OrthoDigi, Dijital Ortodonti

Bu sayfa OrthoDigi, Dijital Ortodonti hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır, diğer tedavilerimiz ve ortodontik tedavilerimiz hakkında bilgi almak için TEDAVİ ÜCRETLERİ lütfen sayfasına bakınız.

https://www.facebook.com/orthodigi/videos/2417775301835163/

OrthoDigi, Dijital Ortodonti ücretleri sırasıyla şu şekilde 2 aşamalıdır;

https://www.facebook.com/orthodigi/videos/2527807143953769/

DİJİTAL ORTOTONTİ (CERRAHI hariç) PLAN  (Cerrahi Splint vb Hizmetler de hariç ama bu yazının sonunda CERRAHI planlama + Cerrahi Splint ile baştan sonra full tedavi ücreti ayrıca yazıyor, yazının başı Cerrahi ihtiyacı olmayan hastalar içindir) planlama hastanın durumuna göre İntraoral Tarama veya ölçü alarak yapılabilir ve Hasta tedavi sonrası dişlerinin ne şekilde görüleceğini yaklaşık olarak daha braketleri yapıştırılmadan görebileceği simülasyon ve Model Baskı 5.000 TL karşılığında hazırlanır. Bu aşama;

Simülasyon

Gerçek zamanlı sonuç similasyonu verir ve hastalar için çok etkileyici bu farklılık tedavi planını kabul etmesinde önemli bir yere sahiptir. (Hasta tedavi sonrası dişlerinin ne şekilde görüleceğini yaklaşık olarak daha braketleri yapıştırılmadan görür)

Dijitalizasyon

Hastalarınıza Dijital indirek bonding farkını rahat anlatabilmemiz için hastalarımıza ait tedavi sonrası video animasyonlarını çalıştığımız labaratuar mutlaka tarafımıza gönder.

https://www.facebook.com/orthodigi/videos/2495322913848900/

Eğer hastamız onay verirse bu aşamadan sonra ikinci aşamaya yani Dijital İndirek Bonding Tray aşamasına geçilir, bu aşamaya tedavi sonrası Dijital Debonding dahildir.  Dijital İndirek Bonding Tray aşamasının ücreti kullanılacak olan hasta ve hekimin beraber seçeceği tedaviyi daha hazlı başarılı kılan kapaklı(metal), metal braketlere oranlara daha estetik duran seramik ya da safir braketler ve tedavi boyunca kullanılacak olan tüm ark telleri Dahildir. Normalde dijitalolmayan sistemlerle 30,000TL(Önerdiğimiz gibi Dijital Tray CAD CAM Sistem IBT istenirse yine fiyat aynı şekilde 30.000TL) olup her iki yöndetemde de bu aşamalara eğer ekstradan kullanılması gerekebilecek Dijital Hyrax, Minivida Destekli RPE, RPE ile Herbst vida, mini vida fiyata, Dijital klasik ve RPE ile Herbst, AO herbst, (Herbst bite jumping hinges)  vb. ile apareyler ve vida vb. parçalar dahil değildir.

Ayrıca; Tedavi sonrası istenmeyen diş hareketlerini engelleyen retainer plağı tedavi fiyatına dahil değildir. Bu aşamanın ücreti 9.000 TL idir ve sadece alt ve üst ikişer adet verilir, bu aşamanın ücretini ödeyen hastalarımız için gerekirse tedavi bitimi için set-up’lı plaklara ayrıca ücret alınmaz.

Dijital Hyrax, Minivida Destekli RPE, RPE ile Herbst vida, mini vida fiyata, Dijital klasik ve RPE ile Herbst, AO herbst, (Herbst bite jumping hinges)  vb. ile apareylerden biri ya da birkaçının kullanılması durumunda kaç farklı ve hangi sayıda Dijital aparey(Dijital Hyrax dahil fakat Dijital Eklem Splinti ve Dijital Yer Tutucu vs. hariç) 20.000 TL daha alınır. Bu aparatlarla beraber mini vida da kullanmak gerekirse tedavinize 9.000 TL daha ilave edilir.

https://www.facebook.com/orthodigi/videos/2379859288918712/

Braketleme Teknikleri
Direkt Yapıştırma Tekniği: Sabit ortodontik elemanların, (Braket, tüp) doğrudan dişler üzerine yapıştırılması.

İndirekt Yapıştırma Tekniği: Sabit ortodontik elemanların (Braket, tüp) oluşturulan alçı model üzerine labratuvar ortamında yerleştirilerek devamında taşıyıcı (tray) oluşturularak, hasta ağızına transfer edilmesi.

Dijital İndirek Bonding Sistemi
İntraoral tarayıcı veya alçı modellerin labratuvar tarayıcı ile taranması ile oluştural dijital modeller üzerine özel ortodonti ve braket yerleştirme programları kullanılarak hassas şekilde yerleştirilen sabit ortodontik elemanların (Braket, tüp) taşıyıcı (tray) yardımı ile hasta ağızına transfer edilmesi.
Taşıyıcı (tray) oluşturma konusunda iki farklı yöntem kullanılabilmektedir.

Vakum tray: Braket yerleştirme pragramı ile elde edilen braketli 3D model üzerine vakum sistemi ile oluşturlan taşıyıcı

Dijital tasarım tray:Braket yerleştirme programı sonrası oluşturalan dijital braketli model üzerine farklı bir tasarım programı ile taşıyıcının tasarlanarak 3D olarak üretimesi. Bu iki taşıyıcı sisteminin laboratuvar ve klinik olarak birbirlerine farklı yönlerden avantajları vardır.

Yukarıda bahsedilen 3 farklı braketleme tekniği, (direk, indirek, dijital indirek) hasta konforu, hassasiyet, braket konumlandırma hataları, klinik veya laboratuvar da harcanan süre, estetik, hijyen, bağlanma dayanımı, braket kopma oranları, periodontal dokular üzerine etkileri, maliyet gibi konularda kıyaslandığında dijital indirek bonding sisteminin üstünlüğü ortaya çıkmaktadır.

Avantajları
• Tedavi sonrası simulasyon
• Hız
• Hassasiyet
• Kolay ve Keyifli
• Etkileyici

Hız

Dijital İBT (tray) oluşturmak için, gelişmiş braket konumlandırma yazılımı ve en son 3D baskı teknolojisini kullanır.

Ortodontide braket yerleştirme, zaman alan ve hassasiyet gerektiren bir işlemdir ayrıca tedavi başarısında belkide planlama ile birlikte en önemli yere sahip konulardandır.

Dijital IDB, tüm braketleri aynı anda, dijital hassasiyet ile uygulamamızı sağlar, bu da hastanın koltuk zamanından tasarruf sağlayan ve hasta konforunu artıran bir tray (taşıyıcı) kullanarak uygulanır.

Kolay ve Keyifli

Dijital indirek bonding sistemi ile hekimler için en yorucu ve zaman alan braketleme seansı, çok kolay ve keyifli hale gelir. Braketleme seansında saatlerle ifade edilen süreler, artık (alt – üst) 10-15 dakika zaman almaktadır.

Dijital Hassasiyet

Cad Cam programları göz kararımızdan daha kararlı, klasik braketleme seansında braketleri çoğunlukla olması gerektikleri yere yerleştirmek için ölçüm yapan gözlerimizdir.

Dijtal IBT sisteminde braket konumlandırma, özel ortodonti programları ile belirlenen talimatlar doğrultusunda dijital hassasiyet ile yapılır. Braketler okluzogingival ve mesiodistal bütüm ölçümler değerlendirilerek çok hassas şekilde yerleştirilir.

Atipik forma sahip dişlere kompozit ile tork verilmek istenilen durumlarda braketin doğru konumlandırılması yapılabilmektedir.

Etkileyici

Ortodontide en zorlanılan kısım tedavi süreleridir! Braketler dijital hassasiyet ile konumlandırıldığından, braket konumlandırma hataları ve rebond (Braketin yerini değiştirme) işlemleri ortadan kalktığı için tedavi süreleri  önemli ölçüde hastalarıı memnun edecek şekilde kısalmaktadır.
Ayrıca dijital hassasiyetin tedavi sonucunu mükemmelleştirme deneyimini hem hekimler ve hem de hastaları fark edecektir.

Dijital Apareyler

Dişleri düzgün şekilde sıralayabilmek için kullanılan hareketli apareylerden, sabit apareylere geçiş ortodonti tarihinde önemli bir aşama olmuştur.
Fakat ortodontik ve hareketli apareyler ihtiyaç sona ermemiştir.

Apareyler konusunda dijital tasarım ve üretim artık mümkündür. Dijital apareylerin diş ve yüzey uyumları dijital hassasiyet ile oluşturulduğu için daha özelleştirilmiş şekilde üretilebilir.

Tamamen dijital, oklüzal yüzey kapanışta yükseklik yapmayacak şekilde tasarlandı. Kaynak yok, band uyumlama yok, Band yapılacak bölgenin Dijital veya klasik ölçüsü yeterli.

DijitalDebonding

• Braket Debond (çıkarma) işlemini hekimlerimizden önce dijital olarak çalıştığımız labaratuar yaparak söküm sonrasına retainer plağınızı hazır edebilir. • Ayrıca mükemmel tedavi bitimi için set-up’lı plak hazırlayabilir.

Dijital Retainer

İstenilen spesifik özelliklerde ve dijital hassasiyet ile pasif uyumlu dijital retainer tedavi sonrası dişlerin minimal hareketlerine tahammülü olmayanlar için mükemmel bir çözümdür.

https://www.facebook.com/orthodigi/videos/956788714767484/

Dijital Eklem Splinti 30.000TL,  Dijital Yer Tutucu 9.000 TL’dir.

https://www.facebook.com/orthodigi/videos/490232048484572/

DijitalSplint

Esnek ve açık üretim analiz ve dijital hassasiyet ile alt çenenin doğru şekilde kapanmayı öğrenmesini, kasların rahatlamasını ve çenenin doğru hareketini sağlayan dijital splintleri çok seveceksiniz.

Biyouyumlu FDA onaylı dijital kişiselleştirilmiş tasarım.
Özel splint reçinesi ile 3d üretim.
Tamamen dijital, lateral ve protrosiv hareketler sanal artikülatörde uyumlanmış, klinik uygulama çok kolay

Monomer içermez

Yapılan çalışmalarda akrilik rezinden salınan artık monomerin sitotoksik etkilerinin olduğu rapor edilmistir Sıklıkla Görülen polimerize olmamış monomerin tükürüğe geçerek yumuşak dokular Için Bir irritasyon kaynağı olarak davrandığı ettik mukozal zararlara sebep olabileceği bildirilmiştir.

Dijital Splint İş Akış

Alt Üst Klasik veya dijital ölçü ile birlikte sentrik ilişkinin gönderilmesi yeterlidir.
Sentrik oklüzyona göre işlem yapmakla birlikte , sentrik ilişki daha sağlıklı sonuçlar vermektedir.

SENTRİK İLİŞKİ; Belirli bir dikey boyutta kondillerin fossa atricularis ler içinde; en üst ve ortada konumlandığı maksillo-mandibular eklem pozisyonudur (Proc. condylaris ile fossa articularis arasındaki merkezi ilişki).

Dijital Gelecek

Her sektörde olduğu gibi diş hekimliği ve ortodonti dijitalleşmekte, dijital diş hekimliği, yıllık yaklaşık %30 civarında büyümektedir. Ülkemiz dental sektörü de bu gelişmelere ayak uydurmaya çalışmaktadır. Gelecekte bu dijitalizasyona sekronize olabilen kişiler ve kurumlar marka değeri taşıyacaktır.

Yukarıdaki tedavilere aşağıdaki hizmetler de hariçtir, bunlar ayrıca eklenir;

Dijital Uyku Apareyi 30.000TL

Dijital Sporcu Plağı 40.000 Türk Lirası
Cerrahi Splint Baskı Hizmeti (Adet fiyatı)(başka bir klinikten ortodontistiniz bizden bunu isterse diye) 20.000 Türk Lirası
Ortognatik Cerrahi Planlama Ve Splint Üretimi(Hazır Vaka) 200.000 Türk Lirası

Ortognatik Cerrahi Planlama Ve Splint Üretimi (Başlangıçtan itibaren Danışmanlık ve dijital ortodonti hizmetleri ile cerrahi dahil(Sizin adınıza cerrahınızı da biz bulup ameliyatınızı da biz ayarlıyoruz)) +200.000TL(yukarıdaki ücrete ilave edilir, yani toplamda 400.000 TL tutar)

Ödemeler baştan alınır aksi halde Faturalarda Vadesi 10 günü geçen ödemelerinizde ödeme tarihindeki döviz kuru artışı oranında borcunuz arttırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.