniz. Bu aparey süt azı ve süt köpek dişlerine yapıştırılarak tutturulur. Apareyin ortasında bulunan vida mekanizması düzenli aralıklarla velisi tarafından kendisine verdiğimiz özel bir anahtarla çevrilir ve genellikle iki hafta gibi kısa sürede genişletme tamamlanır. Hızlı maksiller genişletme sonrası üst kesici dişler arasında bir boşluk oluşur. Bu boşluk bize iskeletsel genişletmenin başarılı olduğunun göstergesidir. Sonrasında ise damaktaki apareyi çenesi daralmadan gelişimini tamamlaması için çıkarmadan 6 ay- 1 sene gibi uzun bir süre hareketsiz şekilde damakta tutarız. Kısa süre sonra kesici dişlerin arası çenede daralma olmadan kendiliğinden kapanır ve bu yapılan genişletme ile beraber hastanın gülümsemesi genişler, alt dişlerin de hareketleri kısıtlanmamış olur ve üst yan kesici dişleri çene kemiği içinde yer bularak olması gerektiği şekilde sürmeye başlar.

Bu Hyrax apareyi sayesinde üst çenesindeki darlıktan dolayı alt çenesini kaydırarak kapatma problemi varsa o da düzeltilir, aksi taktirde ne yazık ki bu da alt çene eklemlerinde asimetrik bir büyümeye sebep olabilir ve bu çok tehlikeli bir durumdur. Küçük yaşta tedavi edilmeyen fonksiyonel kayma problemleri ileride tedavisi kolay kolay mümkün olmayan ve belki de ancak çok büyük ve tahlikeli çapta pahalı ameliyatlara sebep olabilecek iskeletsel asimetriler gibi talihsizliklere yol açabilmektedir. İskeletsel asimetriler ancak ortognatik cerrahi ile düzeltilebilmektedir. Yalnızca üst çene genişletmesi yapılarak hastanın çene eklemlerinin doğru konumda yer alması ve dişlerinin düzgün kapanışı sağlanabilmekte ve çoğu zaman hastanın ilerleyen yaşlarda ortodontik cerrahi gibi zor, riskli ve maliyetli ameliyatlardan kesin olmamakla beraber genellikle kurtulabilmektedir. Hastanın çocuklu çağındaki çapraz kapanışını ile üst ve alt dişlerin orta hatlarındaki problemler çoğu zaman yalnızca yine çocukluk çağında yapılan genişletme ile düzeltilebilmektedir. Çocuğunun ilerleyen yaşlarda fonksiyonel çene kayması problemi olan bir vaka olmasını kimsenin isteyeceğini pek sanmıyoruz. Bugün TEDAVİ ÜCRETLERİ sayfasında da belirtiğimiz gibi Ameliyat öncesi Ortodontik tedavi ilk planlama dahil(ikinci planlama hariç) ve Splint dahil 20.000 TL(Ek olarak ameliyat sonrası normal ortodonti ücreti olarak(ikinci planlama dahil) 20.000 TL daha alınır)(Fiyatlara Ameliyat ve hastane masrafları ile ameliyat sırasında kullanılacak malzemeler dahil değildir, onları ameliyatı yapacak doktor ve ameliyatı olacağınız hastane ile kendiniz görüşmelisiniz) toplam fiyata AMELİYAT SPLINTI HAZIRLIĞI (SAM 3) dahildir.

Yüz Maskesi

Yaptığımız erken dönem tedavilerden bir diğeri de yukarıdaki videoda gördüğünüz üst çene geriliği olan çocuklarda yüz maskesi uygulamasıdır. Ağız dışına uygulanan bu aparey sayesinde üst çenenin gelişimi tamamlanmadan üst çeneyi öne doğru hareket ettirmemiz mümkün olmaktadır. Bu yüzden yaş çok önemli bir kriterdir. Üst çenenin öne gelmesi ve çoğu zaman aynı anda genişletilmesi sayesinde üst hava boşluklarının genişlemesi ile nefes almasında olumlu yönde değişiklik olmaktadır. Hem dişlerindeki hem yüzündeki olumlu değişim sayesinde hem rahat nefes aldığı için vücudundaki dokuların yeterince oksijenlenebilmesi sayesinde çocuğun da özgüveni artmaktadır.

Headgear

Üst azı dişlerinin ve altındaki kemik kaidenin aşağı doğru sarkması sonucunda alt çenenin geriye ve aşağıya doğru rotasyon yaptığı durumlarda ise alt ve üst azı dişlerini gömecek yöntemler uygulamaktayız. Çocuğun büyüme yönünü normalleştirmek bu sayede mümkün olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.